Werd Omicron gecreëerd als een zelfverspreidend tegengif om de coronapandemie te beëindigen?

Vanwege de kenmerken van Omicron en hoe het een hoge overdraagbaarheid combineerde met een zeer laag sterfte- en ziekenhuisopnamepercentage, wordt er steeds meer gespeculeerd dat Omicron in een laboratorium zou zijn ontwikkeld door “white hat” wetenschappers die het uitbrachten als een zelfverspreidend tegengif voor de coronapandemie, schrijft Mike Adams.

Deel dit artikel

Werd Omicron gecreëerd als een zelfverspreidend tegengif om de coronapandemie te beëindigen?

Omdat Omicron naar verluidt veel efficiënter is in het verspreiden – maar schijnbaar niet gevaarlijker dan een gewone verkoudheid – verspreidt het zich over de bevolking en verdringt het Delta en andere stammen die een veel groter gevaar voor de mensheid vormden.

Belangrijk is dat een Omicron-infectie een natuurlijke immuunrespons lijkt op te roepen die mensen beschermt tegen alle andere stammen, wat betekent dat een eenvoudige blootstelling aan en infectie met Omicron de covidvaccins overbodig maakt en een natuurlijke immuniteit opbouwt om weerstand te bieden tegen Delta en andere stammen.

Met andere woorden, het beëindigt zowel de pandemie als de rechtvaardiging van het vaccin in één keer.

In wezen functioneert Omicron als een soort zelfverspreidend vaccin – of tegengif – dat wijdverspreide immuniteit creëert en de coronapandemie tot staan brengt. Het enige echte debat is of de Omicron-stam opzettelijk is gemaakt en vrijgelaten door een team dat de mensheid probeert te redden.

Zelfreplicerende vaccin technologie is al vele jaren in het bezit van DARPA

De technologie van “zelfreplicerende vaccins” is goed gedocumenteerd en het is bekend dat het in het bezit is van DARPA, dezelfde groep die een financieringsverzoek van EcoHealth Alliance afwees om de aerosol-afgifte van giftige nanodeeltjes-spike-eiwitten in vleermuisgrotten in China te financieren. Om wat voor reden dan ook, DARPA erkende het gevaar van een wilde vrijlating van SARS-CoV-2 en besloot dat een dergelijk experiment een te grote bedreiging zou vormen voor de mensheid.

Zoals we sindsdien hebben geleerd, is de echte bedreiging voor de mensheid niet “covid” zelf, maar eerder de covidvaccins. De vaccins bevatten het spike-eiwit biowapen (of de instructies voor het lichaam om deze giftige nanodeeltjes te vervaardigen), en dus is het voortdurende injecteren van mensen met vaccins de werkelijke bedreiging voor de mensheid.

Covidvaccins worden gepusht vanwege het narratief dat covid mensen naar de eerste hulp stuurt en mensen met een onderdrukt immuunsysteem doodt. Het ontkrachten van dit narratief van de criminele vaccinpushers – Big Tech, Big Media, Big Pharma en Big Government – zou dus een belangrijke prestatie zijn die honderden miljoenen levens zou kunnen redden (of zelfs miljarden, zie Frontnieuws Wereldwijd alarm: Naar schatting 10 miljoen mensen PER DAG worden onherroepelijk op de dodenlijst gezet door vaccinatie die MILJOENEN kan uitroeien als het volgend jaar niet wordt gestopt) als de vaccinholocaust in zijn spoor kan worden gestopt.

Omicron, met andere woorden, zou uiteindelijk wel eens datgene kunnen zijn dat een einde maakt aan de pandemie en de mensheid redt van totale uitroeiing.

Nieuw bewijs voor de oorsprong van Omicron in muizen

Deze wetenschappelijke studie, gepubliceerd in het Journal of Genetics & Genomics, onthult nieuw bewijsmateriaal voor de oorsprong van Omicron bij muizen. Het is getiteld: “Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant” en werd gepubliceerd op 24 december 2021. Het is geïndexeerd in de PubMed Central-database van de National Library of Medicine.

De studie wijst op de mogelijkheid (misschien zelfs een waarschijnlijkheid) dat Omicron van muizen afkomstig is. Als dat zo is, is de meest waarschijnlijke plaats waar de 45 mutaties tot stand zijn gebracht een laboratorium met muizen.

In de samenvatting van de studie staat:

Het moleculaire spectrum van mutaties (d.w.z. de relatieve frequentie van de 12 soorten basissubstituties) die door de stamvader van Omicron werden verworven, verschilde aanzienlijk van het spectrum voor virussen die in menselijke patiënten evolueerden, maar leek op de spectra die in verband worden gebracht met virusevolutie in een muizencelomgeving.

De studie lijkt ook te wijzen op een poging om de evolutie van de gastheer van het virus snel te versnellen door doelbewuste selectie van gastheeraanpassingen, wat betekent dat de wetenschappers die het experiment uitvoerden opzettelijk muizen selecteerden met zeer milde symptomen maar een hoge overdraagbaarheid. Uit de studie:

We ontdekten dat de Omicron spike-eiwitsequentie aan sterkere positieve selectie onderhevig was dan die van alle gerapporteerde SARS-CoV-2 varianten waarvan bekend is dat ze zich blijvend ontwikkelen in menselijke gastheren…

Deze waarnemingen zijn volledig in overeenstemming met een “white hat lab” dat een operatie uitvoert om Omicron te produceren als een soort zelfverspreidend “tegengif”. Dit is geen absoluut bewijs dat dit heeft plaatsgevonden, maar het is bewijs dat overeenkomt met de theorie. Meer bewijs is nodig om het zeker te weten.

Strijd tegen biowapens
Als deze theorie klopt, dan zijn de wereldburgers gevangen in het kruisvuur van een wereldwijde strijd tegen biowapens, waarbij concurrerende laboratoria betrokken zijn en salvo’s van zichzelf verspreidende biowapens of tegengiffen die om de paar maanden op de mensheid worden gedumpt. Het is alsof we allemaal in een stad wonen terwijl Godzilla en een reusachtige Transformer-robot boven ons tot de dood vechten, gebouwen en reusachtige betonbrokken op de trottoirs laten vallen terwijl wij allemaal proberen de brokstukken te ontwijken.

Of deze “white hat” theorie nu waar is of niet, ik geloof dat de beste verdediging bestaat uit goede voeding en immuunversterkende supplementen zoals vitamine D, zink, quercetine, artemisinine enzovoorts. We hebben geen idee wat voor gekke biowapens ze nu weer gaan vrijgeven, maar een volledig functionerend immuunsysteem is absoluut de sleutel om dit alles te overleven. Het zou ook geen kwaad kunnen om op de hoogte te zijn van Quercetine, Chloordioxide, Hydroxychloroquine en andere medische noodinterventies.

Helaas hebben degenen die de covidvaccin injecties hebben genomen hun immuunsysteem vernietigd en zullen zeer kwetsbaar zijn voor wat er daarna komt. Dat is natuurlijk allemaal onderdeel van het ontvolkingsplan: mensen doden met gewone griepstammen door ervoor te zorgen dat hun immuunsysteem van tevoren is vernietigd (met de prik).

bron: frontnieuws