De media zijn sinds 1898 de belangrijkste veroorzakers van oorlog

In 1895 kocht een 32-jarige ondernemer in New York City een falende krant en smeedde een gewaagd plan om het tij te keren. De concurrentie was hevig in de krantenindustrie, vooral in New York. Er waren minstens 16 andere dagbladen in omloop, en er werd hevig geconcurreerd om de aandacht van de lezers.

Deel dit artikel

De media zijn sinds 1898 de belangrijkste veroorzakers van oorlog

Maar de jonge ondernemer had een idee: de lezers in vervoering brengen met verhalen over dood, verderf en wreedheid in de Cubaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje, schrijft Simon Black.

Cuba was toen een Spaanse kolonie, maar revolutionaire krachten vochten al enkele jaren voor onafhankelijkheid. Weinig mensen in de VS waren echt geïnteresseerd in Cuba. Maar de nieuwe uitgever zwoer dat hij ze geïnteresseerd zou krijgen.

Zijn naam was William Randolph Hearst. En zijn krant, de New York Morning Journal, duwde Cuba voortdurend in het gezicht van zijn lezers.

Zijn verhalen waren een ware sensatie. Begin 1898 drukte Hearst’s Journal regelrechte verzinsels af over wreedheden die door Spaanse troepen in Cuba begaan waren, in een poging om het publiek op te zwepen om de Verenigde Staten aan de oorlog te laten deelnemen.

De regering speelde het spelletje mee. Hoewel de term “oorlogsmisdaden” nog niet bestond, verhoogde de Amerikaanse president William McKinley de spanningen door Spanje van wreedheden te beschuldigen en in een toespraak te zeggen dat “de beschaafde code van de oorlogsvoering met voeten was getreden”.

Toen, op 15 februari 1898, explodeerde en zonk een schip van de Amerikaanse marine, de Maine, in de haven van Havana voor de kust van Cuba, waarbij 268 zeelieden omkwamen.

Er werden verschillende onderzoeken verricht en tot op de dag van vandaag is er nog steeds niets doorslaggevend dat verklaart hoe de explosie heeft plaatsgevonden. Het is heel goed mogelijk dat de explosie veroorzaakt werd door de brandstof aan boord van de Maine.

Maar Hearst (en vele andere kranten) sprong er op en publiceerden onbezonnen verhalen waarin beweerd werd dat de Maine door een Spaanse torpedo tot zinken was gebracht, aandringend op deelname van de VS aan de oorlog.

Dankzij doeltreffende propaganda in de media waren de meeste Amerikanen voorstander van de oorlog. De kranten hadden Spanje afgeschilderd als de gemene agressor, en zijn bevelvoerende generaal, Valeriano Weyler, werd stelselmatig een “slachter” genoemd.

De kranten vertelden de Amerikanen dat de strijd tegen Spanje noodzakelijk was… dat het een kwestie van morele rechtvaardigheid was – een kruistocht van goed tegen kwaad.

Zij kregen uiteindelijk hun zin in april 1898 toen de Spaans-Amerikaanse oorlog uitbrak.

Er zijn veel parallellen met de media van vandaag.

Het niveau van vertrouwen in de media is al lachwekkend laag. Er was de overduidelijke Hunter Biden laptop doofpot, die de meeste mainstream media weigerden zelfs maar te vermelden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Dan waren er nog de overduidelijke leugens in verband met de Rusland-complottheorie, waarvoor de New York Times zelfs de “prestigieuze” Pulitzerprijs kreeg.

(Toevallig is de Pulitzerprijs genoemd naar Joseph Pulitzer, een krantenuitgever die eind 1800 ook leugens verzon en oorlog tegen Spanje propageerde).

Dan is er het geval van Biden-benoemde Tracy Stone-Manning, die vorig jaar genomineerd werd om aan het hoofd te staan van het Bureau of Land Management van de federale regering.

Stone-Manning is een voormalige eco-terroriste die in haar jeugd heeft deelgenomen aan gewelddadige acties tegen bosbouwers.

Dit is geen wilde samenzweringstheorie; Stone-Manning heeft toegegeven dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan wandaden, waaronder het sturen van gewelddadige bedreigingen naar de Amerikaanse federale bosbouwdienst. Zij ontkwam uiteindelijk aan vervolging en redde zichzelf door haar medeplichtigen te verraden.

Maar uit een recent verzoek om informatie (Freedom of Information Act) blijkt dat NBC News heeft samengespannen met de regering Biden om Tracy Stone-Manning tijdens haar hoorzitting te ontzien, en haar terroristische verleden te verdoezelen.

Dat is nogal ongelooflijk…

Denkt u maar eens aan de mediawoede van een paar jaar geleden, toen de voor het Amerikaanse Hooggerechtshof genomineerde Brett Kavanaugh ervan beschuldigd werd als tiener een vrouw seksueel te hebben misbruikt.

Er was geen genade van NBC News (en andere mainstream propagandisten) om het rustig aan te doen met de beschuldigingen tegen rechter Kavanaugh die meer dan 30 jaar terug gingen.

In plaats daarvan hebben zij zijn naam door het slijk gehaald en hem schuldig verklaard.

Vermeldenswaard is ook dat tijdens de hoorzitting over de aanstelling van Kavanaugh verscheidene betogers het Capitool bestormd hebben en de senatoren van de Verenigde Staten fysiek aangevallen hebben in een poging om te verhinderen dat het grondwettelijk stemproces zou plaatsvinden.

NBC News weigerde echter om deze demonstranten “binnenlandse terroristen” te noemen of te beweren dat de democratie “aangevallen” werd, omdat zij op een criminele manier het Capitool waren binnengekomen.

Dit is dezelfde media die optraden als de spreekbuis van de regering tijdens COVID, en die de volksgezondheidsdictatuur rechtvaardigden die de wereld overnam.

Dit zijn dezelfde media die in 2020 steden zagen branden en zeiden dat de protesten “overwegend vreedzaam” waren.

En, ja, dit is dezelfde media die Amerika stelselmatig in een oorlog heeft gepusht. Het was niet alleen Spanje in 1898.

De Verenigde Staten sloten zich aan bij de oorlog in Vietnam op grond van een schermutseling in de Golf van Tonkin met de Noord-Vietnamezen, die in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden. Maar de regering Johnson en bronnen van inlichtingendiensten zeiden dat het gebeurd was, en dus meldden de media het als een feit.

Dan waren er die vermeende massavernietigingswapens in Irak, waarover de media plichtsgetrouw berichtten zonder vragen te stellen, en die de VS in 2003 de oorlog in hielpen duwen.

Vandaag roepen velen in de media op tot een escalatie tegen Rusland. Zij willen een no-fly zone. Zij juichen het door dementie geteisterde buitenlands beleid van de president toe en prijzen hem voor uit de lucht gegrepen verklaringen die de spanningen alleen maar doen toenemen.

Maar bovenal pushen zij de oorlog in Oekraïne de klok rond, alsof dat onze hoogste prioriteit zou moeten zijn.

Vergeet de economie, de stijgende prijzen en de verstoringen van de bevoorradingsketen… en vergeet de conflicten in andere delen van de wereld. Wij moeten ons alleen zorgen maken over Oekraïne en Poetin.

Historisch gezien is het niet vergezocht te denken dat de media de wereld in een grote oorlog zouden kunnen helpen storten… en wel één met mogelijke nucleaire implicaties.

Het is niet onvermijdelijk, maar wij zijn vandaag dichter bij elkaar dan op enig ander moment sinds tenminste 1962 – en zeker dichter dan een week geleden.

Het is dus belangrijker dan ooit om voorbereid te zijn op wat de wereld ook voor ons in petto heeft.

En dat betekent dat u een ijzersterk Plan B moet opstellen om ervoor te zorgen dat u vanuit een sterke positie kunt reageren, welke crisis er ook komt.