Een miljard doden: De Doodsprik Autopsie Menselijk Ras

Als ik mijn eerste gepubliceerde essaybundel (2004) over 9/11 en de nepoorlogen die dat bedrog in gang zette Amerika’s Autopsie Raport kon noemen, is het nog minder vergezocht om dit essay de Doodsprik Autopsie Menselijk Ras (2022) te noemen, nu onze soort als een zombie naar haar eigen begrafenis marcheert, schrijft John Kaminski. Naast alle […] The post Een miljard doden: De Doodsprik Autopsie Menselijk Ras appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

Een miljard doden: De Doodsprik Autopsie Menselijk Ras

Als ik mijn eerste gepubliceerde essaybundel (2004) over 9/11 en de nepoorlogen die dat bedrog in gang zette Amerika’s Autopsie Raport kon noemen, is het nog minder vergezocht om dit essay de Doodsprik Autopsie Menselijk Ras (2022) te noemen, nu onze soort als een zombie naar haar eigen begrafenis marcheert, schrijft John Kaminski.

Naast alle misplaatste acties die we ondernemen en alle zinloze gebaren waarmee we volhouden dat we onafhankelijke, zelfsturende wezens zijn, blijkt uit het overweldigende bewijsmateriaal dat we geen van beide zijn. We zijn eigenlijk struikelende onnozelaars die consequent niet in staat zijn om ons eigen lot te bepalen.

Wij zijn zielige, door verkeerde informatie gestuurde marionetten die op onze ondergang afstevenen, zonder oplossingen in zicht en zonder machtige kracht of persoon die ons wil redden van onze droevige glijbaan naar halfbewuste slavernij, zo niet regelrechte uitroeiing.

Staatslieden zijn stromannen geworden, soldaten veranderen nu in sodomieters, en artsen veranderen in demonen, die het bloed vergiftigen van de patiënten die ze pretenderen te redden. Onze peripatetische menselijke helden zijn in het moeras van hun eigen hebzucht gegleden, en worden niet langer vertrouwd door zieke consumenten die hen ooit verafgoodden.

Menselijke hoop degradeert van oprechte dienst aan anderen tot kannibalisme, waarbij zieke individuen worden aangemoedigd van geslacht te veranderen om aan zichzelf te ontsnappen, met de gretige goedkeuring van autoriteiten die de bevolking willen inkrimpen om de daders te behagen die hen onpeilbaar grote geldbedragen geven om dergelijke gedragsafwijkingen te bevorderen.

Zelfs vandaag de dag, en vooral in Canada, wordt euthanasie gepromoot als een normale en haalbare sociale strategie voor mensen die een moeilijk leven leiden dat nog wordt verergerd door vervolging door de overheid.

Iatrogeen

Wetenschappers beginnen zich af te vragen of COVID überhaupt wel iemand heeft gedood. https://www.thelibertybeacon.com/we-gotta-ask-exactly-how-many-people-did-the-alleged-sars-cov-2-virus-actually-kill/

Steve Cook schrijft:

Sinds begin 2021 heb ik me verschillende keren afgevraagd of SARS-COV-2 wel zo dodelijk was als werd beweerd en, een paar keer, of er überhaupt wel een virus circuleerde! Dit was niet het gevolg van het feit dat ik een foliehoofddeksel droeg, maar van het in twijfel trekken van het narratieven als gevolg van analyses die gewoon niet klopten.

Vanuit een ander perspectief zegt een Australische immunoloog dat de zogenaamde vaccins niet alleen niet werken, maar zelfs onmogelijk kunnen werken. https://expose-news.com/2022/07/14/why-the-vaccines-dont-work-they-cant-work/

De vaccins kunnen niet werken omdat een prik in de arm geen mucosale antilichaamrespons kan stimuleren in de neus, de mond en het darmkanaal, waar ze nodig zijn om het virus te neutraliseren voordat het de cellen kan binnendringen en zich kan vermenigvuldigen. Dit is de weg naar natuurlijke immuniteit.

Hij weet het en zijn collega’s weten het. Zelfs leken zoals ik weten dit al meer dan een jaar, dus waarom dringen wetenschappers die prik nog steeds aan en waarom gaan politici er nog steeds in mee?

Er is veel bewijs dat deze “vaccins” zeer gevaarlijk zijn. En ze werken niet! Ze kunnen niet werken en ze hebben niet gewerkt.

Oh, en lockdowns, sociale distantiëring en maskers werken ook niet.

Mijn twee favoriete artsen in deze hele puinhoop, Kaufman en Cowan, zeggen al de hele tijd dat, omdat SARS-COV-19 nooit goed is geïsoleerd, niemand echt kan zeggen dat er ooit iemand is gestorven aan deze verzonnen ziekte die in de wereld zoveel schade heeft aangericht. https://www.goyimtv.com/v/2187166658/Dr-Andrew-Kaufman-and-Dr-Thomas-Cowan-discussing-shill-Judy-Mikovits-claims-in-the-roundtable-on-The

De overleden Dr. Andrew Moulden was duidelijk over het gevaar van vaccins. https://www.youtube.com/watch?v=UN5r7RkgY0c “Deze vaccins zijn eigenlijk in veel opzichten heel schadelijk … en hebben de grootste schade in de geregistreerde geschiedenis veroorzaakt.”

Vaccin Genocide – Een miljard doden

Todd Callender, een internationaal jurist, is een leidende figuur in de beweging om de campagne van de federale regering, haar medische establishment, Big Pharma, gangsters als Fauci en Gates, de meeste leraren, de media, en de pro-ontvolkinszombies die een groot deel van de federale wetenschappelijke, gezondheids- en medische bureaucratieën bemannen, evenals de minister van Defensie en zijn staf en acolieten in het korps van vlagofficieren, ten val te brengen.

Callender stelt dat er geen twijfel over bestaat dat Amerikanen en mensen over de hele wereld de voortdurende toepassing meemaken van een goed geplande genocide, bedoeld om miljarden mensen te doden – een miljard mensen zijn waarschijnlijk al dood – en nationale soevereiniteit te vernietigen ten gunste van een wereldregering die wordt bemand door moordzuchtige maniakken. In dit geval is de wetenschap die momenteel wordt gevolgd immers de wetenschap van het plegen van genocide. https://play.anghami.com/episode/1044042465

Opkomende infectieziekten

Dr. Lee Merritt zei dat er niet zoiets bestond als “opkomende infectieziekten” totdat Ebola en HIV “uit de jungle in Afrika kwamen”. Project Coast was de naam van het eerder genoemde chemische en biologische wapenprogramma in Zuid-Afrika. Het doel was om deze biowapens zo te maken dat ze niet op te sporen waren. Ze zouden langzaam doden, verminken en bewerken zodat de oorzaak moeilijker te achterhalen zou zijn. Naar verluidt konden deze wapens niet alleen steriliseren en verlammen, maar ook de persoonlijkheid van zwarte mannen veranderen zodat ze volgzamer werden, en opstanden voorkomen. https://thecovidblog.com/2022/01/17/are-covid-19-injections-the-ethno-bomb-israel-began-developing-in-the-late-1990s/

Bewijs van dodelijkheid

De “veilig en effectief” valse propaganda, verspreid door ambtenaren die nu doorgaan met het promoten van dit vaccin, is een duidelijk plichtsverzuim. Een ambtenaar is onderworpen aan en zich bewust van een plicht om dood of ernstig letsel te voorkomen, die expliciet voortvloeit uit de functies van het openbaar ambt.

Velen hebben die plicht geschonden en veroorzaken daarmee roekeloos een risico op overlijden of ernstig letsel door door te gaan zonder rekening te houden met de nu bevestigde gevaren van COVID-19-injecties. Enkele van deze risico’s zijn bloedstolling, myocarditis, pericarditis, trombose, trombocytopenie, anafylaxie, Bell’s palsy, Guillain-Barre, kanker met inbegrip van sterfgevallen, enz.

Dit alles wordt bevestigd in de volgende door wetenschap en overheid verzamelde gegevens van het Britse agentschap voor gezondheid en veiligheid over COVID-19 met betrekking tot vaccinatieschade.

De term “vaccin” werd onlangs gewijzigd om dit illegale, onwettige medische experiment op te nemen om het gebruik van mRNA-technologie te vergemakkelijken die aantoonbaar geen vaccin is, en die biologisch giftige nano-metamaterialen bevat die verband houden met 5G stedelijke gegevensverzamelingscapaciteit. https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

Om de omvang van de misdaden van deze monsters te begrijpen, kunt u deze lijst met bekende vergiften in vaccins van de World Doctors’ Alliance raadplegen: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf.

Dit zijn slechts enkele ingrediënten van vaccins die in u en uw kinderen worden geïnjecteerd;

Formaldehyde/Formalin – Zeer giftig systemisch gif en kankerverwekkend.

Betapropiolacton – Giftige chemische stof en kankerverwekkend. Kan de dood of blijvend letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Bijtende chemische stof.

Hexadecyltrimethylammoniumbromide– Kan schade veroorzaken aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Kan voortplantingseffecten en geboorteafwijkingen veroorzaken.

Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Draagt risico voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Induceert celbeschadiging, vermindert de oxidatiereductieactiviteit, celdegeneratie en celdood. In verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

Polysorbaat 80 & 20 – Overschrijdt de bloed-hersenbarrière en neemt aluminium, thimerosal en virussen mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

Foetaal runderserum – Geoogst van foetussen van zwangere koeien vóór de slacht.

Human Diploid Fibroblast Cells – Geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA kan interageren met ons eigen DNA.

African Green Monkey Kidney Cells – Kan het SV-40 kankerverwekkende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

Aceton kan schade veroorzaken aan nieren, lever en zenuwen.

E.Coli – Ja, dat leest u goed.

DNA van varkenscircovirus type-1.

Kweken van menselijke embryonale longcellen (van geaborteerde foetussen).

Factcheck de ingrediënten van het vaccin hier: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

Het Rockefeller draaiboek

Samenzweringsschrijver A. Ralph Epperson legde in 1989 Operatie Lockstep uit van het Rockefeller Playbook met een griezelige greep op het huidige medische moordcomplot.

Eerste fase: Verkoudheid/griep, hooguit milde symptomen. Media genereren massale paranoia en angst. Een gebrekkig testsysteem detecteert elk genetisch materiaal en zorgt voor een positief resultaat. Gefingeerde statistieken wijten alle sterfgevallen aan Covid-19, wat leidt tot lockdowns en verstikking van het publieke verzet.

Tweede fase: Ongelooflijk genoeg voorspelt Epperson dat gecompromitteerde immuunsystemen door voedselgebrek, sociale afstand, het dragen van maskers en gebrek aan contact met zonlicht en gezonde bacteriën uiteindelijk zullen leiden tot blootstelling aan 5G-straling, wat griezelig genoeg de positie beschrijft waarin we ons nu, 34 jaar later, bevinden.

Derde fase: Als de meerderheid het vaccin verwerpt, komt er een nieuw virus. Epperson voorspelt huiveringwekkend dat degenen die het vaccin hebben genomen, in oorlog zullen raken met degenen die dat niet hebben gedaan. Het wordt anarchie van alle kanten. Sommigen zagen dit aankomen. De meesten niet. Ralph Epperson wel. En nu is het zover.

Terwijl regeringen hun destructieve eisen voortzetten, voorspelt Dr. Mercola 100 miljoen doden door de doodsteek tegen 2028. https://www.theepochtimes.com/health/will-100-million-die-from-the-covid-vax-by-2028_4602442.html

Wat zijn uw plannen voor als die dag aanbreekt? Waar zult u zijn? Zult u ergens zijn waar u bereikbaar bent? Waar zal de hele wereld zijn? Dood en verdwenen?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccinpleisters – een mijlpaal op de weg naar massale zelfmoord?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post Een miljard doden: De Doodsprik Autopsie Menselijk Ras appeared first on Frontnieuws.