Vijf punten uit het verslag van de New York Times over de militair-industriële beperkingen van de NAVO

De Anglo-Amerikaanse kern van de NAVO verwachtte kennelijk niet dat Rusland militair zou reageren op het overschrijden van de rode lijnen voor zijn nationale veiligheid in Oekraïne, maar voorspelde in plaats daarvan dat het strategisch zou capituleren. Dit verklaart waarom zij hun militair-industrieel complex niet vooraf hebben opgeschaald en hun “junior partners” niet hebben geadviseerd […] The post Vijf punten uit het verslag van de New York Times over de militair-industriële beperkingen van de NAVO appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

Vijf punten uit het verslag van de New York Times over de militair-industriële beperkingen van de NAVO

De Anglo-Amerikaanse kern van de NAVO verwachtte kennelijk niet dat Rusland militair zou reageren op het overschrijden van de rode lijnen voor zijn nationale veiligheid in Oekraïne, maar voorspelde in plaats daarvan dat het strategisch zou capituleren. Dit verklaart waarom zij hun militair-industrieel complex niet vooraf hebben opgeschaald en hun “junior partners” niet hebben geadviseerd hetzelfde te doen als voorbereiding op dat scenario, schrijft Andrew Korybko.

De New York Times (NYT) publiceerde zaterdag een explosief rapport over hoe “De VS en de NAVO in Allerijl Oekraïne Bewapenen en Hun Eigen Arsenalen Aanvullen“. Deze top van de mainstream media (MSM) citeerde een niet nader genoemde NAVO-functionaris die onthulde dat 20 van de 30 NAVO-leden “behoorlijk uitgeput” zijn na het geven van het maximum van hun militaire voorraden aan Oekraïne. Zij moeten hun voorraden nu dringend aanvullen, maar dat is een hele opgave omdat de mogelijkheden van hun militair-industrieel complex (MIC) beperkt zijn.

Dit is eigenlijk niet verrassend, aangezien eerdere berichten van andere vooraanstaande westerse media al suggereerden dat zelfs de VS zelf met soortgelijke uitdagingen kampt. Dat verklaart waarom “WaPo Meldt Dat Zelfs Biden Genoeg Krijgt van Zelensky’s Ondankbare Gebedel” begin oktober, waarna de Democraten een psy-op lanceerden om de Republikeinen de schuld te geven van onvermijdelijke verlagingen van de militaire hulp aan Oekraïne. De NAVO is duidelijk opgebrand door haar proxyoorlog tegen Rusland en kan het tempo en de omvang niet meer bijbenen.

Deze objectief bestaande en gemakkelijk verifieerbare vaststelling heeft enkele ernstige implicaties die de gemiddelde lezer na het lezen van het laatste artikel van de NYT wellicht ontgaan zijn. Dit stuk zal daarom de aandacht vestigen op de vijf belangrijkste conclusies van dat rapport met betrekking tot het Oekraïense conflict, alvorens de betekenis van het daaruit voortvloeiende inzicht te analyseren in de grotere context van alles wat zich de afgelopen negen maanden in deze proxyoorlog heeft afgespeeld:

1. De NAVO als geheel had deze proxyoorlog niet verwacht

De NAVO als geheel werd volkomen verrast door de proxyoorlog die haar Anglo-Amerikaanse kern onbedoeld met Rusland in Oekraïne uitlokte, zoals blijkt uit het feit dat haar leden hun MIC niet ver van tevoren hebben opgeschaald om hierop te anticiperen.

2. De Anglo-Amerikaanse As ging uit van Ruslands strategische capitulatie

Ondanks het overschrijden van Rusland’s nationale veiligheidsgrenzen in Oekraïne door de clandestiene uitbreiding van hun militaire infrastructuur daar onder auspiciën van de NAVO, ging de Anglo-Amerikaanse As ervan uit dat Moskou strategisch zou capituleren in plaats van militair te reageren, vandaar dat ook zij hun MIC niet opschroefden.

3. De noodplanning van de NAVO in Oekraïne was gebrekkig

Toch was de noodplanning van het blok in het scenario van een Russische militaire reactie gebrekkig, omdat het ervan uitging dat de snelle verzending van antitankraketten naar Oekraïne de gemechaniseerde opmars van Moskou zou stoppen en zodoende het Kremlin snel zou dwingen zich terug te trekken.

4. Latere gebeurtenissen werden opportunistisch uitgebuit

Het onvermogen van de door de NAVO gesteunde maar Oekraïense strijdkrachten om de opmars van Rusland bij het begin van de speciale operatie te stoppen, werd door de Anglo-Amerikaanse as opportunistisch uitgebuit om een proxyoorlog kunstmatig in stand te houden om bijbedoelingen die verband houden met het herbevestigen van hun afnemende hegemonie over de EU.

5. De proxyoorlog van de NAVO tegen Rusland is een gemengde aangelegenheid

De Anglo-Amerikaanse As heeft de EU met succes gemanipuleerd om haar economie te verlammen uit misplaatste ideologische gedreven “solidariteit” met de Oekraïense proxy’s van de NAVO, maar hun proxyoorlog heeft niet het publiekelijk verklaarde doel bereikt om Rusland militair te verdrijven uit die afbrokkelende voormalige Sovjetrepubliek.

Uit het bovenstaande kunnen achteraf verschillende conclusies worden getrokken over het Oekraïense conflict en de bredere implicaties ervan voor de Nieuwe Koude Oorlog. De meest voor de hand liggende is dat deze proxyoorlog te voorkomen was en het resultaat lijkt te zijn geweest van een grote Anglo-Amerikaanse misrekening. De twee kernleden van de NAVO verwachtten kennelijk niet dat Rusland militair zou reageren op het overschrijden van de rode lijnen voor de nationale veiligheid in Oekraïne, maar verwachtten dat het strategisch zou capituleren.

Dit verklaart waarom zij hun MIC niet van tevoren hebben opgeschaald en hun “junior partners” niet hebben geadviseerd hetzelfde te doen ter voorbereiding op dat scenario. Als andere NAVO-leden zoals Frankrijk en Duitsland zich hadden gerealiseerd wat die twee in Oekraïne van plan waren en hoe serieus Rusland de integriteit van zijn rode lijnen op het gebied van nationale veiligheid daar wilde verdedigen, dan hadden zij misschien eenzijdig gebroken met hun “senior partners” om zelfstandig de mogelijkheid te onderzoeken om in te gaan op de verzoeken van Moskou om veiligheidsgaranties.

Hoe dan ook, de Anglo-Amerikaanse As heeft uiteindelijk besloten tot dit conflict, dat uitbrak als gevolg van hun grote misrekening, uit te buiten, vandaar dat zij de vredesbesprekingen van afgelopen voorjaar in Turkije hebben gesaboteerd. Hoewel zij hun afnemende hegemonie over de EU in de loop van deze door hen kunstmatig in stand gehouden proxyoorlog met succes hebben bevestigd, hebben zij onbedoeld oncontroleerbare multipolaire processen in de wereld op gang gebracht, die onvermijdelijk het verval van hun wereldwijde hegemonie zullen versnellen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

DE GEHAKTMOLEN Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post Vijf punten uit het verslag van de New York Times over de militair-industriële beperkingen van de NAVO appeared first on Frontnieuws.