Inflatie vanuit een ander perspectief

We krijgen momenteel ontegensprekelijk te maken met inflatie, maar wat is dat nu precies? In dit artikel gaan we op zoek achter de antwoorden.

Deel dit artikel

Inflatie vanuit een ander perspectief
Inflatie vanuit een ander perspectief

Het leven wordt duurder, ons geld verliest z'n koopkracht

We hebben het allemaal ondervonden de afgelopen tijd: de prijzen in de markt stijgen, het leven wordt duurder.

Dit fenomeen van alsmaar stijgende prijzen in de markt noemen we inflatie. 

De algemene inflatie

Momenteel bedraagt de algemene inflatie in België zo'n 5.71%, dit betekent dat de algemene prijs stijging over de gehele Belgische markt zo'n 5,71% bedraagt. 

Bron www.statbel.fgov.be

Vooral elektriciteit en aardgas stuwen inflatie de lucht in

Wanneer ik dezelfde bron wat verder doorneem kom ik volgende cijfers tegen: 

Bron: www.statbel.fgov.be 

Deze grafiek toont aan dat de totale inflatie op noodzakelijkheden als elektriciteit en aardgas respectievelijk 196,54 punten en 145,26 punten bedragen, kortom cijfers om van te duizelen. Elektriciteit is nu 44,1% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 97,0% duurder op jaarbasis.

Het leven wordt gevoelig duurder

Als we deze grafiek van de consumptie en gezondheids index erbij nemen, zien we dat sinds 2010 het leven alsmaar duurder en duurder wordt, met recentelijk een nog fermere stijging. We zijn respectievelijk richting 115,74 punten en 115,60 punten geschoten. We zijn op een reis richting de maan. 

Bron: www.statbel.fgov.be 

Hoe komt het dat de prijzen stijgen? 

Er wordt gegoocheld met tal van verklaringen: energieproductie en energietoevoer zouden bijvoorbeeld moeilijker verlopen door de in sommige landen draconische corona maatregelen, voedselproductie zou door social distancing en de zogezegde klimaatproblematiek worden belemmerd, grondstoffen raken uitgeput, fabrieken moeten sluiten omdat ze te schadelijk zijn voor het milieu, et cetera...

De grote verklaringen die worden aangehaald zijn m.a.w dat onze economie door allerlei omstandigheden maar half zou functioneren, en dat dus resulteert in een stijgende prijs, en een duurder wordend leven. 

Maar klopt dat wel? 

Ik ben geen econoom, dus ik wil deze theorieën niet volledig afschieten. Ik wil echter wel aanhalen dat men enkele belangrijke parameters buiten beschouwing laat dat ook een enorme invloed hebben op de inflatie. 

Explosief groeiende voorraad aan geld in de wereld

Een factor die door reguliere media zo goed als altijd buiten beschouwing wordt gelaten is de explosief groeiende geld voorraad in de wereld, als voorbeeld van deze groeiende geld voorraad geef ik volgende grafiek mee over de groeiende geld voorraad in de Verenigde Staten, dit geeft een goed beeld over het wereldse plaatsje omdat de Dollar nog steeds de financiële markten het meeste kleurt: 

Bron: www.shadowstats.com  

Zoals je kan zien is de groei van de geldvoorraad werkelijk explosief, de werkelijkheid is dat het letterlijk wordt bijgedrukt alsof het een monopoly briefje is. Dit om de alsmaar groeiende negatieve balans in de portefeuille te dekken. We leven in een op schulden gebaseerd systeem. Voor meer info hierover verwijs ik je graag door naar de schitterende documentaire reeks van Mike Maloney: 'Hidden Secrets of Money' 

Geld is dus enorm talrijk in onze wereld, en laat dat nu net een heel grote factor zijn van hoe we de waarde van iets bepalen in onze wereld: of het eerder talrijk of schaars is. Wanneer iets talrijjk aanwezig is, dan krijgt dat naar ons wereldse waardenmodel eerder weinig waarde mee, wanneeer iets schaars is, dan krijgt dat naar dit model eerder heel veel waarde mee, denk maar aan goud. 

Ons geld is doorheen de jaren dus heel veel van z'n waarde gaan verliezen, de koopkracht van welke munteenheid dan ook, is doorheen de jaren zwakker en zwakker gaan worden. 

Inflatie vanuit een ander perspectief

Dit is volgens velen de hoofdzakelijke oorzaak waarom de prijzen werkelijk verhogen: bedrijven, producenten, en dergelijke hebben meer geld nodig om dezelfde waarde te bekomen die ze in het verleden bekwamen. Dit is een vrij eenvoudige economische wet: Als je de waarde van iets wil behouden dat z'n waarde verliest, heb je er meer van nodig, want op deze manier recupereer je het verlies en behoud je in principe dus de waarde.

Financiële veerkracht

Niet dat alles wat ik zeg de waarheid hoeft te zijn, want er zijn nog veel meer factoren om rekening mee te houden in de complexe wereld waarin we leven. Toch is de factor die de reguliere media buiten beschouwing laten een zeer belangrijke factor, eentje waarvan eenieder van ons het recht heeft geïnformeerd te zijn. Ik weet ook niet hoeveel meer de prijzen gaan stijgen, maar persoonlijk zie ik nog niet direct veel verbetering in zicht. Daarom zweer ik momenteel bij een deel van mijn kapitaal in goud, zilver en crypto te parkeren. Financiële veerkracht blijft toch een belangrijk gegeven. 

Het was me een genoegen,

Sven.