De simpelen zijn aan de macht

De macht van de regering berust op onwetendheid van het volk en het weet dit, en zal daarom altijd weerstand bieden aan verlichting.

Deel dit artikel

De simpelen zijn aan de macht

Elke natie heeft een behoorlijk aantal incompetente mensen, maar met een aanzienlijke ambitie en een onoverkomelijk verlangen naar 'la dolce vita'. Het verlangen is er, maar zonder middelen om het te realiseren. Dus, wat moeten ze doen? Vroeg of laat vinden de simpelen een werkbare oplossing: ze gaan de politiek in.

Een voldoende hoge positie in een overheidsstructuur die geen speciale vaardigheden of talenten vereist, geeft een bijna zekere kans om lucratieve voordelen te ontvangen, waaronder geld, respect en invloed. Er is een bekend gezegde: "Degenen die kunnen, doen; degenen die niet kunnen, onderwijzen." Er is nu ook een vervolg: "Zij die niet kunnen onderwijzen, regeren."

Zo werkt het selectieproces om simpelen naar de top te brengen. Zo verzamelen overheidsinstanties een aantal bureaucratische politici voor wie het belangrijkste doel in het leven is om hun positie vast te houden en, indien mogelijk, op de carrièreladder te klimmen. Het welzijn van het land en de mensen wordt als secundair en opdringerig beschouwd. Veel professionele bureaucraten hebben maar één talent: de macht grijpen en vasthouden.


Tot voor kort hadden leiders van veel landen een duidelijk begrip dat het intellectuele potentieel van een samenleving van uitzonderlijke waarde kan zijn voor de staat en voor het behoud van hun eigen macht. Zelfs zulke bloedige dictators als Stalin en Hitler stonden een zekere mate van vrijdenken en onafhankelijkheid van ideeën toe in de wetenschappelijke en technische academische wereld. Ze waren er zich van bewust dat goed onderwijs en het bestaan ​​van een intellectuele elite tot de hoekstenen behoorden van het fundament van hun macht.

Dit begrip lijkt verloren te zijn gegaan.

Tegenwoordig begrijpen onze onwetende leiders het belang van het bestuderen van de wetenschappen niet, wat heeft geleid tot de systematische vernietiging van het onderwijs op alle niveaus. Op hogescholen wordt het vermogen om te voetballen ver boven wiskunde gewaardeerd. Kinderen op middelbare scholen studeren vaak geen natuurkunde, scheikunde, biologie en andere basisvakken. Deze zijn vervangen door een kortstondige disciplines, die, net als een salade, kleine stukjes en beetjes van alles omvatten.