Deel 4: "Wat na de corona pandemie?"

Wat is het geheim achter het systeem?

Deel dit artikel

Deel 4: "Wat na de corona pandemie?"

Als we nagaan dat we het echte gedrag van onze politiekers hebben kunnen inzien dit jaar, en niet de schijn dat ze het enkel goed voor hebben met de burgers. Dan mogen we concluderen dat er een negatieve macht wil heersen. Het menselijk gedrag wordt beïnvloed door een ideologie die ons in een demotiverende situatie brengt. Het is de minder dan 1% van de wereld die hun krachten willen bundelen om de verplichtte vaccinatie te garanderen op globaal niveau.

Globalisten zoals Klaus schwab, de afvallers van de Cabal, die nu tegenin de logica en de ware wetenschap willen strijden. Omwille van omkoperij en chantage worden de politici in het nauw gedreven en ijveren ze door belangstelling voor verplichte vaccinatie voor iedereen. Het draait niet meer om wetenschap, niet meer om het moraal van de mens. Het draait om doelen, targets, contracten, voldoeningen, behoeftes enzovoorts.

Het oog voor de belangrijke zaken van de mens is in blindheid verkeerd. Door de heersende anarchie leven de mensen voor elkaar maar niet meer voor zichzelf. Om jezelf hoger of lager dan iemand te plaatsen zal jezelf wel ondervinden dat je ego altijd sterker moet zijn. Afhankelijk worden van wat mensen van je verwachten, mensen van je denken en misschien ook vanuit het slachtofferrol nooit jezelf verantwoordelijk willen stellen; hierdoor kan je gevangen geraken in een vicieuze cirkel.

Zijn de burgers de dupe van invloedrijke personen die ook vast zitten in chantage en andere criminele activiteiten? Zitten wij vast in een pandemie cultuur?

Nu er wereldwijd een konvooi van vrachtwagens zich verzamelen in hoofdsteden, mogen we een grote crisis verwachten. Niet alleen een economische crisis, maar ook een globale crisis. Het is een effect van de gebeurtenissen die zijn overkomen in het jaar 2020 en 2021. Ik ben persoonlijk volledig akkoord dat mensen in verzet mogen gaan maar ook stimuleren wij hiermee The Great Reset.

De menselijke psyche is nogmaals goed bestudeerd laten ze hier merken. Klaus schwab die in 2020 kwam met "dat er een globale crisis zou komen, dat er chaos zou ontstaan". Natuurlijk als mensen boos zijn op een globaal niveau, zullen de burgers zorgen voor actie. Om na 2 jaar van bedrog alles dicht te gooien, vind ik in principe een goed plan. Aan de andere kant vind ik het natuurlijk erg opvallend dat Klaus schwab zijn Great reset hier in haar voordeel speelt.

Waar houdt het op? Zitten wij gevangen in een droom van iemand anders, hebben wij de kracht nog om te beseffen dat wij de wereld beslissen als burgers, na de miserie die op ons staat te wachten?

Ik heb weinig te zeggen over wat er zou kunnen gebeuren, omdat ik vertrouw op het verzet. Ik vertrouw het bewustzijn van de mens want waardoor ik mezelf enkel in zou verliezen; is in de frustratie van de realiteit. De realiteit is zoals ze is, dat houdt niet weg dat ik het menselijk potentieel ,dat wordt gewaarborgd in ieder van ons, blijf herinneren aan mezelf en aan andere in deze tijden. We mogen confronteren wat wij de laatste decennia hebben toegelaten. Het CST beleid en de coronamaatregelen en het toelaten van de onlogica zijn consequenties van onwetendheid.

Is het de schuld van onwetendheid of zijn het de politiekers, of speelt er meer?

Van maandag tot vrijdag werken en maar uitkijken naar het weekend; afwachten naar jaarlijkse samenkomsten zoals verjaardagen en feestdagen. De druk die we ervaren en die we natuurlijk aan onszelf geven, van wat anderen van ons denken. Wat anderen van ons denken zijn dagelijkse taken waarin wij onszelf laten verdwalen. Sommige proberen te heersen over anderen terwijl anderen zichzelf laten heersen door andere. We verdwalen onszelf in tijdelijk plezier omdat we het moeilijk hebben met de minder leuke situaties in ons leven te confronteren en te accepteren. We dwingen hogere kennis af omdat ze niet resoneert met de dagelijkse kost die we moeten onderhouden om te kunnen overleven.

Een ideologie waarvan wij overtuigd zijn dat wij aangespoelde hagedissen zijn; die veranderden in apen en zo evolueerden naar mensen. Met dit als bron van denken, als het fundament van ons leven, neigen wij des te sneller naar een anarchie. Willen we eerder een politieke anarchie of een religieuze annarchie of willen we juist op zoek gaan naar de ware vrijheid?

Is het zo dat de intelligentie van de mensheid op proef wordt gesteld? Kan het zijn dat niemand deze planeet bemachtigd en dat ze tot op cellulair niveau aan iedereen toebehoort, aan elk individu, aan elk levend wezen? Laten wij deze ideologie toe waardoor wij deze planeet afgeven aan politieke machten?

Wij mogen eerlijk zijn dat wij graag voor ons laten zorgen. En dat is natuurlijk geen probleem want iedereen heeft zijn talenten of de gave om deze wereld beter te maken of te ondersteunen. Draait niet zozeer om goed of slecht want ook dat is een strijd met de dualiteit. Deze tijd draait om de confrontatie, onze onwetendheid die gespiegelt word.

Het is belangrijk WIE wij als beleidsmakers aanwijzen.

"Wat na de corona-pandemie?"

Deze vraag is expliciet voor elke wereldburger. Dit is niet zozeer een politieke vraag of economische vraag maar een wereldse vraag.

Is het waar dat wij in een bubbel leven, gestimuleerd door lustige machthebbers? Is deze planeet veel meer waard dan wij ooit hebben mogen beseffen?

"Wat na De corona-pandemie deel 5" zal afsluiten met een persoonlijke ervaring.

Het is van grootste belang dat wij samen kunnen inzien dat deze wereld precies is zoals wij het toelaten, dat het draait om vrije wil.