De Invloed Van Een Hoger Niveau Van Bewustzijn Op Onze Samenleving.

Negatieve en positieve aantrekkingsvelden oefenen een sterke invloed uit op onze maatschappij. Deze aantrekkingsvelden worden in stand gehouden door het bestendigen van bepaalde emoties. Wanneer we deze aantrekkingsvelden beter begrijpen kunnen we hier ook bewust mee omgaan en een positieve invloed uitoefenen op onze directe omgeving en de maatschappij als geheel.

Deel dit artikel

De Invloed Van Een Hoger Niveau Van Bewustzijn Op Onze Samenleving.

In de huidige samenleving worden we vaak geconfronteerd met gebeurtenissen die ons welzijn of hogere bewustzijnsniveaus niet ondersteunen. Ik merkte dat ik vaak worstelde om een bepaald niveau van bewustzijn aan te houden omdat ik dikwijls werd meegesleept in wereldse zaken, die vaak bewustzijn verlagend van aard zijn. De manier om onze vaak onnodige en nutteloze betrokkenheid bij die gebeurtenissen te overstijgen, is door ons bewust te worden van hoe deze gebeurtenissen ons negatief beïnvloeden.

Bewustzijnsniveaus worden vaak omschreven als 'aantrekkingsvelden', waarvan er twee soorten zijn: positief en negatief. Elk aantrekkingsveld vormt bepaalde emoties die ons bewustzijnsniveau positief of negatief beïnvloeden.

In de lagere negatieve bewustzijnsniveaus vinden we emoties als Schaamte, Schuldgevoel, Apathie, Verdriet, Angst, Verlangen, Woede en Trots.

De emotie die zich op het keerpunt tussen negatief en positief bevindt, is Moed.

Binnen het positieve aantrekkingsveld van bewustzijn vinden we Neutraliteit, Bereidheid, Acceptatie, Rede, Liefde, Vreugde, Vrede en Verlichting.

Als mens worden we allemaal op een of ander moment in ons leven geconfronteerd met veel van deze emoties. Helaas creëert onze maatschappelijke conditionering en opvoeding grote negatieve aantrekkingsvelden, van waaruit het erg moeilijk is om te ontsnappen voor zij die zich er niet van bewust zijn.

De reden waarom het moeilijk lijkt te zijn is omdat een groot deel van de mensheid verslaafd is aan het aantrekkingsveld dat voornamelijk voortkomt uit ons huidige paradigma en onze sociale doctrine. Het is overwegend negatief. Ik noem dit "Negatieve Aantrekkingsveld Verslaving", of NAV. Deze verslaving houdt in dat mensen een sterke drang hebben om keer op keer naar negatieve gebeurtenissen te zoeken en er aan deel te nemen. Het resultaat is dat zeer lage en negatieve bewustzijnsniveaus individueel in stand worden gehouden, en indirect ook collectief, omdat alle individuele bewustzijnsniveaus respectievelijk het collectieve bewustzijnsniveau verhogen of verlagen.

Om te herstellen van NAV, moeten we ons eerst bewust worden van hoe we worden blootgesteld aan NAV. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Deze negatieve aantrekkingsvelden worden gegenereerd door  de meeste reguliere en sociale media, kranten, tijdschriften, vele tv-programma's en nieuwsuitzendingen, die overwegend negatief van aard zijn. Ook creëren bepaalde soorten muziek zoals punk rock, death metal en gewelddadige gangster rap valstrikken die negatieve aantrekkingsvelden genereren. Deze vermomde negatieve aantrekkingsvelden verspreidden zich als vuur onder de populaire jeugdsubcultuur, met als voornaamste vehikel een openlijke muziekstijl. Mensen die over het algemeen een negatieve kijk hebben op het leven en deze wereld, en die angst en woede blijven koesteren, hebben een grote negatieve impact op hun omgeving. Onze constante blootstelling aan deze negatieve energieën is wat hoge niveaus van angst en woede in de mensheid bestendigt. Terwijl de jongeren worden geprogrammeerd door gespecialiseerde tv-programma's, muziek en computerspelletjes die geweld verheerlijken, worden hun ouders gehersenspoeld door volwassen media. Op deze manier wordt de mensheid ongevoelig voor het onderscheid tussen goed en kwaad.

En ook al is het misschien niet altijd onze schuld en kunnen we incidenteel persoonlijk betrokken raken bij een negatieve gebeurtenis om redenen die we niet konden voorkomen, de manier waarop we ermee omgaan is nog steeds onze eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer we ons hiervan bewust worden, kunnen we voorkomen dat we in deze negatieve aantrekkingsveld verslaving worden meegesleurd door te onderscheiden of onze betrokkenheid bij een specifieke gebeurtenis al dan niet een positieve invloed op ons leven zal hebben. Helaas heeft de mensheid, zoals de geschiedenis heeft aangetoond, altijd moeite gehad om te onderscheiden wat goed en slecht voor hen is.

De manier om ons bewustzijnsniveau te verhogen, is door eerst de bereidheid te hebben om van deze verslaving te herstellen en te begrijpen dat dit initiatief de weg opent naar onze acceptatie om hogere bewustzijnsniveaus te verkennen.

Zoals bij elke verslaving, moet de verslaafde eerst de bereidheid hebben om van zijn verslaving te herstellen. Als die bereidheid en overtuiging niet aanwezig is, zal rehabilitatie niet helpen en zal de verslaafde altijd hervallen. Dit geldt ook voor de verslaving van de mensheid aan negatieve aantrekkingsvelden. We moeten eerst begrijpen dat de constante negativiteit die voortkomt uit ons huidige paradigma, ons opgesloten houdt in de lagere bewustzijnsniveaus zoals angst en woede.

Velen van ons weten wat voor soort gruweldaden er op dit moment in onze wereld plaatsvinden en we mogen er absoluut onze ogen niet voor sluiten. Maar tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we meegezogen worden in deze slopende gebeurtenissen. Alleen zo kunnen we ons bevrijden uit de NAV van dit paradigma. Niet door te negeren wat er in deze wereld gaande is, maar door ons ervan bewust te blijven dat als we niet op een positieve manier kunnen bijdragen door emoties uit te zenden die het positieve aantrekkingsveld ondersteunen, we ons ook niet moeten inlaten met het negatieve aantrekkingsveld om het nog meer te voeden.

Ja, ik was zelf ook ooit verslaafd… Door mijn eigen persoonlijke ervaring heb ik gemerkt dat de reden waarom ik soms worstelde met mijn spirituele oefeningen was dat ik te veel betrokken bleef in deze negatieve aantekkingsvelden. Het was mijn eigen houding en gedrag dat kenmerkend was voor het negatieve aantrekkingsveld dat in feite spirituele ervaringen uitsluit.

De afdaling van hogere bewustzijnsniveaus naar lagere niveaus wordt ook wel “zielangst” genoemd. Door bewuster te worden zullen deze fluctuaties tussen hogere en lagere bewustzijnsniveaus uiteindelijk ophouden en zullen we een hoger bewustzijnsniveau langer kunnen aanhouden en vergroten.

De remedie voor de mensheid om zich van NAV te verlossen is om ons bewust te worden van onszelf en onze gewoonten, zodat we afstand kunnen nemen en niet toegeven als negativiteit zich aandient. Door even de tijd te nemen om na te denken over onze actie, kunnen we gemakkelijker onderscheiden of we te maken hebben met een negatief of positief aantrekkingsveld. Dit is hoe we onszelf individueel, en de mensheid als geheel, verheffen naar hogere staten van bewustzijn.

Dit is hoe we het collectieve bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau tillen en vrede en eenheid inluiden.

~ Giri Dayakar Jagamohan