De oorlog tegen desinformatie winnen

Als je bent zoals ik, heb je waarschijnlijk meer dan een paar keer te maken gehad met 'memoryholing' en misschien zelfs deplatformeren als gevolg van Big Tech’s massale censuur uitrol.

Deel dit artikel

De oorlog tegen desinformatie winnen

Niet dat ze zouden antwoorden, maar ik ben geneigd om de censoren te vragen: wat is het gevaar, als de bronnen duidelijk niet geloofwaardig zijn? Waarom behandelt u ons als kinderen die niet in staat zijn om zelf de geldigheid van feiten te beoordelen? Als de onjuiste informatie zo duidelijk onjuist is, laat ons dat dan zelf zien en de vraag is beantwoord, schrijft Margaret Anna Alice.

Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel enzovoort – maar ja, dat is nu juist het probleem, nietwaar. De duisternis moet overheersen opdat hun narratief de verhelderende belichting van het zonlicht kan overleven – zelfs als de poortwachters de zon in Bill Gates-stijl moeten doen verduisteren.

Een paar maanden geleden begon ik te experimenteren met echte pogingen om op een privé-platform Nieuwe Normalers te deprogrammeren. Ik zou zeggen dat het ongeveer een 70:30 Covidiaan:vrijdenker verhouding is, niet meegerekend degenen die aan de zijlijn blijven staan, stilletjes instemmend knikken maar te voorzichtig zijn om zich uit te spreken.

Wat ik heb ontdekt, gebaseerd op de mislukkingen en successen van anderen en van mezelf, is dat het bijna onmogelijk is om invloed te krijgen op het “wetenschappelijke” front. Hun trouw aan de “deskundigen” en het mainstream narratief is doordrenkt met een religieuze vurigheid, en iedereen die zelfs maar de meest aarzelende bezorgdheid uit, is een ketterse, aluminiumhoedje hoax plandemische samenzweringsgek.

Plus, elke poging om overtuigend bewijs van niet-mainstream bronnen te delen resulteert in onmiddellijke verwijdering van het commentaar met versluierde dreigementen van een ban.

De loutere vermelding van Dr. Reiner Fuellmich, bijvoorbeeld, levert onmiddellijke verwijdering op. Of Dr. David Martin. Of Dr. Mike Yeadon. Of Dr. Robert Malone. Of een van de duizenden gerenommeerde, Nobelprijswinnende en anderszins buitengewoon geloofwaardige wetenschappers en medische deskundigen die alarm slaan.

Een dialoog aangaan over frauduleuze PCR-tests, de gevaren van de spike, de nutteloosheid en gezondheidsrisico’s van het dragen van maskers, de verwoesting veroorzaakt door lockdowns, of iets anders dat vereist dat je deelt wat zij als “desinformatie” beschouwen, is vanaf het begin een verloren strijd.

Vervolgens heb ik die aanpak overboord gegooid en me gericht op de dreiging van totalitarisme.

Ik introduceerde historische primaire bronnen zoals de interviews met tien nazi’s die kort na WO II werden afgenomen en die te vinden zijn in Milton Mayer’s meeslepende They Thought They Were Free: The Germans, 1933–45. Natuurlijk lokt elke vergelijking met het Derde Rijk onmiddellijk kreten uit van valse gelijkwaardigheid, dus die aanpak kan ook averechts werken, maar het uitgebreide bewijs van parallellen dat ik leverde, genereerde geen verdere tegenwerking op.

Ik heb de knuppelzwaaiers herhaaldelijk herinnerd aan de menselijkheid van hun dissidente buren, gewezen op de escalerende onderdrukkingen in de wereld, de psychologische mechanismen verduidelijkt waardoor zij worden gemanipuleerd, en hen aangeraden niet te geloven dat wij immuun zijn voor tirannie.

Ik beschuldigde rechtstreeks iedereen die zwijgt tijdens de belastering, vervolging, uitsluiting, opsluiting en erger van hun ongevaccineerde buren ervan niet anders te zijn dan de gewone Duitsers die zich niet uitspraken over de behandeling van de Joden.

Dit verontrustte velen van hen natuurlijk, maar zij konden ook niet de bijna zelfde woordelijke propaganda ontkennen over de ongevaccineerden als verspreiders van ziekten toen ik historische voorbeelden aanhaalde.

Met één virulente voorstander van vaccinatie (ik zal hem Ampleforth noemen) kreeg ik een mager beetje invloed. We hadden een aantal gedachtewisselingen over op hol geslagen autoritarisme, en hij was het ermee eens dat het een punt van zorg was, maar hij vreesde dat het virus een grotere bedreiging vormde en dus de moeite waard is om totalitarisme te riskeren.

Ik wees hem op zijn naïviteit en leverde meer bewijzen voor de correlatie tussen ons huidige klimaat en de opkomst van tirannie door de geschiedenis heen, wat hem, in ieder geval voor een halve seconde, tot bedaren leek te brengen.

Ik hield het gesprek altijd hartelijk en respectvol, zelfs terwijl ik hun argumenten onderuit haalde. Door de dialoog te verheffen tot een inhoudelijk debat en de aanvallen op de persoon, de dreigementen en de valse beschuldigingen te verwerpen, voorkwam ik dat het gesprek ontaardde in een scheldpartij.

Mijn uitstapje in deze debatten begon met een post waarin Ampleforth iedereen herinnerde aan het “desinformatie” beleid van de site gezien de ” hausse in kwesties op dit gebied.”

Waarop ik reageerde:

Dank u voor het uiteenzetten van het desinformatie beleid. Het is vermoeiend om ons kritisch denkvermogen te moeten toepassen op meerdere informatiebronnen in onze pogingen om propaganda van feiten te onderscheiden. Hoeveel gemakkelijker is het om ons denken uit te besteden aan politici, megabedrijven, en aanverwante media. Het is duidelijk dat zij het beste met ons voor hebben en ons nooit onjuist zouden voorlichten. Dat hebben ze in het verleden zeker nooit gedaan. Voor meer details over hoe een dergelijk beleid kan worden uitgevoerd, zie de referentiehandleiding van het Ministry of Truth, getiteld Nineteen Eighty-Four. Er is ook een video uitleg beschikbaar voor snelle referentie.

Gevolgd door:

Misschien moet Biden in de voetsporen treden van Emmanuel Macron en iedereen zonder “sanitaire pas” gaan bestraffen met een boete van 53.000 dollar en een jaar in de gevangenis, waar ze zeker ontluisd zullen worden. Ik hoor dat Room 101 beschikbaar is, net als verschillende faciliteiten in naburige Germaanse landen. CNN denkt van wel.

Ik bespaar u het verdere heen en weer gepraat dat ik met de auteur had – we slaagden er verrassend goed in om het beschaafd te houden, en bereikten zelfs consensus over onderwerpen als de PATRIOT Act, overheidstoezicht en het verzamelen van bedrijfsgegevens. Hij stelde voor dat ik hierover een apart topic zou starten, maar ik herinnerde hem eraan dat dit soort posts de neiging hebben om binnen een paar uur te verdwijnen.

Om mijn punt te illustreren, werd een van mijn daaropvolgende commentaren in het holst van de nacht netjes weggewerkt door een censuurfee.

Ik reageerde op een eerdere vraag over patenten op het coronavirus en deelde een paar tot nadenken stemmende links die daarmee verband hielden:

Iemand vroeg naar patenten in een eerdere draad. Dit dossier van 205 pagina’s geeft een overzicht van de octrooien in verband met SARS/coronavirus met documentatie die teruggaat tot 1998. Het is opgesteld door Dr. David Martin, wiens bedrijf, M-CAM, al twee decennia lang schendingen van de Geneefse Conventie en de BTWC (verbod op de ontwikkeling, productie en aanleg van voorraden van bacteriologische en toxinewapens) in de gaten houdt. Hij geeft specifieke octrooinummers en -taal. Ik heb het document zelf slechts vluchtig doorgenomen, maar dacht dat het nuttig zou kunnen zijn voor iedereen die dit onderwerp voor zichzelf wil onderzoeken. Om de essentie te begrijpen, bekijk Dr. Martin’s recente interview met Dr. Reiner Fuellmich, waar hij ook de relevante patentnummers en -data schetst. Geen samenzweringstheorieën, geen gissingen, alleen wetenschappelijk verifieerbare gegevens.

Ik moedig iedereen met een open geest aan om deze informatie voor zichzelf te evalueren in plaats van te vertrouwen op het woord van corporate/social media, Big Tech, overheidsinstanties, en door farmaceutische bedrijven gefinancierde spreekbuizen, die er alles bij te winnen hebben (b.v. triljoenen dollars aan terugkerende inkomsten voor farmaceutische bedrijven, “rechtvaardiging” om individuele vrijheden te beperken en regeringen absolute macht te geven) om de wetenschappelijke feiten (“misinformatie”) te onderdrukken die hun zorgvuldig opgebouwde desinformatiecampagne tegenspreken.

Ik zeg niet dat een van deze beweringen waar of onwaar is, omdat ik ze zelf nog aan het evalueren ben, maar ik ben meer geneigd om de dappere immunologen, virologen, wetenschappers en insiders van farmaceutische bedrijven, zoals de voormalige vicepresident en hoofdwetenschapper van Pfizer, te vertrouwen, die hun carrières, reputaties, subsidies en levens riskeren om tot nadenken stemmend bewijs te presenteren dat de corruptie blootlegt van de nul-aansprakelijkheid farmaceutische bedrijven en gelieerde regeringen, agentschappen, en media.

Toevallig sloot Ampleforth de discussie binnen enkele ogenblikken nadat ik dat gepost had, met de bewering dat het bericht nu gebruikt werd om dezelfde “desinformatie” te verspreiden waar hij voor gewaarschuwd had.

Toen iemand inderdaad een aparte post begon over de definitie van desinformatie, probeerde ik de gedematerialiseerde opmerking te delen met dit voorwoord:

Wat is de definitie van desinformatie? Alles wat in strijd is met de definitie van waarheid van het Ministerie van Waarheid, natuurlijk.

Nu we het er toch over hebben, ik merkte dat een commentaar dat ik gegeven had op Ampleforth’s desinformatie post verdwenen is (Ampleforth, heb jij dat verwijderd, of heeft de redactie dat gedaan? Ik ben gewoon nieuwsgierig, want ik heb gemerkt dat schijnbaar onschuldige commentaren op andere posts verdwenen, en ik weet niet zeker op welk niveau de censuur plaatsvindt).

Ik zal het hier opnieuw plaatsen omdat ik geloof dat volwassenen het recht hebben om bronmateriaal voor zichzelf te onderzoeken en tot hun eigen conclusies te komen zonder tot een bepaald standpunt gedwongen te worden. Ik daag iedereen die denkt dat dit verkeerde informatie is uit om zijn vooringenomenheid opzij te zetten en de gegevens voor zichzelf te evalueren alvorens een voorbarig oordeel te vellen.

Vreemd, ook dat commentaar verdampte in een nacht.

Mijn afsluitende commentaar wist te overleven en oogstte zelfs een verrassend hoog aantal positieve reacties. Ik deelde veel van de bronnen die ik noemde in mijn Primer for the Propagandized post, dus ik zal het hier niet herhalen, maar details zullen beschikbaar zijn in mijn Behind the Scenes serie voor betalende abonnees met uitgebreide uitwisselingen.

De volgende ochtend werd ik wakker met een privé-bericht van een vrouw die al begonnen was met het beluisteren van het The Politics of Obedience audioboek op basis van de aanbevelingen in mijn laatste commentaar.

Ze was zo enthousiast dat ze vroeg of ze het mocht delen met haar e-mail groepen en moedigde me aan om haar meer bronnen te sturen, wat ik graag deed.

Dit hartverwarmende bericht gaf me het gevoel dat mijn inspanningen niet helemaal voor niets waren geweest. Ik realiseer me dat ik vooral het koor bereik, vooral voor diegenen onder jullie die zichzelf op deze mailinglijst hebben geplaatst, maar zoals ik tegen deze vriendelijke vrouw zei: “Mijn hoop, hoe futiel ook, is de slapenden wakker te schudden voor rede en de wakkeren uit te rusten met de kennis en de middelen die nodig zijn om anti-autoritaire standpunten te begrijpen en te verdedigen.”

Zelfs als de slapenden liever in coma blijven, herinnerde dit berichtje me eraan dat het nog steeds waardevol is om dergelijke dialogen aan te gaan. Ik zal doorgaan met het verspreiden van de zaden van informatie die nodig zijn om de desinformatiecampagnes van het Ministerie van Waarheid te bestrijden – hoe lang ze de Winston Smiths van de wereld ook overleven.

“IS DE MAINSTREAM MEDIA EEN BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID EN HET GEZOND VERSTAND?”

De volgende video van de Academy of Ideas lijkt een passende aanvulling op dit artikel, omdat het zowel het versterkende karakter van massacommunicatie, mogelijk gemaakt door het Internet, onderzoekt als de daaropvolgende totalitaire pogingen om de informatiestroom te controleren.

bron: frontnieuws