Speech van Steven Arrazola de Oñate op de manifestatie in Genk op 20 februari 2022.

Zondag in Genk was er een manifestatie van Vecht Voor Vrijheid en Belgisch Verzet. Deze werd uitstekend gemodereerd door Ezra Armakye en Sarah Melis. De eerste spreker was Steven Arrazola de Oñate. Hij legde uit dat we onze beleidsmakers niet mogen zien als onze vijanden maar als onze patiënten. Hier kan u de integrale speech bekijken en lezen. VIVA LA VIDA!

Deel dit artikel

De integrale speech

Goedemiddag Genk,

Zijn jullie blij om hier te zijn??

Ik ben alleszins enorm blij en tevreden want ik zie hier vandaag enorm veel mensen die hier samen zijn om hun liefde voor het leven te vieren en dat op de enige juiste manier, in VRIJHEID!

Normaal ben ik iemand die niet graag iets voorbereid en wanneer ik op een podium sta begin ik te vertellen over hetgeen ik denk en voel. Eigenlijk sta ik zelfs helemaal niet graag op een podium en maakt het me zelfs ook nog steeds wat zenuwachtig. Ik vond zelfs speeches op manifestaties meestal geen echte meerwaarde hebben en daarom heb ik tot voor enkele weken geleden nergens het woord genomen ondanks dat dit zeer vaak werd gevraagd. Mijn idee hierover is echter veranderd sinds 23 januari 2022. Op de schitterende betoging van Europeans United in Brussel waar er overigens geen 50.000 maar 500.000 mensen aanwezig waren was ik immers enorm onder de indruk van de speech van Brecht Arnaert. Sinds dat moment begrijp ik dat een speech wel degelijk een verschil kan maken. Met zijn toestemming breng ik jullie vandaag een Vlaamse variant van zijn speech met mijn eigen accenten. Is dit voor jullie goed?

Er zijn momenten dat we moeten spreken over vrijheid en meer bepaald over de bron van al onze burgerrechten.

De vrijheid om bijeen te komen wanneer we maar willen.

De vrijheid om ons te uiten op elke manier die we willen.

En bovenal, de vrijheid om in ons lichaam te stoppen wat we verdomme maar willen!

Is de bron van die vrijheid de staat?

Is het de regering die ons de vrijheid gaf om te ademen?

Is het de regering die ons de vrijheid heeft gegeven om op deze mooie groene Aarde te lopen?

Is het de overheid die ons de vrijheid heeft gegeven om van ons leven en onze gezondheid te genieten?

Ik zeg NEE !

De waarheid is heel eenvoudig. De bron van onze vrijheden is het leven zelf. Wanneer een baby wordt geboren en niet goed kan ademen, zijn voedsel niet kan verteren of zijn bloed niet kan rondpompen, kunnen zijn ouders alles doen om hem te helpen, maar wat zij niet kunnen doen is hem doen leven. Het is de baby zelf die de kracht van het leven moet hebben. En als het dat niet heeft, verlaat het deze realiteit. Dus, wat is de eerste conclusie? Wel, heel simpel. Dat jullie allemaal kampioenen zijn! Dat jullie het letterlijk gemaakt hebben in het leven en dat jullie het leven waardig zijn. Het feit alleen al dat jullie hier vandaag staan is het levende bewijs dat jullie biologisch soeverein zijn. En jullie politieke soevereiniteit komt daaruit voort. Vergeet nooit dat jullie zijn geschapen uit een daad van passie, en het is die passie die op dit moment door jullie aderen stroomt. Vergeet nooit dat uit de honderden miljoenen zaadjes van je vader, jij de eerste was die het ei bereikte. Dus, laten we dankuwel zeggen aan onze vaders voor het leveren van het materiaal van winnaars en laten we dit doen met de woorden "Dank u, Papa".

Maar wij mannen, hebben een zeer zeer materiële manier om onze liefde te tonen. Het zijn de vrouwen die ons zaad nemen en er een baby van maken. Het zijn de vrouwen die het leven koesteren en ons beschermen tegen schade gedurende de volle 9 maanden waarin wij in hun baarmoeder groeien. Het is hun liefde die ons tijdens onze jeugd heeft gevoed, om de sterke en onafhankelijke mensen te worden die we vandaag zijn. De mensen die nu opstaan om te strijden voor hen die nog steeds in angst leven. Laten we dus onze moeders bedanken voor het liefdevolle geschenk van het leven, met de woorden "Dank u, Mama".

Jammer genoeg hebben we niet allemaal die warme moederliefde gekregen.

Premier Alexander De Croo heeft het zeker niet ontvangen.

Minister Frank Vandenbroucke heeft het zeker niet ontvangen.

En Professor Marc Van Ranst lijkt het ook niet te hebben ontvangen.Luister nu heel goed naar me, want wat ik ga zeggen is heel belangrijk. Zij zijn niet onze vijanden, zij zijn onze patiënten. Zij lijden aan een gebrek aan liefde, wat zij compenseren met machtswellust. Ze willen dat niet echt, maar het is de enige manier die ze kennen. Het is de liefdeloze manier. Vergis je niet, wij hier vandaag zijn de enigen die hen kunnen genezen. Wij zijn de enigen die de levenskracht kunnen overbrengen die zij ontberen. Een gebrek, dat hen onuitsprekelijke dingen laat doen. Wij zijn degenen die de universele vibratie van liefde kunnen versterken en naar hen kunnen zenden. Wij zijn de dokters die zij nodig hebben. Ik wil hen helpen genezen, maar ik kan dit niet alleen. Willen jullie me helpen?

In Spanje zeggen ze "Viva la vida!", wat zoveel betekent als "Laten we het leven liefhebben". En instinctief reageren de mensen met VIVA! Zoals u ziet, is het een mooi klinkend, duidelijk en hoogfrequent woord. En wanneer het wordt uitgesproken met een onbetwistbare liefde voor het leven, genereert het zeer krachtige vibraties. Dus laten we deze vibraties opwekken, hier samen. En spreken tot de harten en zielen van onze leiders. Laten we onze liefde voor het leven op hen overbrengen, zodat zij erdoor geïnspireerd worden tot in de kern van hun wezen. Laten we een krachtige verklaring van liefde afleggen die over de hele wereld gehoord wordt. Laten wij spreken met de tongen van onze voorvaderen die ons vandaag gadeslaan. Laten we spreken met de tongen van hen die niet kunnen spreken. Laten we onze stem gebruiken om deze trilling zo sterk te maken dat ze in het hele universum gehoord kan worden. Dus vraag ik jullie nogmaals: willen jullie me hierbij helpen? We moeten oefenen. Ik zal zeggen "Viva la vida" en jullie zullen antwoorden met "Viva" zo goed als je kunt. Zeg dit woord met alle levenskracht die je in jezelf voelt en stuur het naar hen.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

Nja, hoe kan ik dit diplomatisch brengen. Sommigen waren op tijd en anderen waren zelfs nog meer op tijd.

Wat ik wil is dat jullie met één stem spreken, zodat de vibraties van jullie allemaal samenvallen, wat ons in staat zal stellen een super signaal van liefde te sturen. Zijn jullie er klaar voor? Laat het ons nog eens proberen. "Viva la vida!" - "VIVA!"

Jullie staan allemaal op de prachtige groene aarde en jullie zijn ermee verbonden. Jullie zijn bomen, schijnbaar gescheiden, maar onder de grond kennen jullie wortels elkaar al eeuwig. Jullie zijn één.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

Voel je de levenskracht van onderen naar boven komen en naar je aderen stromen? Wanneer je je Viva de wereld instuurt, opent het een kanaal in de ether en stuurt het naar de mensen die liefde nodig hebben. Zij die het nodig hebben zullen het ontvangen, dus doe met mij mee en stuur de meest krachtige Viva ooit. VIVA LA VIDA! - VIVA!

Tegen premier Alexander De Croo zeggen we: "U bedoelt het misschien goed met uw vaccins, maar wij hebben ze niet nodig. Wij vertrouwen op het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. U heeft ons nodig om de liefde te ontvangen die uw moeder, Françoise Desguin, u niet kon geven en waardoor u denkt dat het leven alleen maar om overleven draait, arme man. Vanuit ons hart en met alle liefde van de wereld zeggen we tegen je: VIVA LA VIDA! - VIVA!

Tegen Minister Frank Vandenbroucke zeggen we: "U bedoelt het misschien goed met uw maskers, maar wij hebben ze niet nodig. Jullie hebben ons nodig. U heeft niet de liefde gekregen die u nodig had om vertrouwen in het leven op te bouwen. U denkt dat het leven er op uit is om u te pakken en dat u bescherming nodig heeft. Wij zijn hier om jullie te vertellen dat dit een illusie is. Vanuit ons hart delen wij onze liefde met jullie en zeggen: VIVA LA VIDA! - VIVA!

Tegen de mensen van het overlegcomité zeggen wij: "Jullie bedoelen het misschien goed met jullie barometer en chantage om ons allemaal te vaccineren, maar wat voor goeds is er ooit uit dwang voortgekomen?” Jullie hebben in maart 2020 jullie verstand afgezet en de politiek overgelaten aan een groep “experten”, die stuk voor stuk elke objectiviteit en onafhankelijkheid ontbraken. Jullie hebben klakkeloos geloofd dat er een wereldwijde consensus bestaat over de goede werking van de coronamaatregelen. Wel, die consensus bestaat niet. Er zijn honderden wetenschappelijke artikels verschenen die deze maatregelen met de grond gelijk hebben gemaakt. Jullie weten toch nog dat in februari 2020 de WHO nog schreef dat deze maatregelen nooit eerder waren gebruikt en een experiment waren. Dat in China zou zijn gelukt omdat het aantal besmettingen daalde en dus overal ter wereld moest worden uitgerold. Tientallen wereldvermaarde professoren hebben jullie ervoor gewaarschuwd dat de maatregelen niet zouden werken en de samenleving gingen ontwrichten. Jullie hebben niet naar deze wetenschappers geluisterd. Zij werden gecensureerd, en jullie vonden dat goed. Zij werden beledigd en belachelijk gemaakt, en jullie vonden dat goed. Zij werden genegeerd, en jullie hebben hetzelfde gedaan. Meer nog, jullie hebben de pluralistische media waarvoor ik samen met jullie zo hard heb gevochten, op zijn Chinees naar de duivel geholpen. Jullie zijn mee gestapt in het dogma dat de wiskundige modelbouwers voorspellers zijn: de astrologen van het Hof. Jullie hebben deze modellen, die al 20 jaar zwaar bekritiseerd worden, als de basis genomen voor het beleid. De “wetenschappers” die jullie hebben geadviseerd om dat te doen, zijn allemaal verbonden aan instellingen met belangentegenstellingen die in de miljoenen euro’s lopen. Jullie hebben hen toegelaten om bijzonder grof geld te verdienen met de beslissingen die ze zelf geadviseerd hebben. De staatskas werd geplunderd om totaal onzinnige maatregelen te nemen.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

En het ergste van al: jullie hebben een pak collaterale doden gecreëerd en doden die nog zullen vallen. Jullie beleid dat was bedoeld om doden te besparen, heeft aan de andere kant doden gecreëerd. Hoeveel zijn het er in België, die collaterale doden? Jullie hebben er geen idee van omdat het jullie ook geen barst kan schelen. In de UK hebben ze er al meer dan 70.000 geteld. Mensen die niet dood zijn door covid, maar door de maatregelen die jullie hier ook hebben doorgevoerd. Vertaal dat naar ons land en jullie hebben meegewerkt aan de creatie van zo ongeveer 10.000 dode Belgen. Ermee rekening houdend dat jullie maatregelen ook voor geen anderhalve meter hebben gewerkt, en dus zowat geen doden hebben bespaard, is het saldo dus dat we 10.000 Belgische levens kwijt zijn.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

 Wat moet ik denken van een regering die bijvoorbeeld schrijft dat de niet-covidpatiënten noodzakelijk moesten sterven om de covidpatiënten optimale zorg te geven. Wat hebben de diabetici, de hartpatiënten en de kankerpatiënten misdaan om te moeten sterven voor covidpatiënten? Jullie hebben geluisterd naar “experts” die zeiden dat die doden de “focus” niet waren van het beleid. Die zullen we later wel tellen. Jullie hebben geluisterd naar “‘experts” die op 24 april 2020 vaststelden dat mensen door angst niet meer naar de dokter en het hospitaal durfden waardoor de “mortaliteit en de morbiditeit” toegenomen waren. Waarna jullie volop hebben meegeholpen om op zijn Chinees de bevolking te indoctrineren met angst. Omdat angst volgens de gedragspsychologen die jullie hebben ingezet een goede motivator is om de maatregelen te volgen. Waar ik al zowat anderhalf jaar voor heb gewaarschuwd heeft zich dan gerealiseerd. Maand na maand kon worden vastgesteld dat er “voortschrijdend inzicht” was dat jullie maatregelen niet konden werken. Er staan nog altijd in de supermarkt mensen karren te kuisen terwijl uw “experts” al meer dan een half jaar zeggen dat karren kuisen niets bijbrengt. Jullie hebben de zot gehouden met de mensen, en een pak doden veroorzaakt.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

Wij willen leven in een samenleving die vrij is van dwang, hoe legitiem het gebruik van geweld ook moge lijken voor hen die nog in angst leven. Wij willen een samenleving die is gebouwd op ons fundamentele geboorterecht om vrij te zijn. Weet dat u alleen kunt regeren omdat wij u dat toestaan. Weet dat wij het volk zijn en dat wij één zijn.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

En nu mijn vrienden, voordat we afsluiten, help me bij het overbrengen van een laatste boodschap, niet alleen aan de leiders van ons mooie land maar aan de leiders van alle landen van deze mooie planeet. Laten we een trilling maken die door de eeuwen heen en over de zeeën zal weerklinken. En de verharde harten van onze leiders die te bang zijn om hun manieren te veranderen, verzachten. Ik zeg tegen die leiders: "Heb geen angst, liefde is hier."

VIVA LA VIDA! - VIVA!

Vrienden, laten we ons moment samen afsluiten. In de Bijbel staat: "Heer, ik ben het niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden".

Beste vrienden, dat is precies wat we vandaag gedaan hebben. We hebben vanuit ons hart gesproken en net zoals het flapperen van de vleugels van een vlinder een orkaan kan veroorzaken, hebben wij vandaag voor altijd de geschiedenis veranderd.

VIVA LA VIDA! - VIVA!

Ga nu de wereld in en spreek met vriendelijkheid tot hen die nog in angst leven. Vertel hen hoeveel vertrouwen je hebt in het leven en in het zelfgenezend vermogen van je lichaam, maar spreek bovenal je waarheid. Spreek, ook al ben je helemaal alleen. Spreek, ook al ben je de laatste man of vrouw die overeind staat. Spreek, ook al trilt je stem. Vergeet dit moment nooit, en zeg nogmaals samen met mij:

VIVA LA VIDA! - VIVA!