Het sociaalkredietsysteem is het controlemiddel van de elite

Duff Cooper, Burggraaf Norwich, was de enige Britse minister die aftrad naar aanleiding van het Verdrag van München van 1938. Zijn autobiografie was getiteld Old Men Forget.

Deel dit artikel

Het sociaalkredietsysteem is het controlemiddel van de elite

Ik verwacht dat ze dat doen, maar ik herinner het me.

Ik herinner me dat het bedrijfsleven, zelfs grote bedrijven, werkte op basis van een handdruk zonder contracten. Dat kon omdat de mensen in die tijd een goed karakter en integriteit hadden. Iemand die op een handdruk verzaakte, was in de zakenwereld uitgerangeerd, schrijft Paul Craig Roberts.

Ik ben opgegroeid toen Amerika nog Amerika was. Ons werd geleerd dat je jezelf elke morgen in de spiegel moest kunnen aankijken. Dat vereiste dat je waarheidsgetrouw en eerbaar was in je relaties met anderen.

Tegenwoordig kun je jezelf niet meer in de spiegel aankijken, tenzij je, tot je eigen financieel voordeel, anderen hebt opgelicht. Lees maar eens een van de boeken van klokkenluiders van Wall Street of van regeringsfunctionarissen over hoe het systeem werkelijk werkt.

Vandaag de dag, zo vertellen mij advocaten, kunnen zelfs ijzersterke contracten een deal niet beschermen.

Regeringen die geconfronteerd worden met ander egoïstisch gedrag dan dat van henzelf, worden gefrustreerd door de moeilijkheid om de mensen achter de agenda’s van de regering, of van haar controlerende agenten, te krijgen. China consolideert de controle over zijn bevolking door een “sociaalkredietsysteem” op te zetten. De Chinese bevolking wordt gecontroleerd in haar gedrag. Een Chinese burger die het niet eens is met de regering, alcohol drinkt achter het stuur, of andere politiek of sociaal ongewenste eigenschappen en gedragingen vertoont, krijgt een zeer lage beoordeling, waardoor de burger niet naar het buitenland kan reizen, niet naar de universiteit kan, geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, of welke beperking en straf de regering ook maar besluit op te leggen.

Dit sociaalkredietsysteem is in de hele Westerse wereld in wording Het is het kenmerk van het Wereld Economisch Forum in Davos en van Amerika’s Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De meeste van Amerika’s wereldwijde bedrijven zijn er voorvechters van.

Het systeem van sociaalkrediet vereist dat “burgers” onderdanig zijn aan de regering. Zulke regeringen worden dan nog wel “democratieën” genoemd, maar de burgers hebben geen stem. Alle stemmen die afwijken van het narratief worden tenietgedaan.

Ik denk niet dat de Verenigde Staten als land hieraan kunnen ontsnappen. Staten met een halfbewuste regering, zoals Florida met gouverneur DeSantis, hebben een kans, maar eerdere pogingen van staten om hun grondwettelijk gezag te verdedigen tegen een opdringerige federale regering zijn mislukt.

Merk op dat het tirannieke sociaalkredietsysteem probeert het betrouwbare, voorspelbare oude karaktersysteem na te bootsen, met dit verschil dat de loyaliteit van een burger niet ligt bij zijn karakter, maar bij de agenda van de regering.

De eerste stap bij de invoering van een systeem van sociaalkredietsysteem is controle krijgen over de media. Dit werd bereikt tijdens het Clinton-regime, toen zes megaconcerns toestemming kregen om 90% van wat een onafhankelijke media was, op te kopen en in een paar handen te concentreren.

De volgende stap is het gebruik van angst – 9/11, Covid, Rusland – om een angstige en goedgelovige bevolking zover te krijgen dat zij instemt met het verlies van hun grondwettelijke bescherming, “om veilig te zijn”.

Als dit eenmaal bereikt is, zijn er geen beperkingen meer voor degenen die de macht hebben. De Grondwet wordt een document zonder gezag.

Dit is precies het punt waarop wij ons op dit ogenblik bevinden.