De Terugkeer van Waarheidsgetrouwe Eenheid.

Hoe lang kan de mensheid zichzelf nog in stand houden? Is de huidige globale "moderne" samenleving nog in staat om de waarde van een menselijk leven te erkennen? Is het tijd om humanistische morele waarden en ethische principes te herintroduceren in de samenleving? Hoe kunnen we samenwerken op een vredelievende en humanistisch verantwoorde manier om tot een oplossing te komen? Dit zijn maar een paar vragen die bij heel wat mensen op de tong liggen want de menslievendheid in onze samenleving is ver te zoeken. Leest u even mee?

Deel dit artikel

De Terugkeer van Waarheidsgetrouwe Eenheid.
De Terugkeer van Waarheidsgetrouwe Eenheid.

Als vervolg op een vorig artikel - De Tragedie Van De Menselijke Conditie – gaan we in dit artikel dieper in op de steeds intenser wordende conditionering van de mensheid en hoe we hier van kunnen loskomen.

Een kleine voorgeschiedenis

Antropologische studies tonen aan dat de mensheid reeds zes duizend jaar geleden, en hoogst waarschijnlijk ook sinds lang daar voor, in een constante oorlog was verwikkeld met zichzelf. Tijdens de Mesopotamische beschaving in de regio’s van Summer, Babylonië, en Assyrië  - het huidige Iran en Irak - werden vele duizenden spijkerschrift kleitabletten vol geschreven met wat er plaats vond op dat moment in de geschiedenis. Honderdduizenden van deze kleitabletten zijn nu opgegraven en uit de vertalingen van deze kleitabletten leren we dat deze beschaving een erg opmerkelijk en steile evolutie doormaakte zonder voorgaande. Vanuit het niets beschikte deze beschaving plotseling over geavanceerde manieren van agricultuur, architectuur, astronomie, metallurgie en andere vaardigheden. Het koningschap werd ook als eerste geïntroduceerd tijdens de Summerische beschaving. Getuige hiervan is de eerste melding over het neerdalen van het koningschap uit de hemel. Deze melding werd voor het eerst waargenomen op wat men de “Sumerian Kings List” noemt. Sumerian Kings List

De "Sumerian Kings List" kleitablet.

Tijdens de Summerische beschaving zijn ook tal van uitvindingen gedaan die we de dag van vandaag nog steeds gebruiken. Onder deze uitvindingen bevonden zich de concepten van 60 seconden minuten, het 60 minuten uur en 24 uren in een dag. Sumeriërs stichtten ook de eerste scholen, creëerden de eerste wielvoertuigen, speelgoed voor kinderen en het idee van de 360-graden cirkel. Ze ontwikkelden irrigatie in de landbouw en veeteelt, en hun getallenstelsel was ook een primeur. De nummeringsystemen waren gebaseerd op de nummers 10 en 60. Hun kalender was gebaseerd op maanmaanden (29-30 dagen), waarbij elk jaar 360 dagen had. Deze periode bleek in vele aspecten evolutionair voor de mensheid, ware het niet dat de oorlogszucht in die periode ook steeg tot ongekende hoogten.

Er zijn ook heel wat aanwijzingen dat vanaf deze periode, en na de introductie van het koningschap, oorlogen alleen maar driester en wreder zijn geworden en dat er steeds maar weer nieuwe manieren werden bedacht om elkaar uit te moorden. Ondertussen zijn er door de millennia heen meer dan één miljard mensen omgekomen in oorlogen. Dat is 1/8ste van de huidige wereld bevolking. Dit is werkelijk hallucinant. Er valt héél veel te zeggen over de Sumerische samenleving, maar dat is misschien iets voor een ander artikel.

Impact op de huidige samenleving

“Fast forward” zesduizend jaar in de tijd tot onze huidige samenleving, en we stellen vast dat de relevantie van wat zich toen afspeelde ook vandaag de dag nog een grote impact heeft op onze samenleving. Oorlog laat zowel fysieke als mentale littekens na, en het is dan vooral de uitgesproken veroveringsdrang en het onderwerpen van onze medemens dat zich onafgebroken doorheen de tijd is blijven manifesteren en die diepe wonden hebben geslagen in de menselijke psyche. Deze ervaringen zijn millennia lang via ons DNA doorgegeven van generatie op generatie en hebben zich als diepgewortelde trauma’s verankert in ons onderbewustzijn. 

Al lijkt het zo dat onze huidige samenleving beschaafder is geworden, er worden nog steeds bommen op mensen gegooid alsof het de normaalste zaak van de wereld is, en we sturen nog steeds onze zonen en dochters op oorlogspad om te gaan vechten voor de belangen die niet de onze zijn. Dat we er door de millennia heen niet in zijn geslaagd om onszelf als mensheid te verenigen is wel het meest trieste aspect van onze menselijke evolutie. Het is ook tekenend voor enerzijds de complexiteit en anderzijds de volatiliteit en kneedbaarheid van het menselijke Ego. 
Hoe men mensen kan manipuleren wordt goed begrepen door zij die er baat bij hebben en ook de middelen voor hebben om dit op grote schaal te doen. Dit aspect is momenteel zo naadloos in de maatschappelijke indoctrinatie ingeweven dat we er nauwelijks nog bij stilstaan, en er al helemaal geen vat meer op hebben. Het systeem is niet stuk, het werd bewust zo ontworpen en is momenteel zo rigide geworden dat het onmogelijk is om dit systeem van binnen in het systeem te veranderen. Hierdoor zijn velen de huidige samenleving als hun vertrouwde habitat gaan beschouwen en wensen hun knusse comfortzone ook helemaal niet te verlaten, en dat is uiteraard ieders goed recht om dat te doen. Wat ook ieders goed recht is, is om hier niet mee akkoord te gaan.

Er wordt van mensen in de samenleving verwacht dat we dienstbaar zijn aan onze samenleving, en dienstbaarheid is ook gracieus wanneer dit wordt toegepast in een samenleving waar dienstbaarheid wordt beantwoord. Maar wanneer een samenleving dienstbaarheid van haar burgers verwacht, alleen om een systeem te dienen en in stand te houden dat slechts enkelen ten goede komt en zonder wederkerigheid, dan is deze dienstbaarheid slavernij geworden en resulteert dit in een giftige en onhoudbare samenleving. 

De Westerse maatschappelijke structuren die de dag van vandaag in stand worden gehouden dienen nog steeds, net als duizenden jaren geleden, de “meesters” die aan de top van de piramide staan. Deze maatschappelijke structuur heeft er voor gezorgd dat een groot deel van de mensheid in de afgelopen millennia een achteruitgang heeft ondergaan van “Homo Sapiens” naar “Homo Servitus”.

Wat is dan de oplossing?

Het is nutteloos om tegen het huidige paradigma te vechten omdat dit, zoals we steeds opnieuw hebben zien gebeuren tijdens de recente demonstraties, zal leiden tot meer bloedvergieten en aanhoudende trauma's. De enige exit-strategie die de mensheid in staat zal stellen te ontsnappen aan de denigrerende greep van de samenleving, en om het bewust tegengehouden aspect van eenheid te herintroduceren, is door ons de rug toe te keren van datgene wat niet het hoogste goed van de mensheid ondersteunt. De sociale en culturele processen die ons negatief beïnvloeden zijn erg hardnekkig. We kunnen er voor vluchten, er ons voor verbergen, ze ontkennen, maar we kunnen er nooit helemaal aan ontsnappen, tenzij we er afstand van nemen en deze de rug toe keren. 

De enige manier waarop dit mogelijk is, is door een nieuwe samenleving op te bouwen waar Waarheid, Eenheid, Liefde en Humaniteit de fundamenten vormen voor een nieuw menselijk bestaan. Het is onmogelijk om dit te verwezenlijken te midden van de huidige samenleving net omdat de negatieve en mensonterende invloed er van zo sterk is. Als mensen hun leven blijven leiden volgens de huidige culturele doctrine zal er nooit iets veranderen. 

Gemeenschappen

Daarom is het nodig om opnieuw te beginnen, maar deze keer beginnend met humanistische morele waarden en ethisch verantwoorde principes als fundamenten. Dit kan alleen worden bereikt door kleine gemeenschappen te vormen en deze na verloop van tijd geleidelijk uit te bouwen tot grotere gemeenschappen. Gemeenschappen, bij voorkeur gelegen in of nabij de natuur, die streven naar een omgeving waarin mensen zich thuis, geaccepteerd en op hun gemak voelen, zonder constant bang te hoeven zijn of ze de rekeningen van de volgende maand wel of niet kunnen betalen.

Gemeenschappen met als kern een grote Aquaponics-boerderij om te voorzien in al het gezonde voedsel dat nodig is om zichzelf te voeden, en waar overproductie buiten de gemeenschap wordt verkocht met als enig doel de gemeenschap in stand te houden en te laten groeien. Gemeenschappen die begeleiding bieden bij het verhogen van het individuele en collectieve bewustzijn en die gebaseerd zijn op ethische en morele waarden die het waard zijn om voor te leven.

Organic Communities

Gemeenschappen die gratis huisvesting en toegang tot alle noodzakelijke voorzieningen bieden, en waar mensen hun vaardigheden in ruil daarvoor aanbieden. Een systeem van Symbiotisch Contributionisme dat alle deelnemers ten goede komt.

Leven in een zelfvoorzienende gemeenschap is één ding, maar als we willen voorkomen dat deze gemeenschappen terugvallen in dezelfde schadelijke gewoonten die in de huidige samenleving worden bestendigd, dan zal de menselijke psyche opnieuw moeten worden opgevoed in een liefdevolle, non-dualistische en humanistische manier.

Dit vergt een inspanning omdat velen van ons plots zullen geconfronteerd worden met een nieuwe menselijke identiteit. Het is geen sinicure om onze persoonlijk identiteit (Ego) onder de loep te nemen want dit vergt zelf-reflectie, en velen zijn nog niet op dit niveau van bewustzijn om hier aan deel te nemen. Het komt er op neer dat velen zullen moeten toelaten om afstand te nemen van datgene wat hen is aangeleerd, wat hen vertrouwd is, en een gevoel van veiligheid geeft. Het afleren van wat we niet zijn zal eerst geïnitieerd moeten worden als we ooit opnieuw willen ontwaken tot ons ware Zelf. Het helen van de menselijke conditie kan niet worden bereikt binnen het huidige paradigma omdat precies het tegenovergestelde wordt bestendigd. Daarom is het noodzakelijk dat we deze misantropische samenleving verlaten en opnieuw beginnen met intenties die humanistische grondslagen in de kern dragen.

Who wants to change?

Het gebrek aan een universele humanistische morele gedragscode is wat deze wereld verslind. Enkel indien mensen kunnen akkoord gaan met een eenheid betrachtende morele humanistische gedragscode zal er sprake kunnen zijn van vrede onder de mensheid.  

Klinkt dat dramatisch en drastisch? Misschien moeten we eens goed kijken naar wat de mensheid deze planeet aandoet. Zonder in detail te treden, is het duidelijk dat de mensheid de planeet op alle mogelijke manieren vergiftigt, en als er niets wordt gedaan, zal de aarde in de niet al te verre toekomst onbewoonbaar worden gemaakt. Je hoeft echt geen professor te zijn om tot die conclusie te komen.

Gemeenschappen, humanistisch geïnspireerd, zullen de enige oplossing bieden om de soevereiniteit van de mensheid opnieuw te bestendigen, om ons allemaal opnieuw te verbinden en om ons opnieuw te introduceren aan de liefde en eenheid waaruit we allemaal zijn ontstaan.

Dit is geen utopie, maar een noodzaak.

(Wordt vervolgd)