Robert Malone, uitvinder van mRNA, verbannen door Twitter voor het blootleggen van de risico's van zijn uitvinding

De Amerikaanse viroloog en immunoloog Dr. Robert Malone, wiens werk een voortrekkersrol speelt op het gebied van mRNA-technologie, is zojuist door Twitter verbannen omdat hij de risico's van mRNA-vaccins blootlegde.

Deel dit artikel

Robert Malone, uitvinder van mRNA, verbannen door Twitter voor het blootleggen van de risico's van zijn uitvinding

Dr. Malone is de oorspronkelijke uitvinder van het mRNA-vaccinplatform dat door Moderna en Pfizer wordt gebruikt voor hun Covid-19-vaccins.

Gezien de status van Dr. Malone als de architect van mRNA-vaccins en zijn publieke geloofwaardigheid – hij voltooide Harvard Medical School – is het waarschijnlijk dat hij het zwijgen werd opgelegd omdat de aanhoudende vaccin-push politiek is en niet wetenschappelijk.

Onder verwijzing naar bezorgdheid over de uitrol van de vaccins en de bijbehorende risico's, sloot de in het noordwesten opgeleide arts zich in november aan bij het Unity Project om zich te verzetten tegen Covid-19-vaccinmandaten in Californië.

"Aangezien deze vaccins nog niet op de markt zijn geautoriseerd en gelicentieerd, is het dwingen van menselijke proefpersonen, met name onze jongeren, om deel te nemen aan medische experimenten uitdrukkelijk verboden", verklaarde hij. "Daarom zijn volksgezondheidsbeleid dat voldoet aan algemeen aanvaarde criteria voor dwang om deel te nemen aan klinisch onderzoek verboden."