Holodomor 2023 – Hoe regeringen de voedselinfrastructuur saboteren om de massa uit te hongeren

Sabotage van infrastructuur die menselijke gemeenschappen dient, is altijd verkeerd. Toen twee elektriciteitsonderstations in North Carolina naar verluidt werden uitgeschakeld door geweerschoten in een duidelijk “criminele daad”, gingen de establishment-media aan de slag om die daad te veroordelen. Het geweervuur veroorzaakte “schade die dagen kan duren om te herstellen en waardoor tienduizenden mensen zonder elektriciteit […] The post Holodomor 2023 – Hoe regeringen de voedselinfrastructuur saboteren om de massa uit te hongeren appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

Holodomor 2023 – Hoe regeringen de voedselinfrastructuur saboteren om de massa uit te hongeren

Sabotage van infrastructuur die menselijke gemeenschappen dient, is altijd verkeerd. Toen twee elektriciteitsonderstations in North Carolina naar verluidt werden uitgeschakeld door geweerschoten in een duidelijk “criminele daad”, gingen de establishment-media aan de slag om die daad te veroordelen. Het geweervuur veroorzaakte “schade die dagen kan duren om te herstellen en waardoor tienduizenden mensen zonder elektriciteit komen te zitten”, meldde de Associated Press, en de meeste gevestigde media sloten zich daarbij aan, schrijft Mike Adams.

Maar de Associated Press veroordeelde Joe Biden niet voor het stilleggen van oliepijpleidingen en boorvergunningen die uiteindelijk honderden miljoenen Amerikanen van energie voorzien. Evenzo is er geen enkele bedrijfsmedia die de inbeslagname van 3.000 boerderijen door de Nederlandse regering veroordeelt. In totaal, zo meldt PeterSweden, worden in Nederland misschien wel 11.200 boerderijen gedwongen te sluiten om aan de zogenaamde “klimaatdoelstellingen” te voldoen.

Dit is essentiële voedselinfrastructuur die gezinnen in heel Europa en de rest van de wereld van voedsel voorziet. Het is geen kleinigheid om duizenden boerderijen te ontmantelen waarvan miljoenen mensen afhankelijk zijn.

Wanneer regeringen boerderijen saboteren, juichen de media de vernietiging toe

De ontmanteling van de voedsel- en energie-infrastructuur wordt alom gevierd – niet veroordeeld – door de gevestigde media in duizenden verhalen waarin wordt aangedrongen op naleving van de “klimaatdoelstellingen”. Hoewel wij alle sabotagedaden tegen infrastructuur veroordelen, roept dit de voor de hand liggende vraag op: waarom vieren de media niet ook de aanval op het elektriciteitsstation in North Carolina als een nieuwe mijlpaal op weg naar het bereiken van de veelgeprezen “klimaatdoelstellingen”?

Het is een serieuze vraag. Deze “klimaatdoelstellingen”, zoals steeds meer mensen ontdekken, betekenen in werkelijkheid het stilleggen van de infrastructuur van de moderne samenleving en het onderdompelen van de westerse landen in duisternis en schaarste. De media lezen ons voortdurend de les over hoe verschrikkelijk het consumeren van voedsel of energie is, en hoe de enige manier om “groen” te zijn is om in wezen te stoppen met het gebruik van airconditioning, autorijden of het consumeren van vleesproducten, naast andere soortgelijke eisen.

Zoals gisteren gemeld, hebben Duitse boeren opdracht gekregen het gebruik van stikstofmeststoffen te verminderen om te voldoen aan de “groene” eisen van de EU. De ironie is niemand ontgaan, want stikstof is voedsel voor groene planten, en het verminderen van het gebruik van stikstof bij voedselgewassen zal uiteraard leiden tot dalende oogsten, voedselschaarste en prijsinflatie bij kruideniers.

Op de een of andere manier is de “groene” beweging anti-plant geworden. Alsof groene planten de vijand zijn van de planeet Aarde … een absurde veronderstelling die alleen kan komen van mensen die wetenschappelijk analfabeet zijn over atmosferische chemie, fotosynthese en de basis van plantkunde.

Europese regeringen, gecontroleerd door “groene” belangen, zijn sabotage-agenten voor de infrastructuur die de mensheid warm en gevoed houdt

Op dit moment staan de Europeanen voor een potentieel rampzalige winter, zonder de gebruikelijke energieovervloed die vroeger zorgde voor betaalbare warmte, elektriciteit en de productie van stikstofmeststoffen via het Haber-Bosch-proces: koolwaterstoffen (H) + stikstof (N) uit de atmosfeer = ammoniak (NH3), de voorloper van op stikstof gebaseerde meststoffen waarmee juist de gewassen worden verbouwd die de helft van de wereldbevolking voeden.

Stikstof uit de atmosfeer wordt gecombineerd met koolwaterstoffen uit aardgas om ammoniak te creëren, de precursor van stikstofmeststoffen. Dit proces verbruikt koolwaterstoffen als grondstof en gebruikt energie om de hoge druk te bereiken die nodig is voor de chemische reactie.

Het is verbazingwekkend dat Europa een overvloed aan natuurlijke energiebronnen onder zijn voeten heeft, maar niet de politieke moed heeft om zich tegen de groenen te verzetten en de bronnen die zij al bezitten aan te boren. Ze zitten zogezegd op een energiegoudmijn, maar worden op de een of andere manier geconfronteerd met hongersnood, bevriezing en instorting van de landbouw in het voorjaar door gebrek aan binnenlandse kunstmestproductie.

Dit is allemaal het resultaat van bewuste sabotage van Europa’s binnenlandse energie-infrastructuur door de overheid. Sabotage, in essentie.

Ze hebben de infrastructuur niet gesaboteerd met geweervuur, zoals wordt beweerd in North Carolina. In plaats daarvan hebben ze het gesaboteerd met overheidsbeleid.

Maar het resultaat is hetzelfde: lichten uit. Torenhoge prijzen voor elektriciteit. Bedrijven gesloten (waaronder glasfabrikanten en metaalsmelterijen en meer). Toenemende armoede en mensen die hondenvoer eten dat met kaarsen wordt verwarmd.

Het besef hier moet beangstigend zijn: zowel de regeringen als de gevestigde media zijn eigenlijk niet tegen sabotage van de infrastructuur; ze willen de sabotage alleen zo controleren dat het hun doelen dient.

Als een terroristische groepering 3.000 boerderijen in Nederland zou vernietigen, zou er wereldwijd verontwaardiging ontstaan over geweld tegen boerderijen en boeren. Maar als de Nederlandse regering 3.000 boerderijen vernietigt, is het plotseling aanvaardbaar voor de machthebbers, want, nou ja, “groene” logica.

Boerderijen zijn slecht, wordt ons verteld. Fossiele brandstof is slecht. Diesel is slecht. Hamburgers zijn slecht. Stikstof is slecht en kunstmest is slecht. Toch zijn dit precies de dingen die ervoor zorgen dat de mensheid geen honger lijdt, en als je ze verliest door sabotage van het overheidsbeleid, zullen letterlijk miljarden mensen verhongeren.

Het is onmogelijk om te ontkennen dat de regeringen die deze sabotageoperaties uitvoeren, zich op de een of andere manier niet bewust zijn van de gevolgen van het afpakken van voedsel, energie en kunstmest. Ze weten precies wat ze doen, en ze zijn zich volledig bewust van wat dit zal veroorzaken: sociale onrust, rellen en wanhoop.

De echte vraag is dan ook niet waarom deze regeringen opzettelijk de voedsel- en energievoorraden van westerse landen vernietigen; de grotere vraag is waarom zij maatschappelijke onrust, rellen en wanhoop willen.

Een recept voor een sociale ramp

Want dat is het recept dat ze nu gebruiken. Als je een taart wilt bakken, klop je eieren, tarwe en suiker door elkaar. Als u burgerlijke onrust en rellen wilt veroorzaken, legt u de energie- en voedselinfrastructuur plat door boerderijen, pijpleidingen en fossiele brandstoffen stil te leggen. Zij volgen een recept om precies het door hen gewenste resultaat te “bakken”.

Sabotage tegen de infrastructuur, uitgevoerd door regeringen, is de bewapening van voedselschaarste – een tactiek die in de loop van de geschiedenis vele malen is toegepast, met name in de Holodomor in Oekraïne, waar de Sovjetleiders in de jaren dertig opzettelijk miljoenen Oekraïners lieten verhongeren, voornamelijk om een etnische groep te onderdrukken wier politiek zich verzette tegen die van het toenmalige Sovjetrijk. Zoals beschreven op Holodomor.ca:

Deze aanval vond plaats in het kader van een campagne van intimidatie en arrestaties van Oekraïense intellectuelen, schrijvers, kunstenaars, religieuze leiders en politieke kaders, die werden gezien als een bedreiging voor de ideologische en staatsopbouwende aspiraties van de Sovjet-Unie.

Klinkt dat bekend? Westerse regeringen, vol corruptie en belastingfraude, zijn zich gaan realiseren dat zij de instemming hebben verloren van het volk waarover zij beweren te regeren. Het volk wil niet langer lijden onder corruptie, het drukken van geld, voedselinflatie, schaarste, maskermandaten, lockdowns en onzekerheid. Dienovereenkomstig zien veel westerse regeringen hun eigen volk nu als hun vijand, en zij nemen hun toevlucht tot genocidale tactieken om deze bevolkingen met alle mogelijke middelen te terroriseren of te elimineren.

De Duitse regering heeft in de afgelopen dagen de historische Holodomor officieel erkend als “genocide”, meldt Euronews. Toch erkent diezelfde Duitse regering niet dat zij nog steeds een genocide op haar eigen bevolking pleegt via sabotage van de binnenlandse energie-infrastructuur, allemaal om de “groenen” in dit geval te sussen, in plaats van de Sovjets te sussen.

We leven in een moderne Holodomor, en die wordt uitgevoerd door de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en andere westerse landen, die allemaal opzettelijk voedsel, boerderijen, energie, meststoffen en andere belangrijke infrastructuur voor de productie en distributie van voedsel saboteren. Hun absurde excuus dat zij ons slechts “omvormen” naar windenergie, zonne-energie en elektrische voertuigen is bij voorbaat absurd. Wind- en zonne-energie kunnen niet naar behoefte worden opgeschaald (zoals kolen- en kernenergie dat wel kunnen), en er is nog steeds geen levensvatbare technologie voor de betaalbare massa-opslag van groene energie voor later gebruik. Elektrische voertuigen zijn een ecologisch minpunt, gezien het extreme waterverbruik en de vervuiling die gepaard gaan met de winning van lithium, alsmede het beperkte rijbereik en de kostbare vervanging van de batterij die voor dergelijke voertuigen al na een paar jaar gebruik nodig is.

Bovendien bestaan er geen door batterijen aangedreven tractoren of landbouwmachines, behalve hobbytractoren ter grootte van een golfkarretje, die niets produceren. Om 100+ pk aan de aftakas (Power Take Off) van een tractor te krijgen, heb je een verbrandingsmotor nodig die diesel verbrandt. Geen diesel betekent geen tractoren, en geen tractoren betekent geen boerderijen en geen voedsel. Elke oorlog tegen fossiele brandstoffen is een oorlog tegen de voedselvoorziening.

Een moderne Holodomor staat voor de deur

Wie deze hongersnood hoopt te overleven, doet er verstandig aan de moderne Holodomor te herkennen en dienovereenkomstig te plannen. Veel deskundigen die ik heb geïnterviewd – zoals David DuByne, zie een recent interview hier – zijn het erover eens dat het vele jaren zal duren voordat de sabotage van de voedselinfrastructuur door westerse regeringen is opgelost. Dit betekent dat we pas in 2025 weer overvloedig en betaalbaar voedsel zullen zien, en dat is alleen als we nu van koers veranderen en de voortdurende sabotage van boerderijen, fossiele brandstoffen en meststoffen door de overheid stoppen.

Tot nu toe zijn er geen tekenen dat een westerse regering daar echt belangstelling voor heeft, wat betekent dat de burgers van Europa, Noord-Amerika, Australië en andere landen nog veel leed te wachten staat. Voedselschaarste en prijsinflatie zullen de komende jaren veel en veel erger worden.

Onder Joe Biden zou men redelijkerwijs kunnen stellen dat de acties van de federale regering nu lijken op die van de voormalige Sovjet-Unie, die heftig ontkende dat de Holodomor zelfs heeft plaatsgevonden. Denk hieraan wanneer een woordvoerder van het Witte Huis u vertelt dat er geen inflatie is, geen voedseltekorten en geen problemen met dieselolie of bevoorradingsketens. Vraag de moeders in heel Amerika of ze gemakkelijk zuigelingenvoeding kunnen kopen bij de plaatselijke winkeliers (hint: dat kan niet). Of vraag apothekers naar de 124 geneesmiddelen op recept die volgens de FDA bijna uit de toeleveringsketen zijn verdwenen. Hiertoe behoren overigens veelgebruikte geneesmiddelen als Tylenol en amoxicilline.

Vraag truckers naar het tekort aan dieselbrandstof, of vraag spoorwegarbeiders waarom ze op het punt staan te gaan staken en de nationale transportinfrastructuur tot stilstand te brengen. U zou zelfs de loodsen van de Mississippi kunnen vragen naar de opstoppingen en zakken bonen die zich op de oevers van de rivier verzamelen omdat de transportcapaciteit moeite heeft om aan de vraag te voldoen.

In heel Noord-Amerika, Europa en andere continenten worden de voedselschaarste en voedselinflatie met de dag erger. Deze waarneembare gebeurtenissen hebben een oorzaak, en die oorzaak is opzettelijke sabotage van de voedsel- en energie-infrastructuur door de overheid.

De FBI onderzoekt de mogelijke schutters in North Carolina om uit te zoeken wie daar de onderstations heeft uitgeschakeld. Maar niemand van de FBI, DOJ, DHS of de mainstream media onderzoekt de opzettelijke sabotage door de overheid van de voedsel- en energie-infrastructuur, die honderden miljoenen mensen in armoede, honger en wanhoop zal storten als we niet onmiddellijk van koers veranderen.

Want als malafide individuen sabotage plegen, heet dat terrorisme. Maar als de regering sabotage pleegt, heet dat “beleid”.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

Toespraak in Astana: Poetin voorspelt wereldwijde honger en sociale onrustVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post Holodomor 2023 – Hoe regeringen de voedselinfrastructuur saboteren om de massa uit te hongeren appeared first on Frontnieuws.