COVID, een samenzwering in alle stilte

Dit artikel is een opiniestuk alsook een reflectiemoment voor uzelf en uw naasten.

Deel dit artikel

COVID, een samenzwering in alle stilte

Hoeveel mensen wereldwijd?

Hoeveel mensen zouden twee jaar geleden hebben voorspeld dat de nummer één speler van het tennis zou worden uitgesloten van deelname in Australië en Frankrijk omdat hij weigert hun regeringen te laten beslissen wat er in zijn lichaam wordt geïnjecteerd? Hoeveel mensen zouden de bouw van interneringskampen hebben voorspeld om burgers te huisvesten die op dezelfde manier weigeren te luisteren? Hoeveel mensen zouden voorspeld hebben dat nationale leiders van 'democratische' landen censuur zouden eisen op afwijkende standpunten? Hoeveel mensen zouden voorspeld hebben dat technologie- en mediabedrijven gretig gehoor zouden geven aan oproepen tot censuur door actief alle stemmen van openbare platformen te verwijderen die in strijd zijn met de 'officiële verhalen' door onze regeringen?

De beste bedoelingen

Welke bedreiging het COVID-virus ook vormt voor de menselijke gezondheid, het stelt niets voor tegenover de bedreigingen naar vrede, stabiliteit en vrijheid binnen onze samenleving. Voor mensen die ofwel nog nooit van dictatuur hebben gehoord of gewoon koppig geloven dat de 'leiders' van 'vrije' landen immuun zouden zijn voor de corrumperende invloed van de macht, zijn deze twee jaren hopelijk een wake-up call geweest. Als en wanneer we aan de andere kant komen van deze COVID-oorlog tegen de burgers, moet "nooit meer" een aanvullende betekenis krijgen om regeringen nooit het totalitarisme te laten omarmen in de naam van " gezondheid" en "veiligheid". Neem dit beschamende moment in de geschiedenis van ons land, die ooit toegewijd was aan vrijheid, en maak er gebruik van door uw kinderen en kleinkinderen te leren hoe snel vrijheid kan worden opgelost in het niets door politici en bureaucraten, en dat alles met 'de beste bedoelingen'.

Dit alles leidt tot de volgende vraag: waarom zijn er in de afgelopen twee jaar zo weinig mensen met macht opgestaan ​​om de COVID-waanzin uit te roepen? Ja, stemmen zijn gecensureerd op manieren die ondenkbaar zijn in België en daarbuiten. Natuurlijk hebben bedrijven ook nauw samengewerkt met regeringen om andersdenkenden te intimideren, te straffen en te bespotten. Het is waar dat een deel van de reden voor het succes van het COVID-sprookje totalitarisme is. Wat echter soms over het hoofd wordt gezien, is dat geen enkel systeem in staat is om vrijheid te beschermen. Zelfs mensen die nog altijd 'slapen', vinden het moeilijk een ​​geruststellend gevoel vanuit de regering te verkrijgen. Politieke bureaucratie zuigt van nature de moraliteit van haar burger leeg.

Een mensenleven is een nummer

Elk mensenleven is belangrijk. Het probleem is dat de overheid ons de tegenovergestelde les leert: het leven is slechts een spel met getallen. Als het menselijk leven eenmaal wordt gezien als niets meer dan een getal, vinden de meeste politici het echter makkelijker om hun geweten in statistieken te laten zuiveren dan in empathie. Wat voor soort monster zou mensen in hun huizen opsluiten, sportactiviteiten verbieden, restaurants en café's sluiten en limieten plaatsen op boodschappen halen als gezin. Wel, voor sommige van die monsters wogen de vaccinatie- en besmettingscijfers meer door dan rede, rationaliteit of überhaupt mensenrechten in zijn totaliteit. Het behandelen van mensen als getallen schendde onze grondwet diep. Het resultaat van deze kortzichtigheid is verwoestend geweest voor deze niet-verkozen regering, nota bene.

De allure van propaganda

De eerste les die politici leren, is dat 'slogans werken'. Helaas leert deze les hen ook dat propaganda belangrijker is dan het brengen van objectieve waarheden. Het blijven herhalen van bepaalde geselecteerde woorden wordt waardevoller dan het verkondigen van bijvoorbeeld een wetenschappelijke uiteenzetting. Denk maar aan de praatjes die we ons allen zeer goed herinneren van een befaamde viroloog die zowat de ganse COVID-campagne naar zijn mouw speldde. Succesvolle herhaling van leugens bewijst dat sommige mensen meer dan bereid zijn om anderen op een nefast dwaalspoor te brengen. Succesvolle indoctrinatie van een bevolking overtuigt politici er uiteindelijk van dat mensen niets anders zijn dan schapen die gecontroleerd moeten worden. Mensen worden 'dingen' die individueel het respect niet waard zijn, en als dat gebeurt, vloeit er zonder wrok propaganda uit de regering naar de bevolking. Degenen met macht rechtvaardigen dit bedrog als 'edele leugens'. Wanneer de ene "edele leugen" wordt gevolgd door de andere, vraagt ​​niemand zich zelfs nog af wat goed of fout is. In plaats daarvan is de vraag of die leugens zullen slagen in het verkrijgen van publieke slaafheid. Of degenen die vandaag de macht hebben, morgen de macht nog zullen hebben. Of het COVID-beleid de "Great Reset"-doelen van de NWO bevordert.

Wat mensen nu in de afgelopen 2 jaar hebben moeten leren is dat overheden nooit kunnen vertrouwd worden inzake het garanderen van de bescherming van de burger. Wanneer we allen aanschouwd worden als betekenisloze statistieken, die overigens gemanipuleerd en daarbij nog eens in het ongewisse moeten gehouden worden, dan is het aan ons allen om te bepalen hoeveel verdere tirannie we willen slikken voor we besluiten dat we er genoeg van hebben.

En daarmee besluit ik: "Er zit meer waarheid in memes en cartoons dan in officiële notulen van een overlegcomité."

Yours faithfully,

S