Vaccinatie voor kinderen vanaf 5 jaar: Wat nu? (HOW-TO)

Hoe zit dat nu juist met die vaccinatie voor kinderen vanaf 5 jaar. Wat als ik mijn kind niet wil laten vaccineren? Welke stappen kan ik ondernemen om dit tegen te houden?

Deel dit artikel

Vaccinatie voor kinderen vanaf 5 jaar: Wat nu? (HOW-TO)

Op school of in het vaccinatiecentrum

Binnenkort wordt de grote meute aan kinderen tussen de 5 en 12 uitgenodigd. Sommige vaccinatiecentra hebben dit reeds gedaan, anderen nog niet. Scholen die opteren om 'en masse' de kinderen te laten vaccineren zullen de ouders binnenkort informeren. Hoogstwaarschijnlijk zal er geopteerd worden om een vaccinatieteam naar school te laten komen zodoende het niet te moeilijk te maken voor de leerkrachten om dit organisatorisch in orde te krijgen. U ontvangt enkel een uitnodiging vanuit Vlaanderen of u ontvangt er ook 1 vanuit de school.

Keuze 1: U wenst uw kind te laten vaccineren

- U ontvangt een uitnodingsbrief / -mail. Die kan u online bevestigen. De uitleg staat duidelijk vermeld op de uitnodiging wat u dient te doen. 

Keuze 2: U wenst uw kind NIET te laten vaccineren

Optie 1: Online weigeren

Als uw kind 'geactiveerd' werd door de overheid om uitgenodigd te worden, dan kan u de uitnodiging online weigeren op MyHealthViewer. (link opent in een nieuw tabblad)

Als u zich hierop aanmeldt via de eID kaartlezer, de ItsMe-app of met de beveiligingscode via mail of app, wordt u doorverwezen naar het platform.

Ééns op het MyHealthViewer-platform dient u een keuze te maken in welke naam u wenst in te loggen. Als u kinderen heeft komen die daar tevoorschijn.

Nadien klikt u op 'Profiel bevestigen'.

Nadien ziet u in de linkerkolom de mogelijkheid om te klikken op 'Mijn covid-19 info". Als u daarop klikt ziet u de uitnodiging verschijnen tot vaccinatie. Nadien kunt u deze aanklikken en weigeren.

Optie 2: Weigeren in het vaccinatiecentrum

Als u optie 1 niet kan uitvoeren, en u wenst niet dat uw kind gevaccineerd wordt, dient u zich naar het respectievelijke vaccinatiecentrum te begeven waarvoor u werd uitgenodigd. 

Dit samen met uw persoonlijke ID-kaart en dat van uw kind(eren), zijnde de Kids-ID. Daar kunt u een document ondertekenen waarop u kan bevestigen dat u uw kind niet wenst te laten vaccineren.

Let: (gescheiden) ouders kunnen verschillen van mening. Jammer genoeg geldt, in afwezigheid van duidelijke richtlijnen, de regel 'first come, first serve'.

Ééns het kind in de database staat als zijnde 'Geweigerd' is het zeer moeilijk om dit terug actief te krijgen. Als 1 van beide ouders, in onwetendheid van de andere ouder, naar het vaccinatiecentrum trekt, wordt het kind gevaccineerd. Spreek met uw partner / ex-partner alvorens een overhaaste beslissing te maken.