Een Andere Kijk op Geneeskunde, de Kracht tot Genezing ligt bij Onszelf

De kracht ligt bij ons, onder andere in ons denken. Hoezo? Tijd om op een ontdekkingstocht te trekken!

Deel dit artikel

Een Andere Kijk op Geneeskunde, de Kracht tot Genezing ligt bij Onszelf

Het experiment

In de jaren 90' voerde Japans wetenschapper Masaru Emoto experimenten uit met water. Concreet observeerde hij het effect van woorden, gebed, en muziek op de structuur van water. Wat hij deed was stalen water blootstellen aan bepaalde woorden en gebeden.  

Uit zijn experiment bleek dat woorden, gebed, of muziek, wel degelijk een effect hebben op water. Zo had het water dat werd blootgesteld aan positieve woorden een veel symetrischer en esthetischer structuur dan het water dat werd blootgesteld aan eerder negatieve woorden.  

Enkele van de onderzoeksresultaten

Geschreven woorden

Dit experiment gaat ook ruimer dan enkel klank of gedachten, want bevindingen uit Emoto's experimenten tonen aan dat ook het geschreven woord deze invloedrijke kracht bezit. Een 30 dagen durend experiment van Emoto waar hij "ik hou van je" en "jij bent gek" schreef, op twee luchtdichte potten rijst resulteerde in dat de pot met "jij bent gek" na 30 dagen bedorven was, terwijl de andere nog steeds in vrij goede staat was. 

Het rijstexperiment

Het menselijk lichaam

Boeiend om mee rekening te houden is dat onderzoek erop wijst dat het menselijk lichaam uit circa 75% water bestaat. Als we dit cijfer in acht nemen en dan de resultaten van dit experiment erbij nemen, kunnen we tot geen andere conclusie komen dan dat onze woorden en gedachten een belangrijke invloed uitoefenen op ons lichamelijk welzijn. 

Nieuwe Germaanse Geneeskunde

Dit onderzoek ondersteunt in belangrijke mate de theorie van 'NGG'. Deze argumenteert dat elke ziekte wordt veroorzaakt door een 'conflictschock'. Als we zo'n conflictschock van nader bij gaan bekijken (bijvoorbeeld een relatiebreuk), bestaat deze in essentie uit vooral veel negatieve gedachten en dergelijke. Als deze conflictschock dan zodanig intens is en er dus heel veel negatieve gedachten zijn, kan in theorie de structuur van het water in ons lichaam zodoende worden aangetast waardoor we ziekten en dergelijke ontwikkelen. 

Genezende kracht

Het omgekeerde is ook waar natuurlijk, en NGG beweert dat ook: als we anderzijds in belangrijke mate positieve gedachten en dergelijke stimuleren in onszelf, kan in theorie de structuur van het water in ons lichaam positief worden veranderd of worden gehouden, waardoor ziekten en dergelijke worden genezen, of zelf worden voorkomen.

Zienswijzen en methoden als dit openen een volledige andere kijk op geneeskunde. Een waarvan we uitgaan van onze eigen kracht, en de mogelijkheid tot genezing bij onszelf ligt. Het legt echt de kracht bij onszelf en stelt ons onafhankelijker van andere invloeden zoals bijvoorbeeld big pharma. 

Natuurlijk recht

Doordat het ons onafhankelijker stelt van big pharma en hun winstmodel in gedrang wordt gebracht, probeert big pharma methoden en zienswijzen als dit te ontkrachten en de kop in te drukken. Men censureert en propagandeert als fanatiekelingen, want hun monopoly is hun heilig en mag niet worden bedreigt. Hun praktijken zijn naar mijn mening hoogst immoreel ondanks de tal van rechtvaardigingen dat men zou aanhalen indien men hiermee zou worden geconfronteerd. Het is immoreel omdat men de mens via hun praktijken de krachten tot het eigen lichaam belemmert tot ontzegt, en dit bovendien een natuurlijk recht is. Bovendien hebben methoden als dit de kans de mens van heel veel lijden te verlossen of te besparen, hoogstwaarschijnlijk veel meer dan de producten van big pharma dat over het algemeen doen.

 De kracht van gedachten, woorden en muziek

Maar genoeg gepalaver over de duisternis van de farmaindustrie. Laten we onze natuurlijke capaciteiten vieren en optimaal cultiveren, laat ons deze ontwikkelen zodat we onszelf kunnen komen te ontplooien tot het prachtig wezen dat we zijn. Wat een magisch geschenk dat we onszelf op een zeer tastbare, tevens spirituele manier kunnen vormen. Laten we methoden en zienswijzen als deze ook niet reduceren tot mathematische formules en wiskundige berekeningen. Laat ons echter wel de wetenschap ervan in acht nemen, maar in evenwicht met de magische beleving dat in ze aanwezig is. 

Leve de Mens!