Jeruzalem: een stad als geen ander

Jeruzalem en zijn verwachtingsvolle bewoners

Deel dit artikel

Jeruzalem: een stad als geen ander
Jeruzalem en de heilige plaatsen

Israël  

Israël, is een land in Azië, het Midden-Oosten en de Levant.

 Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Gebieden, waarbij Israël sinds 1967 de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogten bezet houdt en deels onder zijn bestuur heeft gebracht. (Wikipedia)

 Drie van de grootste religieuze wereldorganisaties beschouwen Jeruzalem als hun belangrijkste Heilige plaats. Daarom ook dat ze bittere vijanden van elkaar waren.   In het verleden is er dan ook veel strijd voor de heerschappij over Jeruzalem geleverd met wisselend succes. Men verondersteld dat van alle plaatsen in de wereld er in Jeruzalem doorheen de geschiedenis het meeste bloed vergoten werd.

 Recent lijkt hun bitterschap tegenover elkaar af te nemen. Waarom? Alle drie hebben ze verwijzingen in hun heilige geschriften dat hun Messias op deze plaats zal zijn intrede doen om hun naar verlossing te leiden. Opmerkelijk hierbij is dat de voorzegde periode van de komst van de Messias van alle drie nakende is, volgens verschillende bronnen zelfs in dit decennia verwacht.  

Waarschijnlijk vanwege de constante oorlogsdreiging in het verleden heeft Israël concessies gedaan naar de andere religies toe. Deze gaan ook over toegang tot hun heilige plaatsen in Jeruzalem waardoor de situatie gestabiliseerd lijkt te zijn.

Maar Israël lijkt van plan om een tempel te bouwen in Jeruzalem voor het gelovige deel van de Joodse bevolking. Men vreest de diplomatieke- en religieuze spanningen hierover.  

Niet-gelovige Joden (blijkbaar +60% van de joodse bevolking) laten de Messias buiten beschouwing maar bezien het land Israël wel als hun historisch geboorterecht en vaderland. Ook bij de Palestijnen is er naar dit land eenzelfde sentiment waardoor het een moeilijke evenwichtsoefening is wat samenwonen en burgerschap betreft.

De Joden hebben voor het ogenblik de stad Jeruzalem en het land Israël stevig in handen. Het lijkt voor het ogenblik dat ze het pleit gewonnen hebben van hun tegenstanders en dat zij hun Messias straks gaan kunnen ontvangen in Jeruzalem.  

Nu de situatie tussen de verschillende religies stabieler is, kan men dit ook zeggen over Israëls relatie met de Arabische landen?

Daarom willen we de situatie met Israël van nabij proberen te volgen.