De rollen omdraaien voor onze tirannen

Er zijn momenten in de strijd waarop je tegenstander een tactische fout begaat, en als je die ziet, aangrijpt en uitbuit, volgt de overwinning. De COVID-autoritairen zijn zo gecharmeerd geraakt van hun eigen macht dat ze nu blindelings zo’n fout begaan.

Deel dit artikel

De rollen omdraaien voor onze tirannen

Al twee jaar lang zijn zij bezig met een klassieke “verdeel en heers”-strategie die erop gericht is eventuele volksopstanden tegen hun beleid te verzwakken door segmenten van de samenleving tegen elkaar op te zetten. We moeten de economie stilleggen en twee weken lang in lockdown gaan, anders zullen onze grootouders sterven! Je was ofwel voor de bescherming van ouderen tegen ziekte, of medeplichtig aan hun dood. We moeten allemaal maskers dragen om de verspreiding van ziektes tegen te gaan! Je was of “zorgzaam”, of “egoïstisch” in het veroorzaken van schade. We moeten het schoolsysteem sluiten om onze kinderen te beschermen! Je was of een verantwoordelijke ouder, of een monster. We moeten onze bevolking “vaccineren” of we zullen nooit meer normaal terugkeren! Je was of een “goed” mens, of een “antivaxxer”.

Generatieverschillen zijn genadeloos uitgebuit om verdeeldheid te zaaien. Ouderen vrezen een ziekte waarvan hen is verteld dat het een zekere dood betekent. Leraren vrezen blootstelling en overdracht van ziekte van studenten. Zij die thuis in lockdown gaan, vrezen kerkdiensten te missen en ongemaskerde joggers voor hun raam te spotten. Degenen die dubbel gemaskerd zijn vrezen degenen die slechts enkel gemaskerd zijn, en degenen die driedubbel gemaskerd zijn vrezen degenen die alleen dubbel gemaskerd zijn. En tijdens elk moment van deze twee jaar durende hel, die ons door zelfingenomen regeringen is opgedrongen, hebben de “autoriteiten” iedereen in de samenleving opgedragen om iedereen te wantrouwen. Blijf op minstens anderhalve meter afstand! Ga niet met elkaar om en kom niet in groepen bijeen! Je moet gescheiden blijven, zelfs van familie! Publieke protesten zijn ziekteverspreiders! Vertrouw niemand, behalve de gezondheidsdeskundigen, wordt ons verteld. Er is in de geschiedenis nog nooit op zo’n grote wereldwijde schaal een zo succesvolle “verdeel en heers” operatie geweest.

Het aanzienlijke succes van de regering in het dwingen van de samenleving om aan haar eisen te voldoen is voortgekomen uit haar strategisch geduldige maar eindeloos voortschrijdende agenda om vrijheid te vervangen door tirannie. Mandaten kwamen niet ineens; ze kwamen beetje bij beetje. Het is gewoon een paar weken in lockdown. Het is maar een masker. Het zijn maar een paar maanden van afstandsonderwijs. Het is gewoon een “vaccin.” Het is gewoon een “vaccinpaspoort.” En dan wordt alles weer normaal. Zoals de mensen hebben ontdekt, is er absoluut niets terug naar normaal, en mandaten die als tijdelijke noodmaatregelen werden verkocht, zijn blijven voortbestaan als permanente overheidsinbreuken op de persoonlijke vrijheden.

In plaats van de mensen in één keer tot naleving te dwingen, hebben de mandaten zich gericht op kleine delen van de bevolking, terwijl de meerderheid die niet door deze bevelen werd getroffen, betrekkelijk stil bleef. De ene leeftijdsgroep na de andere is onder druk gezet om de mRNA-behandeling te aanvaarden – van de alleroudsten in de samenleving tot de arbeiders, de schoolkinderen en nu tenslotte de pasgeborenen. Eén beroepsgroep tegelijk is onder druk gezet om zich te onderwerpen aan de eisen van de regering – van het leger tot federale werknemers tot werknemers in de gezondheidszorg tot derde federale aannemers tot publieke vakbonden tot particuliere vakbonden tot bedrijven met meer dan honderd werknemers en, natuurlijk, op een dag binnenkort, tot alle werknemers in het algemeen. De uitzonderingen op deze “lange mars” door de beroepsgroepen hebben alleen gediend om te laten zien welke arbeiders nog genoeg politieke invloed hebben om (tenminste tijdelijk) de eisen van de autoritairen te weerstaan. Onze strijdkrachten, zo is gebleken, hebben zo weinig invloed dat er geen uitzonderingen zijn gemaakt voor hun gewetensbezwaren. Postbodes, leraren op openbare scholen (dezelfde die er schijnheilig op aandringen dat hun jonge studenten worden geïnjecteerd met mRNA-behandelingen). De truc bij het uitvoeren van een effectieve “verdeel en heers” strategie is echter niet om iedereen die bezwaar zou kunnen hebben tegen autoritarisme in één keer te bestrijden, maar om één strijd tegelijk te voeren, totdat elke kleinere groep in de samenleving op de juiste manier onderworpen is.

Het ideologisch één voor één “veroveren” van afzonderlijke groepen heeft nog een ander inherent voordeel: elke verslagen groep is psychologisch geneigd om de bevelen op te volgen van degenen die hem hebben veroverd. Het ligt in de aard van de mens om onderwerping te rechtvaardigen door te veranderen van een oprechte tegenstander in een voorstander van de “zaak”. Degenen die geïntimideerd zijn om zich te schikken, zullen zich eerder omdraaien om anderen ook te dwingen zich te schikken. Telkens wanneer de autoritairen erin geslaagd zijn een deel van de bevolking te overtuigen zich te onderwerpen aan een van hun vele edicten – sluiting van scholen, universeel maskeren, universele mRNA-injecties – heeft dat deel de neiging zijn vroegere kritiek op die maatregelen te vergeten en zich aan te sluiten bij het hartstochtelijke leger van stemmen dat van de rest van de bevolking meer naleving eist. Er is vaak gezegd: “Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden dan ze ervan te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden”. Het is ook waar dat het gemakkelijker is de mensen te “verdelen en te veroveren” tot een toestand van volgzame gehoorzaamheid dan hen eraan te herinneren dat zij nu ijverig pleiten voor datgene waartegen zij eens zo ijverig gekant waren.

Tactische fout

Toch hebben de autoritairen, in hun overmoed, eindelijk hun achilleshiel blootgelegd. In hun haast om regelmatige boosters te institutionaliseren en daardoor de sociale voorwaarden te scheppen die nodig zijn om een universeel digitaal systeem voor het traceren van mensen te implementeren en om de voortdurende autoriteit van de regering over alle individuele beslissingen over gezondheid te rechtvaardigen (waarbij beslissingen over “gezondheid” zich natuurlijk zullen uitbreiden tot alle beslissingen, aangezien geen enkele persoonlijke beslissing, vanuit het perspectief van de regering, buiten de sfeer van gezondheid valt), hebben zij onbedoeld hun “verdeel en heers” strategie verraden door de voorheen “gevaccineerden” van de eigen groep te herlabelen als “ongevaccineerden” van de buitenstaanders, omdat zij niet de juiste boosters hebben gekregen.

Dit is een grote tactische fout, omdat hierdoor al het werk van de regering om de “gevaccineerden” tegen de “ongevaccineerden” op te zetten steeds meer teniet wordt gedaan, aangezien herhaalde verplichte booster-vaccinaties de “gevaccineerden” opnieuw ongevaccineerd maken. Dat is net zoiets als een leger van overwonnen soldaten ronselen met de belofte dat zij de privileges van het volwaardig burgerschap zullen krijgen als zij eenmaal een tijd hun nieuwe meester hebben gediend, om vervolgens die nog steeds gewapende soldaten te informeren dat zij nooit meer dan tweederangs burgers zullen zijn. Nog erger voor de autoritairen die de afgelopen twee jaar zoveel hebben vernietigd in hun streven naar macht, is dat zij nu een systeem in gang hebben gezet dat op natuurlijke wijze een groeiend aantal nieuwe ongevaccineerden zal voortbrengen (omdat zij niet de meest recente verplichte prik hebben gekregen), die wellicht meer mogelijkheden en macht zullen vinden in het zich verenigen met andere nieuwe ongevaccineerden om hun veroveraars uit te dagen.

In plaats van burgers tegen elkaar op te zetten en hen beetje bij beetje tot onderdanigheid te dwingen, beloven eindeloze vaccinatie-eisen het tegenovergestelde effect te sorteren door de meerderheid te galvaniseren om standvastig te blijven, de lijn vast te houden en terug te vechten tegen de kleine minderheid die de onwettige overheidsmacht uitoefent.

De laatste twee jaar is er een grote oorlog gevoerd tegen individuele rechten en vrijheden, en regeringen die beweren op te komen voor de vrijheid van de mens zijn enkele van de ergste overtreders geweest. Onze onverkozen politieke leiders hebben ervoor gekozen de morele onschendbaarheid van het individu op te offeren aan een ongekende uitbreiding van de macht van de overheid, en de orde van de dag was “verdeel, verdeel, verdeel!” Hier is een echte kans om de positie op het veld terug te winnen door diegenen op te zoeken die verraden zijn door zelfzuchtige regeringsmandaten en door te roepen: “eenheid, eenheid, eenheid!"

Onthoud dat er geen rechtvaardiging bestaat die zo groot is dat zij ooit opweegt tegen de morele verplichting om het natuurlijke recht op vrijheid van ieder mens te beschermen. Iedereen die iets anders beweert is ofwel immoreel ofwel een dwaas. Elke regering die zoiets beweert, zoekt geen vrede, maar macht en onderwerping. Je kunt geen mandaten gehoorzamen op het pad naar bevrijding. Handel correct.