De Toekomst van 100 % Organisch Voedsel (ook thuis te beoefenen)

Als we denken aan agricultuur dan denken we meestal aan landbouw en akkerbouw, maar er is echter nog een veel interessantere manier van agricultuur die door iedereen kan beoefend worden, nl: Aquaponics. Aquaponics is een vorm van agricultuur die voor de meeste mensen nog ongekend is, maar daar gaat na het lezen van dit artikel verandering in komen. We bekijken in dit artikel niet alleen wat aquaponics juist is, maar lichten ook uit waarom elk gezin dat zelfvoorzienend wil zijn er goed aan zou doen om zich in aquaponics te verdiepen.

Deel dit artikel

De Toekomst van 100 % Organisch Voedsel (ook thuis te beoefenen)

De Toekomst van 100% Organisch Voedsel.

In 2013 kwam ik voor het eerst in aanraking met een vorm van agricultuur waarvan ik meteen begreep dat het de potentie had om het agricultuur landschap volledig te veranderen. Het was op een moment in mijn leven dat ik me bewust werd van wat er met ons voedsel gebeurde, maar op dat moment kende ik helemaal niets van landbouw. Deze manier van agricultuur was voor mij gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijk zelf uit te oefenen, 100% biologisch, vereist slechts 10% van het water en heeft veel hogere opbrengsten in vergelijking met klassieke landbouw. En het belangrijkste is dat het een zero emissie voetafdruk heeft. Deze manier van agricultuur wordt Aquaponics genoemd.

Ik begon grote interesse te krijgen in Aquaponics en volgde verschillende cursussen en lessen om me te bekwamen in dit soort agricultuur. Zonder enige achtergrond in de landbouw besloot ik Aquaponics te leren omdat ik wilde bijdragen aan positieve verandering. Ik bouwde verschillende Aquaponics systemen terwijl ik in 2016 door India reisde en in 2018 werd ik een gecertificeerde Aquaponics ontwerper voor kleine en grote commerciële systemen.

Wat is Aquaponics?

Aquaponics is een vorm van agricultuur waarbij groenten, fruit en andere planten in een op water gebaseerd systeem worden gekweekt. Het is een manier om voedsel te verbouwen die aanzienlijke voordelen heeft ten opzichte van elke andere vorm van landbouw, of het nu in aarde, hydrocultuur of andere vormen is.

Het woord Aquaponics is een samentrekking van aquacultuur en hydrocultuur. Aquacultuur is het kweken van waterorganismen zoals vissen, schaaldieren, weekdieren en waterplanten. Hydrocultuur is een methode om planten te kweken met behulp van chemische minerale voedingsoplossingen, in water, zonder aarde.

Aquaponics is een moderne implementatie van een oude landbouwtechniek. De Azteken gebruikten een systeem van chinampa's, of kunstmatige landbouweilanden, in met vis beladen meren en vijvers om planten te kweken die konden profiteren van de voedingsstoffen die door de vissen en de overvloedige watervoorziening werden geleverd.

Aztec Chinampas

Van de Chinezen, Thai en Indonesiërs, die voornamelijk rijstvelden verbouwden, was bekend dat ze vis aan de rijstvelden toevoegden om de plantengroei te verbeteren, en ze oogstten ook vis als bron van eiwitten. Ondanks veelvuldig gebruik in historische tijden, en een meer recente geschiedenis van wetenschappelijk belang sinds de jaren tachtig, werd Aquaponics lang beschouwd als een ontwikkelingsmethode voor commerciële voedselproductie. Sinds de sterk toegenomen commercialisering van Aquaponics is dit echter uitgegroeid tot een volwaardige manier van organische agricultuur dat zowel thuis als op industrieel niveau kan worden toegepast.

Doordat het de afgelopen decennia op verschillende plaatsen werd bestudeerd en geïmplementeerd, werden nieuwe technologieën ontwikkeld die ons nu toelaten om Aquaponics toe te passen op een duurzame manier. Deze ontwikkeling heeft er toe geleidt dat Aquaponics de aangewezen manier van agricultuur is voor toekomstige generaties.

Naast het kweken van planten kan een secundaire focus worden gelegd op het kweken van vissen als onderdeel van een Aquaponics-farm. De synergie tussen het kweken van planten en vissen is ondertussen reeds goed ingeburgerd in Aquaponics-boerderijen over de hele wereld.

Aquaponics Farm

Waarom Aquaponics?

Wanneer we over de kennis beschikken om ons eigen voedsel te kweken, dan biedt dat ons ook de nodige voedselveiligheid en voedselzekerheid waarmee we de controle over onze gezondheid weer terug in eigen handen kunnen nemen. Het stelt ons in staat onafhankelijk te zijn van bedrijven die massaproductieprocessen gebruiken die heel vaak de kwaliteit van voedsel aantasten waardoor het vitaminegehalte sterk omlaag gaat.

Als de mensheid een kans wil maken op overleven dan zullen we de basis van menselijk gedrag grondig moeten veranderen omdat we het milieu en het ecosysteem radicaal ondermijnen. Water- en landtekorten zullen de mensheid dwingen nieuwe gewassen en landbouwsystemen te ontwikkelen die de nadelige gevolgen voor het milieu aanzienlijk reduceren.

Door de steeds toenemende bevolking en stijgende vraag naar voedsel moet de milieu impact nauwlettend worden opgevolgd en zullen landbouwplanning met betrekking tot milieubehoud steeds belangrijker worden. Bovendien zal het plannen van effectieve verstedelijking en het bevorderen van ons zelfvoorzieningsvermogen nodig zijn om de toekomst van de mensheid veilig te stellen.

Door aquaponics toe te passen kunnen we de afhankelijkheid van chemicaliën in onze voedselvoorziening terugbrengen tot nul. Enkel dan kan 100% biologisch voedsel de gezondheid van onze kinderen en toekomstige generaties waarborgen.

Zelfvoorzienendheid zal de productie en vraag naar sterk bewerkte voedingsmiddelen verminderen, die in veel gevallen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Bovendien zal hierdoor een reductie van de industriële emissievoetafdruk plaats vinden wat resulteert in een positieve impact op het milieu.

Doordat er minder land nodig is voor landbouw, kunnen meer 'groene plekken' behouden blijven en daarmee. In combinatie met een goed geplande verstedelijking kunnen we de betonnen jungle langer afhouden.

De Voordelen van Aquaponics

In gematigde klimaten kan voedsel het hele jaar door in een serre worden verbouwd. In extremere klimaten biedt Aquaponics nog steeds een haalbare oplossing om het hele jaar door voedsel te blijven verbouwen, zij het met extra verwarming/koeling.

Omdat Aquaponics geen aarde gebruikt, is het onafhankelijk van de bodemsamenstelling. Typische ziekten die in de bodem voorkomen, bestaan ​​niet in Aquaponics

Aquaponics is ook regenonafhankelijk en gebruikt slechts ongeveer 10% van de hoeveelheid water in vergelijking met klassieke landbouw. Het enige verlies van water dat optreedt is door de wateropname van de planten en door verdamping. Het is niet meer nodig om te ploegen, zaden in de grond te planten, te irrigeren of te wieden. Het resulteert in hogere opbrengsten omdat de planten niet vechten om nutriënten of water, die ruimschoots beschikbaar zijn.

Alles wat geproduceerd wordt is 100% biologisch omdat de vissen voor de “bemesting” zorgen. Het biedt gecentraliseerde agricultuur omdat men fruit, groenten en vis kan produceren in één boerderij. Het duurt ongeveer de helft van de tijd van zaadje tot tafel in vergelijking met een plant die buiten wordt gekweekt! In een goed gepland ontwerp kan men voortdurend voedsel verbouwen en dagelijks oogsten.

Aquaponics maakt efficiënt gebruik van niet-hernieuwbare bronnen. Er is helemaal geen afvalwater, wat het grondwater beschermt. Hierdoor is het ook makkelijker om een landbouwvergunning te bekomen aangezien een Aquaponics landbouwbedrijf functioneert volgens een duurzaam model.

Aquaponics is financieel interessant omdat op kosten kan worden bespaart die men in klassieke landbouw wel heeft. Er is geen brandstof nodig om gewassen te planten, geen gebruik van kunstmest, geen gebruik van pesticiden. Er zijn geen machines nodig om gewassen te oogsten. Al die extra kosten zouden normaal gesproken worden doorberekend aan de consument.

Aquaponics is 100% biologisch: bij Aquaponics kunnen geen agressieve chemicaliën of pesticiden worden gebruikt, omdat dit de vissen zou schaden en doden. En zonder vis, geen Aquaponics.

Aquaponics Chop 2

Heel belangrijk: Aquaponics kan overal worden beoefend! Het vereist geen landbouwgrond met vruchtbare grond of zelfs land met welke grondsoort dan ook. Aquaponics kan net zo goed worden uitgevoerd op zand, grind, beton of rotsachtige oppervlakken, die nooit als conventionele landbouwgrond zouden kunnen worden gebruikt. Het kan op elk plat dak, voor- of achtertuin, op een verharde tuin, in een garage of woonkamer, zelfs in uw kelder met de juiste verlichting.

Voedselzuiverheid

Voedsel dat puur is, niet verontreinigd met chemicaliën, additieven, conserveermiddelen of kleurstoffen. Waarom het risico nemen van GMO-voedsel, dat voor veel mensen erg ongezond blijkt.

Voedselveiligheid

Produceer voldoende voedsel voor jezelf en je gezin. U kunt uw eigen lokale betrouwbare voedselbron worden zonder nog afhankelijk te zijn van iemand anders.

Voedselsoevereiniteit

Wie is eigenaar van de voedselvoorziening? Waar gaat het eten naartoe? Gaat het naar lokale boerenmarkten of wordt het naar het buitenland verscheept door de buitenlandse bedrijven die boerderijen opkopen? Het gebrek aan regelgeving in termen van voedselsoevereiniteit is verbazingwekkend, alsof het niemand iets kan schelen.

100% vrij van chemicaliën

Het runnen van een Aquaponics systeem vereist het absolute verbod op chemicaliën. Het gebruik van pesticiden, insecticiden, herbiciden of chemische meststoffen is verwoestend voor elk aquaponics systeem omdat besmetting van de vissen met een van deze producten hun dood tot gevolg zal hebben. Bij chemische verontreiniging van een aquaponics systeem is een volledige ontsmetting van systeem nodig alvorens de activiteiten in hetzelfde systeem kunnen worden hervat. De complete watervoorziening en de vispopulatie moeten dan vervangen worden en het systeem grondig gespoeld.

Beter dan biologisch!

Er zijn verschillende problemen met biologische certificering. Als u eenmaal gecertificeerd bent, komt de inspecteur zelden langs om te controleren of u echt biologische methoden toepast. Momenteel worden er meer biologische producten verkocht dan er daadwerkelijk worden verbouwd. Wat betekent dat sommige producten die als biologisch zijn bestempeld, niet biologisch zijn. De enige manier om dit te bestrijden is om te weten van welke boerderij je koopt.

Waarom Aquaponics beter is dan biologisch?

Er is geen bedrog met aquaponics mogelijk omdat je geen chemische bestrijdingsmiddelen kunt gebruiken, anders zou de vispopulatie sterven. Zelfs de meeste goedgekeurde biologische bestrijdingsmiddelen doden de vissen. De vissen fungeren als de "kanarie in de koolmijn" en dwingen aquaponics boeren om eerlijk te zijn. Een aquaponics systeem bootst de natuurlijke symbiotische relatie tussen vissen en planten na. Zelfs traditionele biologische boerderijen moeten hun grond aanvullen met meststoffen. Deze meststoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van de bodem en het grondwater.

Waterbesparing

Aquaponics gebruikt 90% minder water in vergelijking met traditionele landbouw. Water en voedingsstoffen worden op een gesloten manier gerecycled, waardoor water wordt bespaard. Aquaponics beschermt rivieren en meren want er lopen geen schadelijke nitraten weg in het grondwater. Om een ​​voedselrijke bodem in stand te houden, moeten boerderijen veel meststoffen gebruiken. Die overtollige meststoffen komen uiteindelijk in de rivieren terecht en veroorzaken talloze schadelijke bijwerkingen.

Energiebesparing

Zelfs met kweeklampen wordt er minder energie verbruikt in vergelijking met conventionele commerciële landbouw! Alle energie die in Aquaponics wordt gebruikt, is elektrisch, dus alternatieve energiesystemen zoals zonne-, wind- en waterkracht kunnen worden gebruikt om de boerderij van stroom te voorzien.

Landbehoud

De opbrengst van een aquaponics systeem ligt tot zes keer hoger per vierkante meter in vergelijking met traditionele landbouw. Door aquaponics boerderijen op te zetten in verlaten pakhuizen kunnen reeds bestaande structuren worden gebruikt, waardoor geld, energie en andere waardevolle hulpbronnen worden bespaard.

Gezondheids- en voedingsvoordelen

In een Aquaponics systeem leveren de vissen de “mest” en omdat vissen koudbloedig zijn, dragen ze geen E. coli of Salmonella, in tegenstelling tot meststoffen van warmbloedige dieren.

Er worden geen chemische conserveringsmiddelen, synthetische of kunstmatige kleurstoffen, chemische zoet- of smaakstoffen, geen verfijning of verwerking, en er worden geen derivaten gebruikt in de aquaponics agricultuur.

Vissen zijn de snelste omvormers van plantaardig eiwit in dierlijk eiwit. Vissen worden niet geïnjecteerd met groeihormonen, kwik of antibiotica.

Een goed werkend Aquaponics system profiteert van de symbiose tussen vis en plant en omarmt de micro-bacteriële omgeving die wordt gecreëerd in de mineralisatieprocessen die van nature plaatsvinden.

Er wordt geen brandstof verbrand in het productieproces, dus er worden geen emissies in de atmosfeer gespuwd. Tijdens het gehele proces ontstaat er geen vervuiling.

Vergeleken met hydrocultuur

Het verschil tussen hydrocultuur en Aquaponics is dat hydrocultuurboeren chemische voedingsstoffen gebruiken en continu de watervoorziening moeten hernieuwen omdat de chemische voedingsoplossing zouten en chemicaliën in het water opbouwt.

Dit verspilt niet alleen meer water dan Aquaponics, het vervuilt ook het afvalwater. Voedingsoplossingen voor hydrocultuur zijn erg duur, terwijl de vissen in aquaponics, afhankelijk van de soort, wormen, insecten en restjes van de planten kunnen eten.

Hydroponics draait om een ​​steriele omgeving, terwijl aquaponics alle micro-organismen omarmt omdat ze elk een belangrijke rol spelen in het groeiproces. Hierdoor heeft aquaponics veel minder ziekten en plagen. Bij hydrocultuur kan je geen vis kweken en oogsten. Hydroponische telers kunnen ook giftige chemicaliën gebruiken om ongedierte te bestrijden.

In Aquaponics kunnen we een onbeperkt aantal verschillende gewassen in hetzelfde systeem telen, omdat het brede scala aan verschillende beschikbare voedingsstoffen door alle gewassen kan worden gebruikt, terwijl hydrocultuur het slechts mogelijk maakt om één bepaald gewas tegelijk te telen omdat voedingsstoffen specifiek zijn afgestemd op één gewas.

Conclusie

Aquaponics is de toekomst m.b.t. het telen van groenten/fruit en draagt ​​bij aan burgerlijke zelfvoorzienendheid op wereldschaal. Door gebruik te maken van seizoensgebonden gewassen kunt u het hele jaar door zelfvoorzienend zijn. Hoe meer voedsel we verbouwen in aquaponics systemen, hoe meer het onze afhankelijkheid zal verminderen van bedrijven die voedsel op grote schaal verwerken met behulp van ongezonde productieprocessen met chemische toevoegingen, die vaak rampzalig zijn voor de menselijke gezondheid.

Aquaponics biedt een haalbare oplossing voor het verbouwen van ons eigen voedsel en de voordelen zijn talrijk. Niet iedereen zal echter zijn eigen voedsel kunnen verbouwen. Vaak is het ook een kwestie van beschikbare ruimte. En ook al is het mogelijk om een ​​kleine opstelling in je appartement te hebben, niet iedereen heeft de tijd of ambitie om zelfvoorzienend te worden.

Als we dan toch ons voedsel via de beschikbare kanalen moeten kopen, hoe beschermen we ons dan tegen deze steeds toenemende verontreinigende additieven, chemicaliën en gifstoffen? Door onszelf te onderwijzen over wat gezond is en wat niet, door ingrediënten te lezen die op de verpakking staan, door biologische groenten en fruit te kopen en door ons bewust te worden van wat er in onze omgeving gebeurt. Dus om de controle over onze gezondheid terug te krijgen, moeten we onszelf goed informeren over hoe we gezond kunnen zijn en blijven. Dit is de basis voor persoonlijke gezondheidszorg.

Zodra we inzien dat onze huidige voedselvoorziening alles behalve bijdraagt aan een goede gezondheid is de enige logische conclusie dat we maar beter weer zelf voor onze gezondheid gaan instaan, want de afgelopen eeuw is heel duidelijk geworden dat het een heel slecht idee was om anderen voor onze gezondheid te laten zorgen.

Ondertussen zijn er op het internet heel wat plaatsen te vinden waar je Aquaponics kan leren. Tijd voor een nieuwe hobby?

~ Giri Dayakar Jagamohan