Samenwerken aan Bewustwording en een Mooiere Wereld

Een klein artikel over samenwerken om bewustwording te bevorderen en een mooiere wereld mogelijker te maken.

Deel dit artikel

Samenwerken aan Bewustwording en een Mooiere Wereld

Knal in het veld

Ik schrijf dit artikel op een zonnige avond in de tuin. Achter onze tuin ligt een groot stuk landbouwgrond waar groenten worden verbouwd. Op het eerste zicht lijkt alles in de buurt vredig en rustig. Maar dan klinkt er plotseling om de 5 minuten uit het niets een zeer luide knal. Deze knal komt van een kanon op het veld, het is er om vogels en andere dieren weg te jagen zodat de gewassen op het land niet beschadigd worden, en de oogst zo groot mogelijk is.

Knal in de wereld 

Als ik kijk hoe de dieren op die knal reageren, rennen sommigen weg uit angst, andere zijn dan weer onverschillig, en nog andere tappen uit weer een ander vaatje. Wanneer ik dan nu de wereld in beschouwing neem, dan zie ik al ettelijke jaren hetzelfde gebeuren, ook in de wereld zijn er herhaaldelijk enkele luide knallen. 

Angst  

Net als het kanon veroorzaken deze knallen tal van effecten. Zo worden sommige mensen bijvoorbeeld angstig en gaat men leven vanuit die angst. Hoe het leven vanuit die angst zich vertaald in mensen hun gedrag kan heel divers zijn: sommigen isoleren zich, anderen klampen zich vast aan een sprankeltje zekerheid, nog anderen reageren hun angst af op anderen, nog anderen zoeken hun soelaas in middelen dat de angst verdoven.

Onverschilligheid

Naast het feit dat de knallen veel mensen angst aanjaagt, zijn er ook mensen die onverschillig zijn, en voor wie de knallen niet eens een thema zijn. Net als bij het kanon is er een groep waar de hele situatie hun precies niet deert.

Uit een ander vaatje tappen

Maar net zoals bij het kanon zijn er ook groepen mensen die uit een nog heel ander vaatje tappen, het zijn twee van deze groepen dat ik in het vervolg van dit artikel nader ga uitdiepen. Voor de handigheid zal deze twee groepen als volgt noemen:

- Groep 1: De Fakkeldragers
- Groep 2: De Architecten

De fakkeldragers 

De fakkeldragers zijn mensen die zich, door een van de vele wereldse knallen, bewuster zijn geworden van de werkelijke aard van de huidige crisissen en wereld waarin we ons momenteel bevinden. Deze mensen zijn er vooral op gericht zich bewuster te worden van de werkelijke toestand in de wereld, en anderen ook bewuster te maken. Zoals een fakkeldrager een fakkel draagt, zo dragen deze mensen dit bewustzijn met zich mee, waarna zij vervolgens het licht van hun bewustzijn met de wereld delen waardoor de wereld in groter bewustzijn oplicht. Pur sang fakkeldragers zijn het best te herkennen aan hun toegewijde deelname aan projecten die de bewustwording bevorderen, een concreet voorbeeld van een fakkeldrager is een persoon dat een sociaal media kanaal heeft en daar herhaaldelijk bewustmakende info deelt.

De architecten

Deze mensen zijn zich, net als de fakkeldragers, bewuster geworden van de werkelijke aard van de huidige crisissen en de wereld. Het enige verschil met de fakkeldragers is dat deze mensen zich niet zozeer richten op het delen van hun bewustzijn in de vorm van bewustmakende info. Deze mensen richten zich vooral op het creëren van een 'nieuwe wereld', een mooiere wereld dan die waarin we nu leven. Pur sang architecten zijn het best te herkennen aan hun toegewijde deelname aan projecten die de opbouw van een nieuwe wereld of alternatieve wereld ondersteunen, enkele goede voorbeelden van dergelijke projecten zijn intentionele gemeenschappen of bijvoorbeeld parallelle samenlevingen.

Geen zwart-wit verhaal 

De werkelijkheid is natuurlijk niet zo zwart-wit dat je als persoon óf fakkeldrager óf architect bent. Op sommige momenten zitten we meer in het kamp van de fakkeldragers, terwijl we op andere momenten meer in het kamp van de architecten zitten. We durven dus wel eens van het ene kamp naar het andere te switchen. De realiteit is echter dat we allemaal een kamp hebben waarin we het meest actief zijn, sommige mensen brengen meer tijd door als fakkeldragers, terwijl anderen meer tijd doorbrengen als architecten.

In conflict

Ondanks dat iedereen soms tot beide kampen behoort, bestaat er soms wel wat wrijving tussen deze twee kampen. In het kamp van de fakkeldragers durft men zo wel eens te denken dat architecten zich soms te weinig bezighouden met de duistere realiteiten van de wereld. Ze durven de architecten wel eens te beoordelen als idealistisch, als mensen die het contact met de werkelijkheid hebben verloren. Anderzijds durven de architecten wel eens te denken dat fakkeldragers te veel opgaan in de duistere realiteiten van de wereld, en dat ze te veel in het negatieve leven. Ook durft men de fakkeldragers wel eens te verwijten van niet concreet genoeg bij te dragen aan een betere wereld. Architecten durven fakkeldragers zo wel eens te beoordelen als onpraktisch, onproductief en inefficiënt. In het kamp van de architecten laat men zo soms wel eens blijken dat de fakkeldragers beter iets tastbaar zouden doen voor de wereld. 

Samen sterk

Wrijving tussen deze twee kampen hoeft echter niet. Deze twee kampen kunnen gezien worden als een geweldig team en kunnen ook zo'n team vormen, een team dat bewustzijn in de wereld bevordert en tegelijkertijd bouwt aan een betere wereld. Wanneer bijvoorbeeld fakkeldragers hun gave van ontwaken komen te na te jagen en door de architecten hierin worden gesteund, neemt het bewustzijn op aarde sterk toe, waardoor het kamp van de architecten als logisch gevolg ook groter wordt en steeds meer mensen komen samen te werken aan het bouwen van een mooiere wereld. Als de architecten dan ook nog eens wederzijds gesteund worden door de fakkeldragers, ontstaat er een zeer sterke dynamiek die tegelijkertijd bouwt aan een mooiere wereld en het bewustzijn van onze aardse samenleving sterk doet toenemen. Samen sterk!

Samenwerking

Het is in een samenwerking tussen deze twee kampen dat een van de sleutels ligt in het stimuleren van bewustwording op aarde, en het creëren van een mooiere wereld. Als dit team als een team leert spelen, is er veel mogelijk. Laten we hopen, en er ook voor zorgen dat wij als mensen in het algemeen meer en meer samenkomen om bewustzijn te stimuleren, en een mooiere wereld te creëren. Samen staan we sterk!