Onderteken de petitie voor de afschaffing van het CST

Wij spreken ons uit tegen het Covid Safe Ticket in al zijn verschijningsvormen. De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid.

Deel dit artikel

Onderteken de petitie voor de afschaffing van het CST

TEKEN DE PETITIE HIER

De snelheid waarmee het virus muteert en de beperkte werkzaamheid van vaccins tegen besmetting, zorgen ervoor dat klassieke groepsimmuniteit door vaccinatie onhaalbaar is en dat SARS-CoV-2 voorlopig als endemisch virus in België zal blijven circuleren. Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op onze grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel. Wij willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van het vrijgeven van privé medische gegevens onder de vorm van een gezondheidspas. 

De huidige vaccins bieden geen langdurige bescherming tegen besmettingen en overdracht van het virus, waardoor ze uiteindelijk weinig bijdragen aan het verminderen van virusverspreiding. Vaccinatie beschermt wel (in ieder geval tijdelijk) tegen ernstig verloop van een SARS-Cov-2 besmetting. Ook zijn er behandelingen mogelijk om van bij de eerste symptomen toe te passen en zo het risico op ernstige verwikkelingen te verminderen. Het beperken van de vrijheid van niet-gevaccineerde burgers om zo besmettingen onder hen te voorkomen, zal nauwelijks invloed hebben op de belasting van de zorg.

Deze maatregel vermindert voornamelijk de bewegingsvrijheid van (jonge) mensen zonder onderliggende ziektes, die weinig risico hebben op een ernstig verloop van Covid-19. Ook wordt het onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde burgers steeds minder belangrijk door de toename van immuniteit na een doorgemaakte infectie en de opkomst van nieuwe varianten. 

Een Covid Safe Ticket op basis van vaccinatie vormt een ongerechtvaardigde inperking van grondrechten die schadelijk is voor de samenleving, zeker nu de endemische fase bereikt lijkt. Burgers kunnen hiermee door sociale of economische omstandigheden worden gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet nodig hebben en niet willen. Dat is fundamenteel in strijd met de integriteit van het lichaam. Daarnaast zorgt het voor uitsluiting en isolatie van niet-gevaccineerde of ‘niet-geboosterde’ burgers, wat de sociaaleconomische ongelijkheid vergroot. Tenslotte draagt het bij tot de toenemende polarisatie en verdeeldheid in onze maatschappij.

Een Covid Safe Ticket dat uitsluitend is te verkrijgen met een negatieve test zou de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen kunnen opheffen en zou tot een bescheiden afname van virusverspreiding kunnen leiden. Maar het kan niet voorkomen dat mensen uiteindelijk toch besmet raken, onder andere vanwege de beperkte gevoeligheid van de test. Dit systeem gaat bovendien nog steeds uit van de gedachte dat een bewijs van gezondheid een voorwaarde mag zijn voor toegang tot de samenleving. De maatschappelijke nadelen van dit systeem, de precedenten dat dit creëert en de kosten van de benodigde infrastructuur staan niet in verhouding tot de kleine vermindering van virusverspreiding die het oplevert.

Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen QR-codes geen plaats krijgen in de ‘gereedschapskist’ van een vrije democratie om vrijheden te vervangen door privileges. Om die reden roepen wij de regering en het parlement op om per direct het Covid Safe Ticket in België in al zijn verschijningsvormen af te schaffen.