Ongevaccineerd bloed is nu zeer gewild

Het is onbekend of bloed gedoneerd door mensen die mRNA COVID-19 injecties hebben gekregen een risico vormt voor degenen die het ontvangen. Een groeiend aantal mensen wil echter geen enkel risico nemen en vraagt om bloed van ongevaccineerde donoren. Een opvallend geval betreft een 4 maanden oude baby, Will Savage-Reeves, in Nieuw-Zeeland, die geopereerd moet […] The post Ongevaccineerd bloed is nu zeer gewild appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

Ongevaccineerd bloed is nu zeer gewild

Het is onbekend of bloed gedoneerd door mensen die mRNA COVID-19 injecties hebben gekregen een risico vormt voor degenen die het ontvangen. Een groeiend aantal mensen wil echter geen enkel risico nemen en vraagt om bloed van ongevaccineerde donoren. Een opvallend geval betreft een 4 maanden oude baby, Will Savage-Reeves, in Nieuw-Zeeland, die geopereerd moet worden aan een hartklepaandoening, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Zijn ouders, Samantha en Cole, hebben gevraagd dat de baby alleen bloed krijgt van donoren die geen COVID-19 injecties hebben gekregen. Hoewel er ongevaccineerd bloed beschikbaar is, weigerden de artsen en het ziekenhuis het verzoek in te willigen. De zaak werd behandeld voor een Nieuw-Zeelandse rechtbank, die de artsen gelijk gaf en de voogdij over het kind op zich nam om de operatie met gevaccineerd bloed uit te voeren.1,2

Ziekenhuis weigert verzoek van familie om ongevaccineerd bloed

De uitkomst van de zaak van baby Will kan dienen als een voorbode van wat komen gaat. Het ziekenhuis voerde aan dat de operatie moest doorgaan met gevaccineerd bloed omdat het belangrijk is een goede match te vinden. Een grote pool van donorbloed verhoogt de kans op het vinden van een match van de hoogste kwaliteit.

Volgens Steve Kirsch, uitvoerend directeur van de Vaccine Safety Research Foundation, is een van hun argumenten bovendien: “Als er een veiligheidssignaal zou zijn van het gebruik van gevaccineerd bloed voor transfusies, dan zou dat nu wel aan het licht zijn gekomen.” Ze willen ook de schijn ophouden en als één patiënt ongevaccineerd bloed mag gebruiken, kan dat de deur openzetten voor anderen die hetzelfde willen. Kirsch merkte op:3

“Als zij toestemmen in het gebruik van ongevaccineerd bloed, kan dit worden geïnterpreteerd als een erkenning dat gevaccineerd bloed niet veilig is en kan dit ertoe leiden dat iedereen ongevaccineerd bloed aanvraagt, waardoor ernstige bloedtekorten zouden ontstaan voor een dubieus voordeel.”

Verder beheert de New Zealand Blood Service (NZBS) de bloeddonaties en -inzamelingen in Nieuw-Zeeland. Alleen een gespecialiseerde arts kan een gerichte donatie aanvragen om ongevaccineerd bloed te ontvangen.

Maar, merkte Kirsch op, “De clinici die verantwoordelijk waren voor de operatie bepaalden dat er onvoldoende bewijs was om een speciaal verzoek in te dienen … Het ziekenhuis kan de NZBS niet dwingen om te doen wat het zegt, bijvoorbeeld, zelfs als de artsen het eens waren met de ouders, kan de NZBS nog steeds weigeren om het bloed te leveren als het denkt dat het verzoek niet gerechtvaardigd is.”4

Het ziekenhuis beweerde ook dat de mRNA-injecties “tot op heden veilig blijven.”5 Volgens Kirsch “heeft de rechtbank, bij gebrek aan de juridische en technische mogelijkheden om de artsen in twijfel te trekken, daarom de deskundige mening van de artsen gevolgd.”6

Ondertussen schilderen de media het redelijke verzoek om het voorzorgsbeginsel te respecteren af als een samenzweringstheorie en desinformatie die is bedacht door marginale “anti-vaxxers”. The New York Times berichtte bijvoorbeeld:7

“De zaak, en de gebrekkige wetenschappelijke argumenten van de familie, benadrukken de aanhoudende gevaren van online desinformatie en samenzweringsverhalen, zeggen deskundigen. Het geschil is ‘een cause célèbre geworden op de meest giftige manier’, wat heeft geleid tot een piek in haatzaaiende taal op randplatforms waar samenzweringstheorieën welig tieren, aldus Sanjana Hattotuwa, een onderzoeker bij het Disinformation Project, een Nieuw-Zeelandse waarnemingsgroep.”

Niet alleen wees de Nieuw-Zeelandse gezondheidsdienst het verzoek van de familie af, maar het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof verleende twee artsen de bevoegdheid om medische beslissingen te nemen over baby Will.8 Het hoefde niet zo ver te gaan, stelden voorstanders, aangezien er gemakkelijk bloed beschikbaar is van ongevaccineerde donoren.9

In een vergelijkbare zaak in Italië heeft een rechter echter ook een negatief oordeel geveld over ouders die vroegen om bloedtransfusies van uitsluitend ongevaccineerde donoren tijdens de hartoperatie van hun 2-jarige zoon.10

Balsemers vinden ongewone stolsels in aderen na injecties

Richard Hirschman, een gediplomeerd balsemer en begrafenisondernemer met meer dan 20 jaar ervaring, heeft verklaard dat hij in de periode sinds de introductie van COVID-19 injecties, vanaf medio 2021, “vreemde stolsels” heeft gevonden in de lichamen van overledenen.

“Wanneer ik de balseming doe, moet ik in de ader gaan. En voor het balsemen moet ik bloed laten weglopen. Dus trok ik deze enorme, lange klonter – een vezelachtige klonter – vóór de balseming eruit,” zei Hirschman.11

Het begin van het stolsel, dat lijkt op een witte, rubberachtige worm, lijkt rood en op een normaal stolsel. Maar het grootste deel van het stolsel is anders: het bestaat uit wit, vezelig materiaal. “Het is gewoon niet normaal,” zei hij en voegde eraan toe:12

“Normaal gesproken is een bloedstolsel glad; het is bloed dat samengestold is. Maar als je erin knijpt, of het aanraakt of probeert op te pakken, valt het meestal uit elkaar … je kunt het bijna tussen je vingers knijpen en het weer tot bloed maken. Maar dit witte vezelige spul is behoorlijk sterk. Het is absoluut niet week. Je kunt het manipuleren, het is heel buigzaam. Het is niet hard … het is niet normaal. Ik weet niet hoe iemand kan leven met zoiets in zich.”

Wat belangrijk is om op te merken, is dat balsemers niet alleen ongewone stolsels hebben gevonden bij overledenen die de injecties hebben gekregen, maar ook bij mensen die een bloedtransfusie hebben gehad. Dus hoewel we niet weten wat het risico is van het ontvangen van bloed van iemand die COVID-19 injecties heeft gehad, “is het risico niet nul”, aldus Kirsch.13

Een ander geval betreft een baby, Alexander, die een gevaccineerde bloedtransfusie kreeg en “een enorme klonter ontwikkelde die zich uiteindelijk uitstrekte van zijn linkerknie, helemaal tot aan zijn hart” en overleed.14 Volgens Kirsch verwijderde het ziekenhuis vervolgens alle gerelateerde medische dossiers:15

“Sacred Heart Hospital in de staat Washington heeft alle gegevens gewist over de dood van baby Alex, die stierf aan een bloedklonter nadat hij een transfusie had gekregen van een gevaccineerde patiënt. Er is dus geen bewijs meer van een probleem. Ze hebben het gewist, net zoals het CDC alle gegevens heeft gewist die vaccins en autisme met elkaar in verband brengen. Zo werkt de wetenschap tegenwoordig.”

Is de bloedvoorziening veilig? Niemand weet het

In de VS heeft elke twee seconden iemand bloed nodig.16 Bij een medisch noodgeval kan een bloedtransfusie levensreddend zijn. Maar moeten patiënten ervoor kunnen kiezen om bloed te krijgen dat niet is blootgesteld aan mRNA COVID-19 injecties?

Het Rode Kruis verklaart dat het de richtlijnen van de U.S. Food and Drug Administration voor bloeddonaties volgt, waarin staat: “In de meeste gevallen is er geen uitstel van donatie voor personen die een COVID-19 vaccin hebben ontvangen, zolang zij vrij zijn van symptomen en zich goed voelen op het moment van donatie.”17

“Terwijl de antilichamen die worden geproduceerd door het gestimuleerde immuunsysteem in reactie op vaccinatie in de hele bloedbaan worden aangetroffen, zijn de eigenlijke vaccinbestanddelen dat niet,” vertelde Jessa Merrill, directeur biomedische communicatie van het Rode Kruis, aan The Daily Beast.18 Verder meldde Kirsch, na een gesprek met Dr. Peter McCullough, cardioloog, internist en epidemioloog:19

“Hij zei dat hij gevaccineerd bloed zou nemen vanwege de kritische aard van het matchingsproces. Met donorbloed zou de kwaliteit van de match niet zo goed zijn omdat er een kleinere pool is waaruit geput kan worden, en het is niet alleen de bloedgroep die gematcht wordt.

Niemand heeft het risico van het gebruik van gevaccineerd bloed gekwantificeerd. Hij zei dat als het risico hoog was, het nu wel zou zijn opgemerkt (ik weet niet of ik het daarmee eens ben; er is veel moedwillige blindheid voor alles wat met het vaccin te maken heeft).”

Velen liepen AIDS op via besmette bloedtransfusies

Patholoog dr. Ryan Cole vergeleek de huidige onbekendheid van “gevaccineerd bloed” met HIV-besmet bloed dat werd gebruikt voor transfusies in de jaren tachtig:20

“We weten het niet. Niemand weet het. Ik heb stolsels van ongevaccineerde overledenen die werden getransfundeerd en na de transfusie grote stolsels vormden en stierven. Geen enkele bloedbank controleert dat. Men kan niet vinden wat men niet zoekt. Dit lijkt op bloedbanken en hemofiliepatiënten en HIV in de jaren tachtig. Misschien is het geen probleem.

Het kan echter wel. Er zijn academische tests beschikbaar om te controleren op circulerend spike-eiwit. Het is criminele nalatigheid om de veiligheid van de bloedvoorziening niet te verzekeren op basis van bureaucratische verklaringen zonder wetenschappelijk onderzoek.”

Nadat de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention in januari 1983 bewijsmateriaal hadden onthuld waaruit sterk bleek dat bloed en bloedproducten AIDS overdroegen en dat de ziekte seksueel overdraagbaar was, raadden zij bloedbanken aan donoren rechtstreeks te ondervragen over hun seksueel gedrag en bloeddonaties aan een reeks screeningtests te onderwerpen.21

De bloedbanken gaven kort daarna een verklaring uit waarin stond dat “directe of indirecte vragen over de seksuele voorkeur van een donor ongepast zijn” en waarin geen laboratoriumtests werden aanbevolen.22 Zoals opgemerkt door Encyclopedia.com:23

“In feite werden in de beginjaren van de ziekte veel mensen die AIDS kregen, besmet via bloedtransfusies. Omdat het meer dan vijf jaar duurde om een test te ontwikkelen om AIDS in bloed op te sporen voordat het in een transfusie werd gebruikt, kregen veel mensen de ziekte in ziekenhuizen.

De aidsepidemie bleef groeien in Afrika en Azië in de jaren 90 en zelfs in het begin van de 21e eeuw omdat veel landen traag waren met het invoeren van bloedtesten.”

In de jaren tachtig leidde de toenemende angst voor besmette transfusies ertoe dat veel mensen zeiden dat ze donatiebloed helemaal weigerden. Een man, wiens vrouw stierf aan AIDS door een besmette transfusie, zei in 1985 tegen de AP: “Wil je Russische Roulette spelen? Zelfs als het een noodgeval was – en ik had enige inspraak in de zaak – zou ik geen bloed uit de pool nemen.”24

Nu, tientallen jaren later, horen artsen soortgelijke zorgen van patiënten over gevaccineerd bloed. Dr. Davinder Sidhu, het hoofd van de afdeling transfusie- en transplantatiegeneeskunde in het zuiden van Alberta, Canada, vertelde aan CTV News dat hij de laatste maanden “minstens een of twee keer per maand verzoeken om bloed van ongevaccineerde donoren” kreeg.25

Is het uw recht om ongevaccineerd bloed te ontvangen?

Op dit moment mogen bloeddonatiecentra vragen naar de vaccins die hun donoren hebben gekregen,26 maar het is niet gegarandeerd dat deze informatie wordt doorgegeven aan de consumenten. Het Rode Kruis stelt ook: “Als u een COVID-19 vaccin hebt gekregen, moet u de naam van de fabrikant doorgeven wanneer u komt doneren.”27

Toch is het onwaarschijnlijk dat de meeste ziekenhuizen deze informatie gemakkelijk zullen vrijgeven als het gaat om het ontvangen van een bloedtransfusie. Dus wat zijn uw opties als u op zoek bent naar bloed van een donor die geen COVID-19 prik heeft gekregen? Gerichte donaties, waarbij een donor bloed geeft voor een bepaalde ontvanger, zijn een optie, maar ze worden meestal alleen gebruikt in gevallen waar geen passend bloed beschikbaar is vanwege uiterst zeldzame bloedtypes.28

Autologe donaties, of zelfdonatie, is een andere optie, waarbij u bloed geeft voor eigen gebruik, bijvoorbeeld vóór een medische ingreep zoals een operatie. In beide gevallen moet uw arts een speciaal inzamelingsformulier van het Rode Kruis indienen om een autologe of gerichte bloeddonatie te voltooien.29

Er is ook een “Veilig bloed”-donatiecampagne opgezet om bloeddonoren en ontvangers die geen COVID-19 injecties hebben gehad, aan elkaar te koppelen. Voorlopig fungeren ze als een hulpmiddel om donoren te koppelen aan mensen die bloed nodig hebben, maar de hoop is dat er een mRNA-vrije bloedbank komt:30

“Er is nog geen bloedbank met mRNA-vrij bloed, ook niet bij ons. En, hoewel we al honderden klinieken hebben gevraagd, weigeren ze op dit moment – althans in Europa – allemaal nog steeds om het mensenrecht van vrije bloedkeuze bij hen toe te staan – of willen ze in ieder geval niet genoemd worden, omdat ze anders represailles vrezen. Wij beloven u echter dat wij niet zullen opgeven totdat wij een wereldwijd netwerk van dergelijke klinieken kunnen aanbieden.”

Wat betreft baby Will, wiens ouders hun hoop op een mRNA-vrije bloedtransfusie de grond in werd geboord, zei Kirsch:31

“Wat is er gebeurd met het voorzorgsprincipe van de geneeskunde? Naar mijn mening is dit geen close call. We kunnen vandaag niet weten of de bloedvoorziening veilig is, omdat niemand zelfs maar de vraag wil stellen en de experimenten wil uitvoeren die nodig zijn om die vraag te beantwoorden. Daarom moet het verzoek van de ouders van Baby Will om ongevaccineerd bloed te gebruiken, worden gerespecteerd.”

Bronnen en referenties


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

SHEDDING DOSSIER

Dr. Peter McCullough waarschuwt: Covid ‘gevaccineerde’ mensen zijn een gezondheidsbedreiging voor de ongevaccineerden (Video)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post Ongevaccineerd bloed is nu zeer gewild appeared first on Frontnieuws.