Mensen sterven in hun slaap in verband met vaccins, verklaart Dr. Peter McCullough, cardioloog

Op een conferentie voor medische professionals in Sedona, Arizona, dit afgelopen weekend, spraken verschillende sprekers – allemaal artsen – over een verontrustende trend: een toename van anderszins gezonde mensen die in hun slaap sterven. Plotselinge onverklaarbare sterfgevallen die niet passen bij de leeftijd lijken vaker voor te komen dan normaal, zowel in de Verenigde Staten, […] The post Mensen sterven in hun slaap in verband met vaccins, verklaart Dr. Peter McCullough, cardioloog appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

Mensen sterven in hun slaap in verband met vaccins, verklaart Dr. Peter McCullough, cardioloog

Op een conferentie voor medische professionals in Sedona, Arizona, dit afgelopen weekend, spraken verschillende sprekers – allemaal artsen – over een verontrustende trend: een toename van anderszins gezonde mensen die in hun slaap sterven.

Plotselinge onverklaarbare sterfgevallen die niet passen bij de leeftijd lijken vaker voor te komen dan normaal, zowel in de Verenigde Staten, waar deze artsen praktiseren, als in verschillende andere landen van de geïndustrialiseerde wereld, schrijft Dr. Jennifer Margulis.

Oversterfte “is momenteel een fenomeen over de hele wereld”, aldus Dr. John Campbell, een verpleegkundig docent die de wetenschappelijke gegevens nauwgezet heeft gevolgd en becommentarieerd voor zijn YouTube-kanaal, dat 2,47 miljoen abonnees heeft.

Uit de gegevens blijkt dat “het aantal sterfgevallen 16 procent hoger ligt dan we zouden verwachten,” zei Dr. Campbell in een recente video, “en de overgrote meerderheid daarvan zijn geen COVID-doden.”

Statistieken vertellen een deel van het verhaal. Ongebruikelijke sterfgevallen die de krantenkoppen halen, vertellen een ander deel.

Zo werd de Zuid-Afrikaanse actrice Franci Swanepoel op zondagochtend 16 oktober dood aangetroffen in haar bed. Ze zat midden in de opnames van een nieuw project. Swanepoel was 50 jaar oud. Haar doodsoorzaak is volgens nieuwsberichten nog niet bekend.

Eerder deze maand werd ook een jonge vader, Jack Grozier, dood aangetroffen in zijn huis in New Cumnock, Schotland. Enkele uren daarvoor had hij zijn vriendin een sms gestuurd om te zeggen dat hij de volgende ochtend met haar zou praten. Grozier was 23 jaar oud. Hij laat een eenjarig zoontje achter, aldus de Irish Mirror.

Ook de zeventienjarige Gwen Casten, wier vader wetgever is in de staat Illinois, stierf in haar slaap.

Op 7 oktober 2022 gaf de familie van Casten een verklaring uit op Instagram waarin werd uitgelegd dat hun dochter, die geen bekende gezondheids- of gedragsproblemen had, overleed aan een hartritmestoornis met onbekende oorzaak.

“Ze was net thuisgekomen van een avond met vrienden, ging naar bed en werd niet meer wakker,” luidde de verklaring.

Dr. Peter McCullough, een cardioloog die is gecertificeerd in interne geneeskunde en hart- en vaatziekten, die een presentatie gaf op de conferentie, zei dat wanneer mensen – vooral jonge mensen – in hun slaap overlijden, de onderliggende oorzaak vaak myocarditis is.

Myocarditis, een ontsteking van het hart, kan leiden tot onregelmatige hartritmes die zonder onmiddellijke behandeling dodelijk kunnen zijn

Dr. McCullough wees op een “state-of-the-heart review” van een internationaal team van cardiologen, gepubliceerd in het tijdschrift Biomedicine & Pharmacotherapy van mei jongstleden. Volgens deze studie worden veel hartproblemen gemeld na vaccinatie, waarbij myocarditis het meest voorkomt. “Hoewel myocarditis de hoogst gemelde cardiovasculaire vertakking is, worden ook andere ernstige complicaties steeds vaker gemeld”, schreven de wetenschappers.

Een toename van catecholamines

Hoewel het misschien contra-intuïtief lijkt, zei Dr. McCullough dat plotselinge sterfgevallen tijdens de slaap biochemisch gezien vergelijkbaar zijn met de plotselinge sterfgevallen tijdens of vlak na krachtige lichaamsbeweging.

De reden waarom mensen schijnbaar onverklaarbaar sterven in hun slaap, legde Dr. McCullough uit, is soms vanwege een piek in catecholamines tijdens het einde van de slaapcyclus. Deze natuurlijke biochemische verandering is het signaal van het lichaam om wakker te worden.

Catecholaminen zijn hormonen die door de bijnieren worden gemaakt. Ze worden in het lichaam vrijgegeven als reactie op lichamelijke inspanning of emotionele stress. Maar ze komen ook vrij tijdens de slaap, vlak voor het ontwaken, als signaal voor het lichaam en de hersenen dat het tijd is om op te staan.

Deze catecholaminen kunnen onder meer onze hartslag, bloeddruk en ademhaling verhogen.

In het lichaam zijn er drie catecholamines: dopamine, epinefrine en noradrenaline. Een toename van catecholamines, of dit nu gebeurt tijdens de slaap of tijdens het sporten, kan het hart onder druk zetten en tot ritmestoornissen leiden, aldus Dr. McCullough.

Sterven voor zonsopgang

Als het hart van een jong persoon beschadigd is, door een infectie, vaccinatie of om een andere reden, kan de toename van catecholamines dodelijk zijn. Dit is de reden, aldus McCullough, dat mensen in hun slaap lijken te sterven. Ze sterven in werkelijkheid vlak voor zonsopgang.

Na een zorgvuldig onderzoek van de peer reviewde wetenschappelijke literatuur (waaraan hij als hoofd- of co-auteur ook verschillende studies heeft bijgedragen), zei Dr. McCullough dat de plotselinge en onverwachte sterfgevallen die we bij jonge mensen zien, hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van niet gediagnosticeerde of asymptomatische door vaccinatie veroorzaakte myocarditis.

“We hebben nu geleerd dat ruwweg de helft of meer van de gevallen [van myocarditis] aanvankelijk asymptomatisch zijn. Dat betekent dat de jongeren niet weten dat ze myocarditis hebben,” legt McCullough uit. “Er wordt dus een litteken gevormd in het hart, maar hen is nooit verteld dat ze zich niet moeten inspannen en velen doen aan atletiek en überhaupt aan allerlei activiteiten.”

Tijdens een catecholaminepiek – of die nu het gevolg is van zware inspanning of deel uitmaakt van het normale ontwakingsproces – kan deze onopgemerkte door vaccinatie veroorzaakte myocarditis fataal zijn, aldus Dr. McCullough.

Dit waren ook de bevindingen van een eerder dit jaar in het tijdschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine gepubliceerde analyse, die werd geleid door een patholoog, Dr. James Gill, van de Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut. Het team van drie artsen deed autopsie op twee tienerjongens die stierven vlak na het krijgen van de tweede dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin.

Zij ontdekten dat de myocarditis na het vaccin “kenmerken vertoonde die leken op een door catecholamine veroorzaakt letsel, niet op typische myocarditis pathologie”. Dezelfde studie haalt ander onderzoek aan dat aantoonde dat myocarditis zelden de oorzaak is van sterfgevallen als gevolg van COVID-19-infecties.

“Begrijpen dat deze gevallen verschillen van typische myocarditis … kan helpen bij het sturen van screening en therapie,” concludeerden de onderzoekers.

Meer sterfgevallen onder volwassenen in de werkende leeftijd

Oversterftegevallen die niet door COVID-19 ziekte kunnen worden verklaard, begonnen in 2021 op te duiken in overlijdensclaims bij verzekeringsmaatschappijen.

Scott Davison, algemeen directeur van OneAmerica, een grote verzekeringsmaatschappij gevestigd in Indianapolis, vertelde een online nieuwsconferentie op 30 december 2021, dat zijn bedrijf “de hoogste sterftecijfers zag in de geschiedenis van het bedrijf.”

Davison zei dat de sterftecijfers met 40 procent waren gestegen en dat de COVID-19 sterfgevallen het grootste deel van de stijging niet verklaarden. De mensen die stierven waren jonger dan 65 jaar, wat ongebruikelijk was, aangezien de COVID-doden vooral 65 jaar en ouder waren.

“Het is wellicht niet allemaal COVID op hun overlijdensakte, maar het aantal sterfgevallen is enorm gestegen,” zei hij.

Volgens Dr. McCullough moet de wetenschappelijk meest verantwoorde veronderstelling van onze regelgevende instanties zijn dat het ongewoon hoge aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten en andere landen sinds de introductie van de COVID-19 vaccins wordt veroorzaakt door de vaccinaties zelf.

Een verband tussen deze vaccins en de oversterftegevallen moet de aanname zijn, tenzij er duidelijk een andere oorzaak wordt vastgesteld en er bewijs is dat de overledene niet werd gevaccineerd, aldus Dr. McCullough.

“Dat is een veilige regelgevende houding,” benadrukte hij.

“Dus wanneer wij nieuwe producten ontwikkelen en er een sterfgeval optreedt na het gebruik van een nieuw product, is een veilig standpunt dat het te wijten is aan het nieuwe product, tenzij het tegendeel wordt bewezen.”

Myocarditis door vaccinatie kan maanden op zich laten wachten

Maar hartproblemen veroorzaakt door de COVID-19 vaccins worden mogelijk pas vele weken of maanden na de vaccinatie zichtbaar.

In november 2021 publiceerde een team van wetenschappers van de afdeling Kindergeneeskunde van het Seattle Children’s Hospital, dat verbonden is aan de Universiteit van Washington, een studie in het tijdschrift Pediatrics die een definitief verband aantoonde tussen mRNA-vaccins en hartproblemen bij adolescenten, onderzoek dat sindsdien is bevestigd door meer dan een half dozijn andere studies en casusrapporten.

Het team van de Universiteit van Washington stelde vast dat myocarditis en pericarditis optraden bij patiënten van 12 tot 17 jaar die binnen een week na de tweede dosis van de mRNA-vaccins pijn op de borst kregen.

Deze patiënten bleken hoger dan normale niveaus van troponine in hun bloed te hebben. Troponine is een soort eiwit dat voorkomt in de hartspieren. Wanneer het aanwezig is in de bloedbaan kan het een indicator zijn van hartfalen.

Hetzelfde team van wetenschappers publiceerde in maart 2022 een vervolgstudie, eveneens in het Journal of Pediatrics. Hun vervolgstudie onderzocht een groep jongeren, in de leeftijd van 12 tot 17 jaar, bij wie na de tweede dosis van de Pfizer mRNA-vaccins een hartontsteking was vastgesteld, zij stelden vast dat bijna 69 procent van de patiënten abnormale hartbevindingen bleef vertonen op hun cardiale magnetische resonantiebeeldvorming, zelfs acht maanden na de vaccinatie en in afwezigheid van andere klinische symptomen.

Deze bevinding, schreven de wetenschappers in hun bespreking, “is een indicator van hartschade en fibrose [littekenvorming] en wordt sterk in verband gebracht met een slechtere prognose bij patiënten met klassieke acute myocarditis.”

Dr. McCullough vindt deze studie van 25 maart 2022, die werd geleid door Dr. Jenna Schauer van de Universiteit van Washington, zeer verontrustend.

“Maar wat we begrijpen bij myocarditis is dat het enkele maanden kan duren voordat het litteken zich vormt, en de papers van Jenna Schauer laten dit zien,” zei Dr. McCullough, eraan toevoegend dat kinderen een relatief “substantieel litteken” kunnen hebben.

Hij ging verder: “Als cardioloog zou ik dus concluderen dat het abnormale ritme zeker vier maanden, zes maanden, acht maanden, twaalf maanden na de vorming van het litteken in het hart in werking kan treden.”

De plotselinge dood van een jong persoon die ogenschijnlijk gezond is en onverwachts sterft in zijn slaap of tijdens het sporten, zelfs tot acht maanden na de vaccinatie, kan volgens McCullough in feite het gevolg zijn van niet gediagnosticeerde myocarditis die is opgetreden als gevolg van de COVID-19 vaccins.

Ouders, kom alstublieft naar voren

Dr. McCullough drong er bij de ouders op aan om open te zijn over de vraag of hun kinderen het COVID-19 vaccin hebben genomen. De gemakkelijkste manier om te bewijzen dat een plotselinge en onverwachte dood, vooral bij jongeren, geen verband houdt met de injecties, zei hij, “is dat de families naar voren komen en zeggen dat ze het vaccin niet hebben genomen. Dan is dat uitgesloten.”

Maar, vervolgde Dr. McCullough, “als families stil zijn en er niets wordt gezegd, of ze het vaccin wel of niet hebben genomen, denk ik dat het veilig is om aan te nemen dat ze het vaccin hebben genomen.”

Dr. Angelina Farella, een kinderarts in een privépraktijk in Webster, Texas, die ook sprak op de Sedona-conferentie, legde uit dat zij volwassenen begon te behandelen die leden aan COVID-19 toen haar medische collega’s weigerden hen te helpen.

Dr. Farella zei dat zij zich grote zorgen maakt over de hartproblemen bij jonge mensen die zij en haar collega’s klinisch zien en waarover zij in de wetenschappelijke literatuur leest.

“Als kinderarts sturen we zelden een kind naar een cardioloog dat geen aangeboren hartafwijking heeft,” zei Dr. Farella. “Zeer zelden sturen we ze naar een cardioloog.”

Tegenwoordig komen hartproblemen bij kinderen en jonge volwassenen die de COVID-19 vaccins hebben genomen echter zo vaak voor dat Dr. Farella zegt dat zij niet langer routinematige sportkeuringsformulieren zal ondertekenen zonder een volledig bloedonderzoek van haar patiënten om te controleren op tekenen van hartafwijking.

Dit omvat het testen op troponine in het bloed en D-dimeer niveaus (een eenvoudige bloedtest om de aanwezigheid van bloedstolsels uit te sluiten).

Hoewel sommige gezinnen in haar praktijk boos zijn over de extra stap, benadrukt Dr. Farella dat de extra tests cruciaal zijn om kinderen veilig te houden.

“Ik wil mezelf en de familie ervan verzekeren dat ze het veiligste en best mogelijke leven voor zich hebben,” zei Dr. Farella.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Gevaccineerde mensen over de hele wereld vertonen AIDS-achtige symptomenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post Mensen sterven in hun slaap in verband met vaccins, verklaart Dr. Peter McCullough, cardioloog appeared first on Frontnieuws.