Een kijkje in de wereld van Blockchains en NFT's

NFT's zijn trendy, in de cryptomarkt en ver daarbuiten laten ze van zich horen. Maar wat zijn NFT's nu precies? Op welke technologie zijn ze gebouwd? Kan je erin investeren? En zijn er ook nadelen aan? Let's dive in!

Deel dit artikel

Een kijkje in de wereld van Blockchains en NFT's

NFT's laten van zich horen

NFT's klinken steeds luider in de cryptowereld, op het tijdstip van schrijven palmt de NFT sector met zo'n $39,4 miljard momenteel een aanzienlijk deel van de cryptomarkt in.

Als we op Google Trends opzoeken hoeveel keer het woord is gebruikt in de afgelopen 5 jaar kunnen we ook een indrukwekkende stijging waarnemen.

Bron: https://trends.google.nl/trends/explore?date=today%205-y&q=NFT 

Lucratieve bedragen

Sommige van deze NFT's worden zelf voor zeer lucratieve bedragen verhandeld, denk maar aan de duurst verkochte NFT ooit. Dit is een NFT van Beeple, getiteld 'The First 5000 Days". Deze NFT werd verkocht voor $69 miljoen.

Bron: https://allesovercrypto.nl/blog/10-duurste-nfts-ooit-verkocht 

Ook een markt voor "Jan met de pet"

Ondanks dat er in de NFT sector met zeer lucratieve bedragen wordt gespeeld zijn er ook heel wat NFT's die qua prijs toegankelijk zijn voor 'Jan met de pet'. Voor een klein overzicht verwijs ik u graag door naar een van de referenties in de crypto wereld op het gebied van NFT's: Crypto.com

Wat zijn dat nu, die NFT's?

Laten we eerst eens de afkorting van NFT onder de loep nemen, dit staat voor 'Non Fungible Token'. Als we dit vertalen naar het vrij Nederlands krijgen we zoiets als 'niet-vervangbare token'. Wat men in feite hiermee bedoelt is dat er digitale tokens zijn die uniek zijn van aard. Deze zijn uniek omdat iedere token z'n eigen unieke 'code' heeft, elke NFT heeft m.a.w zijn eigen unieke en authentieke ontwerp. En van elke NFT is er telkens echt maar één. Deze code kan bovendien niet worden nagemaakt, want deze zijn eindeloos ingewikkeld, dit is nu eenmaal hoe de technologie in elkaar zit.

Blockchain

NFT's zijn digitale tokens, deze digitale tokens zijn gebouwd op de Blockchain. Voorbeelden van blockchains zijn Bitcoin en Ethereum, het merendeel van deze NFT's zijn expliciet gebouwd op de blockchain van Ethereum. 

Het logo van Ethereum

Niet hetzelfde als Bitcoin of andere crypto munten

We zouden ons kunnen afvragen wat het verschil dan precies is met andere cryptomunten als Bitcoin en dergelijke. Wel, er zijn een paar grote verschillen, waarvan ik één in de verf wil zetten. Het grote verschil met cryptomunten als Bitcoin is dat cryptomunten zoals Bitcoin allemaal gelijk zijn in waarde, terwijl NFT's dat helemaal niet zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een Bitcoin inruilt voor een andere Bitcoin, boet je niet in aan waarde maar zal je die in Bitcoin waarde altijd behouden. Bij NFT's is dit niet het geval, alle NFT's hebben een andere waarde, dit omdat ze allemaal uniek zijn in hun eigen respect. 

Toepassingen in de digitale wereld

De bekendste toepassing van een NFT is dat men het koppeld aan een virtuele activa, zoals het kunstwerk dat ik eerder in dit artikel deelde. Door het aan virtuele activa te koppelen krijgt het virtuele activa als het waar 'een certificaat van echtheid' mee. De NFT fungeert feitelijk als een bevestiging dat het kunstwerk uniek en authentiek is, dat het dus in principe waardevol is. Inmiddels worden NFT's zeer breed en divers toegepast in de virtuele wereld, zo fungeren ze ook wel als collectibles, ruilmiddel, stemrecht, et cetera. 

Of zoals Luca Cosentino, vice president van Cross River het formuleert: 

Bron: https://wirewheel.io/nfts-privacy/ 

Als een investering

Een andere functie die NFT's vertolken is als investering. Bij aankoop heeft deze NFT een bepaalde prijs, en die wordt bepaald door allerlei factoren. Bij verkoop heeft deze NFT ook een bepaalde prijs, en die wordt opnieuw bepaald door allerlei factoren. Door een NFT aan een lagere prijs te kopen dan de verkoopprijs, maak je dus winst. Hieronder noem ik enkele factoren op die de NFT waarde geven en/of kunnen doen schommelen. 

  1. Uniekheid: Een NFT is uniek, er bestaat er maar één van. Mede hierdoor krijgt een NFT z'n fundamentele waarde, deze eigenschap bepaalt mee de prijs van een NFT.
  2. Onveranderlijk: Eens geproduceerd en ontworpen kan een NFT niet worden veranderd, dit is hoe de technologie in elkaar zit. Ook mede hierdoor krijgt een NFT zijn fundamentele waarde, deze eigenschap draagt ook bij tot als het ware de basisprijs.
  3. Maatschappelijke tendensen: Als de maatschappelijke trend zo is dat voetbal momenteel enorm populair is, dan zullen NFT's die zich in het gebied van voetbal bevinden hiervan profiteren. Deze zullen m.a.w stijgen in waarde, en zo ook evenredig in prijs. 
  4. Industriële toepassingen: Stel dat NFT's mondjesmaat meer worden toegepast voor industriële doeleinden, dan zou de vraag ernaar stijgen waardoor het aanbod zou verkleinen. Uiteindelijk zou daarom de productie ervan worden gestimuleerd zodat het beperkte aanbod weggewerkt wordt en de vraag wordt gevolgd. Dit alles zorgt eerst en vooral voor een ferme stijging in prijs, en in tweede instantie zorgt dit ervoor dat de NFT markt ferm vergroot waardoor verdere innovaties ook worden gestimuleerd. Dit zijn zeer gunstige omstandigheden voor de investeerder, omdat de NFT's onder deze omstandigheden logischerwijs ferm in waarde toenemen, en dus ook in prijs. 
  5. Populaire opinies: Wanneer een beroemdheid zich positief uit over NFT's of een bepaalde NFT, dan zal de volledige markt daarvan profiteren. Anderzijds, wanneer een beroemdheid zich negatief uit over NFT's, of een bepaalde NFT, dan zal de markt daaronder lijden. Populaire opinies oefenen een niet te miskennen invloed uit op welke markt dan ook, ook NFT's blijven hier niet van gespaard. 
  6. ...

Toepassingen in de industriële wereld

NFT's kunnen veel, zo ook in de industriële wereld. Zo kunnen NFT's fungeren als een informatiemiddel, meer concreet kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet om een consument, bedrijf, of dergelijke, te voorzien van informatie over zijn gekochte goederen.

Meer concreet

Stel dat een Belgische consument een product aankoopt in China, dan kan op het moment van aankoop of verzending van het product een NFT worden verstuurd naar de Belgische consument. In deze NFT kan dan alle relevante informatie worden weergegeven over het product. Zo kan de NFT informatie verstrekken met betrekking tot de verzending richting de consument, of de verschillende firma's dat het product in dit verzendingsproces behandelen. De NFT zou ook in real-time updates kunnen communiceren over dit proces. Of in real-time maatschappelijke of meteorologische veranderingen kunnen opvangen, en deze ook communiceren naar de consument. Het kan in real time informatie geven over disrupties in de 'supply chain' richting België, en hier kan de consument dan naar wens op inspelen. 

NFT's als activisme

Ook worden NFT's wel eens gebruikt voor humanitaire doeleinden. Denk maar aan de NFT van Edward Snowden genaamd 'Stay Free', dat je hieronder kan zien. In de NFT worden de rechtbankdocumenten getoond waarin staat dat de National Security Agency’s Mass Surveillance Practice de wet had overtreden. deze werd verkocht voor $ 5,4 miljoen.

Deze NFT werd gemaakt en geveild om aandacht te vragen voor de vrijheid van meningsuiting, dat tegenwoordig fel wordt ondermijnd. De opbrengst van deze veiling ging bovendien naar de Freedom of the Press Foundation, NFT's kunnen dus ook fungeren als geld inzamelmiddel. 

Bron: https://allesovercrypto.nl/blog/10-duurste-nfts-ooit-verkocht 

Rozengeur en maneschijn?

Geld inzamelen voor goede doeleinden en ook activisme voor deze, de consument dienen, mogelijk een goede investering, industriële innovatie, een leuk collectible, een handig ruilmiddel, fungerend als 'certificaat van echtheid'... is werkelijk alles aan NFT's rozengeur en maneschijn? Of is dit slechts een illusie? 

Of toch een dystopisch randje? 

Neen dit is niet slechts een illusie. Maar ja, toch ook is er ook een dystopisch randje aan deze technologie. Wist je dat Blockchains zoals die van Ethereum waar veel NFT's op zijn gebouwd 'public ledgers' zijn? Met public ledger bedoel ik dat de activiteiten op deze blockchain publiek openbaar zijn. Concreet betekent dit dat als ik een transactie doe om een bepaalde NFT dat gebouwd is op deze Blockchain aan te kopen, deze transactie voor altijd geregistreerd staat op deze Blockchain. Dit betekent dat het adres waarmee ik de NFT kocht openbaar staat, net zoals de inhoud van mijn aankoop (de NFT), de prijs van mijn aankoop, en ook het adres waarvan ik de NFT kocht. Bovendien staat de volledige verhandelgeschiedenis van deze NFT ook openbaar. Absolute anonimiteit en privacy kan dus niet worden gegarandeerd. Integendeel, massa surveillance is een feit. Dit heeft een paar negatieve gevolgen waarvan ik eentje uitgebreid wil illustreren.

(Etherscan.io is bijvoorbeeld zo'n public ledger, als je deze link opent kan je snel zien dat alle transacties die plaatsvinden op deze Blockchain openbaar verschijnen en te traceren zijn)

Gevaar loert om de hoek

Stel dat ik een NFT koop van een persoon die verzeild is in criminele activiteiten en deze NFT gestolen werd voor ik hem kocht. Daaropvolgend komt deze persoon op een bepaald moment in aanraking met het gerecht waarna een onderzoek wordt geopend. In dit onderzoek besluit men uiteindelijk deze persoon z'n transactiegeschiedenis te controleren via de public ledger. En oei, daar verschijnt plots jouw adres gekoppeld aan de gestolen NFT... en nu blijkt dat je deze zelf al hebt doorverkocht met winst. Zo gaat de bal aan het rollen, en kom jij voor je het weet verzeild te geraken in een stinkend zaakje.

Maar het kan nog erger...

Het gerecht kan daaropvolgend een verzoek indienen bij meerdere Exchanges zoals Binance of Kraken om je fondsen te 'bevriezen'. Natuurlijk kan je altijd onschuldig pleiten en je onschuld bekomen, maar het enorme verlies aan tijd en energie heb je in tussentijd wel verspeeld. Bovendien komt er een pak administratie bij kijken om uit stinkende zaakjes als dit te geraken, plezant is anders. Ondertussen hebben overheidsdiensten en dergelijke je volledige activiteiten ook onder de loep kunnen nemen, en zou het als het ware al een wonder zijn dat men geen andere verdachte zaken heeft teruggevonden. 

Een relatief vrije markt

Dat we het risico lopen op zo'n nare ervaringen komt omdat de NFT markt nog grotendeels onaangetast is door reguleerders. Verificatie van de eigen identiteit is op veel plekken bijvoorbeeld nog niet vereist, hierdoor worden personen met negatieve intenties niet ontmoedigd en zien velen van hun kans schoon relatief onbezorgd te frauderen. Iedereen die geld heeft en een beetje begrijpt hoe de technologie werkt kan vrij deelnemen aan de markt. 

Amol Deshphande, CEO van Farmer's Business Network, omschrijft het als volgt: 

Bron: https://wirewheel.io/nfts-privacy/ 

NFT's en Blockchain als controlemiddel

Omdat quasi alle informatie die verbonden is met de NFT openbaar staat en kan worden geraadpleegd, loopt de Blockchain technologie waarop NFT's zijn gebouwd het gevaar misbruikt te worden als controlemiddel. Technocraten bijvoorbeeld, dromen al langer over het vestigen van hun utopische controlestaat, met in de recente jaren een 'ferme push' daarheen. Volgens de technocraten dient de maatschappij opnieuw georganiseerd te worden in een veel efficiënter systeem waarin het collectief belang voorrang krijgt op het individuele belang. 

Dit omdat onze planeet in gevaar van entropie zou verkeren en functioneren in functie van het collectieve belang efficiënter zou zijn. Om deze efficiëntie verder te bekomen dient ook alles in de wereld geregistreerd te worden: met de nadruk op productie en consumptie. Door alles qua productie en consumptie te registeren komt men te weten wat het minimum is dat de mens nodig heeft aan 'geld', rechten, et cetera, om dit systeem draaiende te houden.

Privacy georiënteerde Blockchains en NFT's

Ook zijn er ontwikkelingen van Blockchains waar NFT's en dergelijke op kunnen worden gebouwd, die niet 'public ledger' zijn. Deze garanderen en respecteren wel de anonimiteit en privacy van de persoon in kwestie. Zo zijn er bijvoorbeeld projecten als DERO en Piratechain. Maar ook zijn er nog vele andere projecten als deze. Anarcho-kapitalisten, agoristen, vrijheidslievenden, en dergelijke, zitten ook niet stil. 

Logo van Piratechain

Besluit

We namen een kijkje in wat NFT's precies zijn. Verder zagen we dat NFT's en de Blockchain technologie zeer flexibel zijn van aard. Ze kunnen ook effectief zijn in hun verscheidene toepassingen, en ze kunnen voor verscheidene ingewikkelde problemen oplossingen aanbieden. Maar zijn ze nu eerder een technologie ten dienste van de mens, of zijn ze nu eerder een technologie die de mens meer kwaad doet dan goed? Dit hangt hoofdzakelijk af van hoe deze technologie wordt genuttigd en hoe het wordt toegepast. Het bezit zeker het potentieel bij te dragen tot de mens in een positieve zin, zo zagen we dat het de consument in real time kan verwittigen over 'supply chain' disrupties waardoor de consument hier gewenst op kan inspelen. Maar ook zagen we dat het kan worden ingezet als controlemiddel, en het ook enkele surveillance eigenschappen heeft. Ten slotte zagen we ook dat erin kan worden geïnvesteerd. Hier geldt als met elke investering: do your own research, educeer jezelf, en investeer enkel het geld dat je kan verliezen. 

Het was me opnieuw een genoegen,

Sven.