Open Brief van het nieuwe burgerplatform Terra Futura pleit voor een betere aanpak van ‘corona’ en voor een warme en faire samenleving.

Het nieuwe burgerplatform Terra Futura lanceert op sociale media en haar webstek een Open Brief gericht aan de beleidsmakers. De auteurs pleiten voor een betere aanpak van de coronapandemie en voor een faire en warme samenleving, gestoeld op verschillende principes, zoals het vrijwaren van ieders rechten, het bieden van alle kansen tot ontplooiing, technologie ten dienste van de mens (en niet omgekeerd), meer preventieve gezondheidszorg, en een onderwijs dat gericht is op samenwerking en het optimaal ontwikkelen van alle talenten. Veel mensen ondertekenden de brief al voor de officiële lancering. Onder hen bevinden zich talrijke ondernemers, zorgverleners, wetenschappers, bekende Vlamingen en mensen uit de cultuursector.

Deel dit artikel

Open Brief van het nieuwe burgerplatform Terra Futura pleit voor een betere aanpak van ‘corona’ en voor een warme en faire samenleving.
logo terra futura

Een onafhankelijk platform

Terra Futura ontstond vanuit verschillende organisaties die elk op hun manier de voorbije jaren ijverden voor een evenwichtige aanpak van de crisis met een brede kijk op alle aspecten van gezondheid: fysieke, psychische en sociale. Dit nieuwe burgerplatform is apolitiek en verenigt een brede waaier van groeperingen en mensen met verschillende achtergronden en uit alle lagen van de bevolking. Terra Futura staat voor verbinding en een democratische samenleving die meer door de mensen zelf aangestuurd kan worden.

Betere aanpak van nieuwe golven

De tekst komt eerst nog terug op de aanpak van de coronapandemie en hoe het beter kan. De auteurs pleiten onder andere voor het open houden van alle activiteiten in de samenleving, het tot een minimum beperken van het dragen van maskers, en het bedachtzaam omgaan met de vaccins volgens het principe van de afweging van risico’s en baten en op basis van volledige informatie. Er is ook een opvallende vraag om artsen een veel meer actieve rol te geven in het voorkomen en onmiddellijk behandelen van coronabesmettingen om ziekenhuisopnames te voorkomen.

Een warme en faire samenleving

Het hoofdaccent van de brief ligt op het schetsen van de kenmerken van de samenleving van de toekomst. Onder andere het vrijwaren van basisrechten, het geven van alle kansen tot ontplooiing, een betere verdeling van de rijkdom, een samenleving waarin men de mensen niet tegen elkaar opzet en waarin technologie niet de overhand neemt op de menselijke contacten, komen aan bod. Ook een verschuiving naar meer preventieve gezondheidszorg krijgt aandacht. De tekst eindigt met de vraag naar een onderwijs dat er meer voor zorgt dat onze kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en opgroeien tot mensen die erop gericht zijn samen te werken, en elkaar met waardigheid te behandelen.

Enkele bekende namen zegden hun steun al toe: Stef Bos, Eva Daeleman, Steven Laureys, Slongs, Rik Torfs, Wouter Torfs, Peter Van Den Begin, Peter Verlinden, en nog veel anderen.

De Open Brief is het eerste initiatief van Terra Futura. Binnenkort volgen nog andere acties.

De open brief kan gelezen en ondertekend worden op https://www.terrafutura.be/ .