Vier Europese landen kunnen verdwijnen omwille van Amerikaanse belangen

De start van de Russische speciale militaire operatie (SMO) op 24 februari 2022 markeert het tegenoffensief van Rusland tegen de door de VS geleide Atlantische wereld. Het is bedoeld om westerse militaire middelen weg te drijven van zijn grenzen, in overeenstemming met de oprichtingsakte van Rusland-NAVO van 1997 en in dezelfde geest als de beloften […] The post Vier Europese landen kunnen verdwijnen omwille van Amerikaanse belangen appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

Vier Europese landen kunnen verdwijnen omwille van Amerikaanse belangen

De start van de Russische speciale militaire operatie (SMO) op 24 februari 2022 markeert het tegenoffensief van Rusland tegen de door de VS geleide Atlantische wereld. Het is bedoeld om westerse militaire middelen weg te drijven van zijn grenzen, in overeenstemming met de oprichtingsakte van Rusland-NAVO van 1997 en in dezelfde geest als de beloften aan de USSR om de NAVO niet naar het oosten uit te breiden. Deze proxy-oorlog tussen de Verenigde Staten en de Russische Federatie kan ertoe leiden dat niet alleen Oekraïne, maar ook een aantal andere Europese staten uiteenvallen en verdwijnen, schrijft Ben Fofana.

Een herinnering

De NAVO werd in 1949 opgericht (en het Warschaupact in 1955) om de uitbreiding van het communisme in West-Europa te stoppen en om als springplank te dienen voor de ontmanteling van Rusland in verschillende kleine staten die gemakkelijk te overheersen en te plunderen waren. Het eerste doel werd in 1991 bereikt met de ontmanteling van de USSR. De tweede doelstelling is sindsdien nagestreefd door interne subversie (Tsjetsjenië, kleurenrevolutie) en door een geleidelijke omsingeling, opmaat naar een invasie (Syrische oorlog, afgebroken invasie van Iran, oorlog in Oekraïne, afgebroken kleurenrevolutie in Wit-Rusland en Kazachstan). Inzicht in dit einddoel van de VS is essentieel om de onvermijdelijke reactie van Rusland te begrijpen, zowel qua omvang als qua geweld.

Doelstelling van de SMO

Van alle conflicten die de Angelsaksen in hun oorlog tegen Rusland hebben aangewakkerd, is Oekraïne het conflict met het grootste risico:

  • Oekraïne grenst aan Rusland en zou kunnen dienen als basis voor een guerrillaoorlog tegen het grondgebied van de Russische Federatie. Dit is ook wat waarschijnlijk werkelijkheid zal worden aan het einde van de operaties in Oekraïne;
  • er was een risico op etnische zuivering van de Russische bevolking van Donbass;
  • het bestaan ​​van laboratoria voor biologische oorlogsvoering, met inbegrip van onderzoek naar virussen die hun doelwitten volgens Russische genetische en etnische criteria kunnen raken;
  • het vermogen en de bereidheid van de Oekraïense autoriteiten om uit plutoniumvoorraden een vuile bom te produceren.

Om al deze redenen werd Oekraïne gekozen als startpunt van het tegenoffensief tegen de omsingelingsstrategie van Rusland. Dit is ook de reden waarom de omvang en het formaat van de operatie werd gekalibreerd om middelen te sparen voor de uiteindelijke confrontatie met de VS. Wij herinneren aan de officiële doelstellingen van Rusland in Oekraïne:

  1. Oekraïne demilitariseren
  2. Oekraïne denazificeren

De realiteit ter plaatse heeft de Russen doen beseffen dat het hele Westen gedemilitariseerd en gedenazificeerd moet worden. De demilitarisering is al bijna een jaar aan de gang. De denazificatie zal plaatsvinden zodra de eerste doelstelling is bereikt.

Europese landen die aan het einde van het proces dreigen te verdwijnen…

Laten we eerlijk zijn: de VS zullen na de nederlaag van Oekraïne nooit een rechtstreekse oorlog met Rusland durven voeren. Of het nu in Oekraïne is of elders. Dit betekent dat ze hun toevlucht zullen nemen tot andere intermediairs om het conflict te verlengen. De kandidaten ontbreken niet, maar de meest waarschijnlijke zijn Polen, Litouwen, Roemenië en Finland. Het hangt natuurlijk allemaal af van de Russen.

Polen

Ze maakt weer contact met haar oude demonen van voor de Tweede Wereldoorlog en is erg enthousiast over het idee van een oorlog met Rusland. Natuurlijk zijn de leiders niet gek genoeg om alleen de strijd aan te gaan. De aflevering van de MIG-29’s om Oekraïne over te dragen of het interview van de Poolse president door de twee Russische grappenmakers toonden het aan. Maar het idee van een westerse coalitie (zoals in elke eeuw) tegen Rusland zou haar kunnen verleiden. De VS zouden het idee lanceren en Polen vervolgens met rust laten om het geweld van het Russische leger te dragen. We voorspellen dat er geen grondinvasie zal plaatsvinden en geen Russische troepen naar Polen zullen worden gestuurd. De Russen zouden tevreden zijn om hun oorlogszuchtige buren terug te brengen naar de 19e eeuw door alle infrastructuur die een modern land laten functioneren te vernietigen. Er zou een ernstige economische crisis volgen en een massale uittocht van Polen naar de EU en de VS. Polen zou dus hetzelfde lot ondergaan als Oekraïne, een desolaat land, ontdaan van zijn bevolking en waarop geen enkel land zich zou mogen vestigen.

Litouwen

In tegenstelling tot Polen, dat in de verleiding zou kunnen komen om Rusland militair te confronteren, vormt Litouwen geen gewapende uitdaging voor Rusland. Maar Litouwen heeft de neiging om provocerende beslissingen te nemen die op den duur de Russische beer zouden kunnen overweldigen en ertoe zouden kunnen leiden dat dit voormalige bezit van het Russische rijk wordt verpletterd. Want als Litouwen bestaat, is dat omdat Rusland bereid was het te accepteren en er op elk moment een einde aan kan maken. Litouwen werd door de Zweden afgestaan ​​aan de Russen voor goud. Het had ook zijn erkenning van de Baltische staat afgelopen juni kunnen terugdraaien toen Litouwen de doorgang van goederen naar Kaliningrad blokkeerde. De subliminale boodschap werd ook begrepen door de EU, die Vilnius ten zeerste aanraadde om haar beslissing te heroverwegen. Maar als ze blijft blaffen, zal de Russische beer waarschijnlijk boos worden en deze kleine, onbeduidende staat met één klap van zijn poot verpletteren.

Roemenië

Een ander klein land dat de VS wil gebruiken als stormram tegen Rusland is Roemenië. Het laatstgenoemde land, dat lid is van de NAVO, houdt verschillende gevaren in voor Rusland. Het kan worden gebruikt als basis voor NAVO-legers om Oekraïne binnen te trekken en Odessa in te nemen. Hun doel zou zijn om te voorkomen dat de Russen de stad zouden bevrijden.

Roemenië vormt ook een risico voor Transnistrië, waar de VS Boekarestonder druk toe zouden kunnen aanzetten om binnen te vallen. Het Russische garnizoen van minder dan 2.000 man zou geen schijn van kans maken.

In beide scenario’s zou Rusland terugslaan met dezelfde vorm van demilitarisatie, met vernietiging van alle infrastructuur en een terugkeer naar de Middeleeuwen.

Finland

Net als Oekraïne is Finland een van de landen die niet kunnen bestaan zonder Russische goedkeuring. Dit land, met een grens van meer dan 1300 km, is een integraal onderdeel van de Amerikaanse strategie om Rusland te omsingelen. Laatstgenoemde zou ertoe kunnen worden gebracht hetzelfde te doen als in Oekraïne. Dit geldt des te meer omdat de erkenning van het bestaan van Finland afhankelijk is van zijn neutrale positie. In 1948 ondertekenden Finland en de USSR een verdrag waarin de eerste zijn soevereiniteit en de tweede zijn behoefte aan veiligheid zag vastgelegd. Het is deze overeenkomst die Finland op het punt staat te schenden, waardoor zijn bestaan zelf in twijfel wordt getrokken. Afhankelijk van de ontwikkelingen (plaatsing van bases, raketlanceerinstallaties) behoudt Rusland zich het recht voor om te reageren, tot de ontmanteling van deze Noordse staat.

NB1: Al deze scenario’s zijn afhankelijk van Rusland en het dreigingsniveau dat het vanuit de genoemde staten waarneemt.

NB2: In elk van de scenario’s beschouwt Rusland zichzelf al in oorlog met de NAVO. Het zal zichzelf dus niet langer beperkingen opleggen.

NB3: Duitsland is een uitstekende kandidaat. Alleen zal de vernietiging ervan niet militair maar economisch zijn. En het zal het resultaat zijn van zelfmoord. Niet door een besluit van Rusland, dat tot nu toe nog welwillend is, of in ieder geval Duitsland nog niet als vijand beschouwt.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Zullen de NAVO en VS een oorlog tegen Rusland winnen? “Nope”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post Vier Europese landen kunnen verdwijnen omwille van Amerikaanse belangen appeared first on Frontnieuws.