De Kaping Van De Waarheid.

Dagdagelijks krijgen velen van ons een massa informatie te verwerken waarvan we niet weten of deze informatie gerelateerd is aan waarheid. Hoe gaan we om met deze onwetendheid? Nemen we argeloos aan wat ons wordt verteld, of gaan we zelf op onderzoek uit? Geloven we zomaar alles wat ons wordt verteld, en stemmen we ons leven daar dan op af? Wat als we ons leven inrichten aan de hand van informatie die uiteindelijk onwaar blijkt te zijn?

Deel dit artikel

De Kaping Van De Waarheid.

Toen ik kennismaakte met de wondere wereld van computers in de vroege jaren 90, ging er een enorme nieuwe wereld open voor mij. Het internet bood toegang tot een ongehoorde hoeveelheid informatie en kennis, allemaal toegankelijk met één klik van een muis. De nieuwsgierige geest en enthousiaste ontdekkingsreiziger in mij waren al snel verslaafd aan dit medium en ik kon er vele jaren geen genoeg van krijgen. En dus ontdekte ik, halverwege mijn twintiger jaren, letterlijk een geheel nieuwe virtuele wereld die een breed scala aan nieuwe ideologieën bood die ook toegang gaven tot de laatste doorbraken in wetenschap. Dit was vooral interessant voor mij omdat ik altijd meer wilde weten over de wereld om mij heen. Mijn rusteloze geest, die geobsedeerd was door een onverzadigbare nieuwsgierigheid vond troost in de nieuwe verhalen die mij verwonderden en lieten nadenken.

Door de geschiedenis heen is de mensheid altijd gefascineerd geweest door goede verhalen en dat was voor mij niet anders. Die verhalen kunnen mythen, legendes, ware gebeurtenissen of gewoon fictie zijn. Zolang die verhalen bepaalde ingrediënten bevatten die onze aandacht trekken en onze nieuwsgierigheid blijven prikkelen, doet het er eigenlijk niet echt toe. Onze verbeeldingskracht hunkert dikwijls naar iets wat buiten ons bereik lijkt te liggen en zodoende bieden verhalen een tijdelijke uitweg uit de realiteit naar een fictie die we spannend of interessant achten.

Geloofssystemen Waarheid.

Zelfs vandaag de dag wordt ons leven nog steeds gevormd door verhalen en overtuigingen en ze vormen een groot deel van onze conditionering waarop de fundamenten van ons leven gebaseerd zijn. Het was november 2013 toen ik besloot om mijn eigen geloofssysteem onder de loep te nemen. In een moment van zelfreflectie vroeg ik mij af of er enige waarheid zat in mijn geloofssysteem. Wat ik ontdekte was dat ik net zo schuldig was als vele anderen in het gebruik van mijn geloofssysteem om mijn acties te verantwoorden, en dat mijn geloofssysteem en acties dikwijls gebaseerd waren op onwaarheden.

We worden gedreven door wat we denken wat rechtvaardig is, volgens onze morele waarden en ethische normen. We leiden ons leven volgens wat we geloven wat waar is vanwege onze opvoeding en onze conditionering. Geloofssystemen beheersen ons dagelijks leven zozeer dat velen van ons de constante geruststelling nodig hebben dat wat we geloven waar is, en dat wat we ervaren de realiteit is. In feite, de meesten van ons beschouwen onszelf niet als onwetend omdat onze "opvoeding" ons zegt dat de informatie die ons wordt geleerd waar is. Totdat we erachter komen dat dat niet zo is.

We nemen een besluit en geloven of iets waar is of niet wanneer onze waarnemingen worden ondersteund door onze kennis. Iedereen die iemand wil manipuleren om iets te geloven zou gewoon informatie in iemands hoofd kunnen programmeren en het labelen als kennis. Wanneer deze informatie voldoende wordt herhaald wordt deze ingebed in onze psyche, geaccepteerd als waar, en als kennis beschouwd. Klinkt dit als de "programma's" van de tv waar velen elke dag uren lang naar kijken?

Toen ik dat begreep, realiseerde ik me meteen hoe gemakkelijk we worden gemanipuleerd en  bedrogen. Het is niet omdat onze zintuigen ons vertellen dat als iets er goed uit ziet, goed smaakt, goed ruikt, of goed voelt dat het dan het automatisch goed voor ons is, en we moeten ook niet denken dat het waar is. Wat ik door de jaren heen heb geleerd, is dat de kunst van misleiding is om leugens als waarheid te vermommen en helaas vinden we deze strategie door de hele geschiedenis heen.

Bedrog en verraad zijn de belangrijkste strategieën om anderen te manipuleren sinds mensenheugenis. De meesterstrategen van tegenwoordig verzinnen vaak sluw valse verhalen waardoor ze heimelijk verborgen agenda's kunnen uitvoeren.

Zodra we ons realiseren dat de waarheid niet is wat we dachten, staan we voor een moeilijke keuze. Ofwel besluiten we dat de nieuwe informatie die in tegenspraak is met onze overtuigingen gewoon niet waar kan zijn, ongeacht het bewijs (cognitieve dissonantie), of we besluiten onszelf uit onze onwetendheid te slepen, wat niet eenvoudig is omdat het veel moed vereist om tegen een schijnbare ego-zelfvernietigingsmodus in te gaan. Vele mensen zijn nog niet klaar om hun gezellige comfortzones te verlaten. En in een wereld waar we voortdurend onze overtuigingen bevestigd willen zien, biedt het vermijden van tegengestelde overtuigingen voor velen gemoedsrust.

Heb je je ooit afgevraagd waarom we als mensheid zo verdeeld zijn? Er is een veelvoud aan geloofssystemen die niet op waarheid zijn gebaseerd, maar eenvoudigweg gebaseerd zijn op wat iemand werd verteld. Dit geldt niet alleen voor religie, maar ook voor politiek, cultuur, wetenschap, onderwijs en het leven in het algemeen. Onze geloofssystemen verdelen ons en voorkomen dat we ons verenigen als mensheid. Waarom? Omdat het gemakkelijker is om iets aan te nemen dan om voor onszelf te denken en omdat het gemakkelijker is om iets te accepteren dat ons met overtuiging is verteld in plaats van de feiten te controleren. Het is gewoon cognitieve luiheid en de blinde acceptatie van informatie die wordt verspreid door mensen die wij achten betrouwbaar te zijn.

Waarheid en Sociale Media

Wanneer we sociale- en privémedia observeren, zien dat iedereen een mening heeft op basis van zijn geloofssysteem. Er is een constante oorlog op wereldschaal gaande die gebaseerd op overtuigingen die ver van de waarheid liggen, tegenstrijdig zijn en ver van elke humanistische en altruïstische waarden liggen. De waarheid vinden in deze jungle van dikwijls opzettelijke desinformatie is moeilijk. Daarom nemen velen van ons de gemakkelijke weg van onwetende acceptatie, en daarmee bewijzen we onszelf en de mensheid geen goede dienst. Door gemakzuchtig informatie argeloos aan te nemen als waar, leiden we onszelf weg van de Liefde en Eenheid die de mensheid zo hard nodig heeft, nu meer dan ooit.

De bereidheid om te onderscheiden, de feiten te controleren en vragen te stellen in plaats van blindelings te geloven wat ons wordt verteld, zou een essentieel onderdeel moeten zijn van de opvoeding van elk kind. Jammer genoeg zien we het tegenovergestelde en wordt onze jeugd gevormd volgens een door de staat opgelegd curriculum, dat volwassenen wil die denken volgens een bepaald patroon en die in een bepaald kapitalistisch economisch model passen.

Zelfs als volwassene is het een goed idee om af en toe onze eigen overtuigingen te deconstrueren en te analyseren en onze overtuigingen naast universele waarheden te plaatsen. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, omdat het deconstrueren en analyseren van ons eigen leven moed vergt omdat het eerder gekoesterde overtuigingen als onjuist zou kunnen ontmaskeren.

Overtuigingen kunnen een gedeeld vocabulaire zijn voor mensen die op zoek zijn naar betekenis, maar we mogen niet toestaan dat onze overtuigingen het gezond verstand omzeilen. Universele en natuurlijke wetten zijn steeds superieur aan dogma's en doctrines.  

Dus hoe gaan we precies te werk om de waarheid te vinden? Iedereen die serieus onderzoek heeft gedaan, heeft ontdekt dat het vinden van betrouwbare informatiebronnen een van de moeilijkste aspecten van onderzoek kan zijn. We kunnen beginnen met het controleren van feiten en kijken of de informatie in overeenstemming is met de werkelijkheid. Maar nogmaals, wat is realiteit? Wordt de werkelijkheid waargenomen door de lens van ons persoonlijke perceptie, of kan het iets anders zijn?

Absoluut, de werkelijkheid is vaak zo verdraaid met leugens en halve waarheden dat we vaak niet meer weten wat we moeten geloven. Onze realiteit van vandaag is samengesteld met subliminale programmering en suggestieve manipulaties die ons proberen te overtuigen om een bepaald verhaal te geloven, wat ons heel vaak van de waarheid afleidt. De kunst van het bedrog is goed beoefend door degenen die veel op het spel hebben staan en alles te winnen hebben bij gunstige publieke bekendheid. Daarom worden alle beschikbare kanalen ingezet om mensen te beïnvloeden en met het toenemende belang van internet en sociale media is een enorme hoeveelheid mensen het doelwit geworden van potentiële kiezers en klanten.

Manipulatie op Facebook

Het recente Facebook-schandaal tijdens de 2016 American campagne voor de presidentsverkiezingen is daar een treurig voorbeeld van. In maart 2018 onthulde Christopher Wylie, mede-oprichter van een dataminingbedrijf genaamd Cambridge Analytica, in een explosieve uiteenzetting gepubliceerd door The Guardian en door The New York Times dat Cambridge Analytica persoonlijke informatie had verkregen van 87 miljoen Facebook-profielen. Wylie beweerde dat de gegevens werden gebruikt om 'psychografische' profielen van mensen te ontwikkelen en hen online pro-Trump-materiaal te bezorgen.

Niet alleen worden we op wereldschaal misleid door mainstream media zoals tv, radio, kranten en tijdschriften, maar ook, en steeds meer en meer, via sociale media.

Sociale media zijn geïnfiltreerd door betaalde professionals die voor bepaalde bedrijven werken wiens enige belang het is om elke negatieve opmerking over hen te reduceren en een positief beeld van zichzelf te schetsen om onze mening te manipuleren. Vaak gebruiken die betaalde professionals termen als kwakzalver, gek, leugenaar, samenzwering, enz. om degenen die zich verzetten tegen de bedrijven of politieke partijen waarvoor ze werken in diskrediet te brengen. Deze veel toegepaste manipulatietechniek heet Astroturf.

Astroturf

In 2015 gaf de ervaren onderzoeksjournalist, Sharyl Attkinson, een TEDx-lezing aan de Universiteit van Nevada waarin ze Astroturf als volgt uitlegt:

“Astroturf is een perversie van het creëren van een valse onbestaande achterban. Astroturf is wanneer politieke, zakelijke of andere speciale belangen zich vermommen en blogs publiceren, Facebook- en Twitter-accounts starten, advertenties publiceren, brieven schrijven naar de redacteur of gewoon opmerkingen online plaatsen.

Ze doen dit om te proberen het publiek voor de gek te houden door te insinueren dat een onafhankelijke beweging of de achterban van een onderneming aan het woord is. Het hele punt van Astroturf is om te proberen de indruk te wekken dat er brede steun voor of tegen een bepaalde agenda is, terwijl dat niet het geval is. Astroturf probeert je te manipuleren om je mening te veranderen door je het gevoel te geven dat je alleenstaand bent terwijl je dat niet bent.”

Vervolgens gaat ze verder door te stellen dat Astroturfers proberen om anderen die het niet met hun eens zijn controversieel te maken.

“Ze vallen nieuwsorganisaties aan die verhalen publiceren die ze niet leuk vinden, klokkenluiders die de waarheid vertellen, politici die lastige vragen durven te stellen en journalisten die het lef hebben om er alles over te vertellen. Soms stoppen Astroturfers gewoon opzettelijk zoveel verwarrende en tegenstrijdige informatie in de mix dat je je handen in de lucht steekt en alles, inclusief de waarheid, negeert." 

Wikipedia manipulatie

En dan is er nog Wikipedia. Elke Astroturfers droom:

“Gebouwd als de gratis encyclopedie die iedereen kan bewerken, kan de huidige realiteit niet groter verschillen met wat het initiatief geoogde. Anonieme Wikipedia-editors beheren en coöpteren pagina's namens speciale belangengroepen. Ze verbieden en keren bewerkingen terug die tegen hun eigen agenda ondersteunen. Ze vertekenen en verwijderen informatie in een flagrante schending van het eigen gevestigde beleid van Wikipedia en zijn straffeloos. Zij zijn steeds superieur aan de misleidde mensen die eigenlijk geloven dat iedereen Wikipedia kan bewerken om te ontdekken dat ze zelfs de eenvoudigste feitelijke onnauwkeurigheid niet kunnen corrigeren.”

"Toen een medische studie keek naar medische aandoeningen die op Wikipedia-pagina's werden beschreven en deze vergeleek met daadwerkelijk peer-reviewed gepubliceerd onderzoek, bleek dat Wikipedia 90% van de tijd medisch onderzoek tegensprak. Je mag nooit meer volledig vertrouwen op wat je op Wikipedia leest, en het al zeker niet als referentie gebruiken om waarheid aan te tonen.”

Welk nieuws is nog betrouwbaar?

Het enige dat nog als “Nieuws” lijkt te worden gemeld, is op angst gebaseerd nieuws zoals oorlog, conflicten, politieke gevechten, schaarste aan hulpbronnen, verspreiding van ziekten, catastrofale opwarming van de aarde die de zeespiegel zal doen stijgen, enz. En dat allemaal waarvoor? Financiële belangen en macht over anderen uitoefenen? De mensen onder controle houden en ze verdoofd en in angst houden?

Kennis is macht. Zou dat de reden zijn waarom we over zoveel dingen de waarheid worden onthouden? Als we deze wereld willen begrijpen, moeten we leren hoe het besturingssysteem werkt en consequent enkele zeer belangrijke regels toepassen. We moeten leren om voor onszelf te onderscheiden en te begrijpen wat goed voor ons is. Als we onbewogen blijven in het aanzicht van onwetendheid geven we eigenlijk al toe aan zelfgenoegzaamheid.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat degenen die macht verwierven in veel gevallen geneigd waren hun macht te vergroten, en daardoor ook corrupter werden tegenover de mensheid. In de moderne tijd zien we dat het verzamelen van persoonlijke gegevens de nieuwe goudmijn is geworden en dat de uitbuiting van de mensheid een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Persoonlijke informatie van mensen, of deze nu legaal is verkregen of niet, wordt gebruikt om mensen te profileren en om ze toe te staan ​​of te weigeren om bepaalde informatie of diensten te gebruiken. Al deze informatie is veel geld waard en heeft geleid tot corruptie en schending van privacywetten die, parallel aan onze technologische evolutie, steeds meer lijken af te nemen.

Het kapen van de waarheid gaat hand in hand met het hacken van onze persoonlijke informatie omdat dataminingbedrijven en andere speciale belangengroepen deze informatie gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden om hun eigen agenda te dienen.

Het gevolg van dit alles is dat moraliteit en professioneel ethisch gedrag niet langer als onaantastbaar worden beschouwd in het streven naar macht en geld.

Het achterhalen van waarheid is geen sinecure. Maar we zijn het wel aan onszelf verplicht omdat de beslissingen die we vandaag nemen de toekomst van onze kinderen weerspiegelt.

Enkel als waarheid aanwezig is, kan eenheid tot stand komen.

~ Giri Dayakar Jagamohan.