De Hongaarse premier Orban roept op tot ontbinding van het EU-parlement

Het corruptieschandaal in het Europees Parlement dat momenteel de krantenkoppen haalt, is slechts het topje van de corruptie-ijsberg in de EU-organen. Ik zal aan het eind van dit artikel ingaan op voorbeelden hiervan, schrijft Thomas Röper. De EU heeft nu vrijwel alle EU-financiering aan Hongarije bevroren, deels omdat Orban het land in een broeinest van […] The post De Hongaarse premier Orban roept op tot ontbinding van het EU-parlement appeared first on Frontnieuws.

Deel dit artikel

De Hongaarse premier Orban roept op tot ontbinding van het EU-parlement

Het corruptieschandaal in het Europees Parlement dat momenteel de krantenkoppen haalt, is slechts het topje van de corruptie-ijsberg in de EU-organen. Ik zal aan het eind van dit artikel ingaan op voorbeelden hiervan, schrijft Thomas Röper.

De EU heeft nu vrijwel alle EU-financiering aan Hongarije bevroren, deels omdat Orban het land in een broeinest van corruptie zou hebben veranderd. Tegen deze achtergrond is het gelach in Hongarije des te groter vanwege de corruptie in de EU zelf.

Hier schets ik de beschuldigingen van de EU tegen Hongarije en wat er werkelijk achter zit, vervolgens doe ik verslag van de reactie van de Hongaarse premier Orban op het bevriezen van EU-middelen.

De beschuldigingen tegen Hongarije

Der Spiegel berichtte over de bevriezing van EU-middelen voor Hongarije onder de kop “Schendingen van de rechtsstaat – EU bevriest alle structurele middelen voor Hongarije” en in de inleiding van het artikel werd vermeld om welke bedragen het ging:

“De Europese Commissie voert de druk op Hongarije op – en wil het land nu helemaal geen structurele middelen meer betalen. Hierdoor stijgt de geblokkeerde som van 6,3 naar 22 miljard euro.”

Over de redenen van de EU-Commissie schrijft Der Spiegel:

“De hefboom ervan is de zogenaamde partnerschapsovereenkomst, die bepaalt waaraan Hongarije de 22 miljard euro aan structurele financiering uit het huidige financiële kader van de EU voor de jaren 2021 tot 2027 moet besteden. De Commissie heeft de overeenkomst donderdag aanvaard. Het bevat echter voorwaarden voor de uitbetaling van de middelen, zoals de naleving van het EU-Handvest van de grondrechten, dat onder meer voorziet in een functionerende rechterlijke macht.
Aan deze voorwaarden, zo maakt de Commissie nu duidelijk, is niet voldaan. De wet verbiedt minderjarigen toegang tot informatie over homoseksualiteit of geslachtsverandering en er zijn “ernstige risico’s” voor de academische vrijheid en het asielrecht. Bovendien zou Hongarije ook de beloften moeten nakomen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te herstellen die het reeds had gedaan om de middelen voor de Corona-wederopbouwhulp te verkrijgen. Ook deze – in totaal gaat het om 5,8 miljard euro – zijn momenteel geblokkeerd.”

De belangrijkste redenen zijn dus een Hongaarse “wet die minderjarigen de toegang tot informatie over homoseksualiteit of geslachtsverandering verbiedt”. Dat minderjarigen, die noch de volledige strafrechtelijke verantwoordelijkheid hebben noch stemgerechtigd zijn, juist omdat zij zich nog ontwikkelen en nog geen volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen beslissingen, zouden mogen beslissen over medische ingrepen die niet meer te corrigeren zijn, zoals geslachtsveranderingen, kan moeilijk juist zijn. Een dergelijke belangrijke beslissing moet door een volwassene na rijp beraad worden genomen en niet door een tiener, al dan niet met de steun van zijn ouders. Daarom heb ik sympathie voor het standpunt van de Hongaarse regering dat minderjarigen zich ongestoord van LGBT-propaganda moeten kunnen ontwikkelen en er na hun 18e mee om moeten gaan.

Verder noemt Spiegel “ernstige risico’s voor de academische vrijheid” als een ander punt van kritiek van de EU, wat in gewone taal vooral één ding betekent: de EU-commissie steunt George Soros, die in Boedapest zijn eigen universiteit had opgericht als een van zijn Europese kaders, die Orban enkele jaren geleden had gesloten. De beschuldiging van de EU gaat niet over kwesties van het Hongaarse onderwijsbeleid, maar over de macht van George Soros.

Als ander punt noemt Der Spiegel “het asielrecht”, waarmee volgens de lezing van de EU-Commissie problemen zijn in Hongarije. Dit is echter objectief gezien niet waar, omdat Hongarije wel degelijk asiel verleent aan degenen die volgens internationale overeenkomsten in nood zijn en recht hebben op asiel. Wat Hongarije afwijst is het beleid van Brussel dat vrijwel ongecontroleerde immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten toestaat onder het mom van asiel. Het verwijt uit Brussel gaat dus eigenlijk niet over het asielvraagstuk, maar over het immigratievraagstuk.

De beschuldiging van de EU dat de rechterlijke macht van Hongarije niet onafhankelijk is, is niets minder dan hypocrisie, omdat de rechterlijke macht in de EU over het algemeen niet onafhankelijk is. In het geval van Duitsland heeft het Europees Hof van Justitie dit in mei 2019 zelfs juridisch bindend verklaard in een arrest (voor details, klik hier), maar dit heeft in Brussel geen kritiek uitgelokt. De kwestie van de onafhankelijkheid van de Hongaarse rechterlijke macht is slechts een voorwendsel om Orban in het gareel te krijgen, de kwestie van de rechtsstaat en een onafhankelijke rechterlijke macht staat niet op het spel.

Dan nu de reactie van de Hongaarse premier op het blokkeren van EU-middelen. Dit is gemeld door het Russische persbureau TASS en ik heb het TASS-verslag vertaald.

Begin van de vertaling:

Hongaarse premier stelt voor EU-parlement te vormen uit leden van nationale parlementen

Viktor Orban herinnerde eraan dat het Hongaarse parlement destijds, tijdens de Europese debatten, had voorgesteld het EU-wetgevingsorgaan in zijn huidige vorm af te schaffen.

De Hongaarse premier Viktor Orban vindt dat het EU-parlement moet worden gevormd door leden van de nationale parlementen van de EU in plaats van rechtstreeks te worden benoemd. In een zaterdag gepubliceerd interview met de krant Magyar Nemzet zei de Hongaarse premier dat hij voorstelde het EU-parlement te ontbinden vanwege het corruptieschandaal en het onder nieuwe voorwaarden opnieuw samen te stellen.

Orban herinnerde eraan dat het Hongaarse parlement in het Europese debat destijds had voorgesteld om het EU-wetgevingsorgaan in zijn huidige vorm af te schaffen en te vormen uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen. “Het is tijd om dit voorstel opnieuw te bekijken,” aldus de premier. Eerder had hij gezegd dat wijziging van de samenstelling van het Europees Parlement het vertrouwen in de leden van het Europees Parlement zou helpen herstellen en hen meer verantwoordelijk zou maken.

Gevraagd naar het corruptieschandaal rond Europarlementariër Eva Kaili, zei Orban: “De bureaucraten in Brussel denken dat ze boven de wet staan en kunnen doen wat ze willen. Als je als EU-vertegenwoordiger op de geheime supporterslijst van George Soros staat, krijg je geld en veel steun om landen aan te vallen die raakvlakken hebben met de zakelijke belangen van Soros, waaronder Hongarije.” Orban zei dat hiervoor “rapporten op basis van leugens” en soms “koffers vol geld” worden gebruikt. “Dit moeras moet worden drooggelegd”, zei de premier.

In reactie op de beschuldigingen van de EU-commissie aan het adres van Hongarije, waaronder het bevriezen van geld uit Europese fondsen, zei hij dat het probleem is dat de Hongaren hun toekomst anders zien dan inwoners van de meeste West-Europese landen. “We willen geen migrantenland zijn, we willen geen genderactivisten op de scholen toelaten, we willen de normale gezinsorde niet ontmantelen, we willen geen oorlog en sancties en we willen onze betrekkingen met de niet-westerse helft van de wereld in stand houden,” zei Orban.

Hij is ervan overtuigd dat de burgers van het land hun keuze hebben gemaakt toen zij in april van dit jaar stemden voor de regeringspartij FIDES – Hongaarse Burgerunie, die een overweldigende meerderheid van zetels in het nationale parlement won. Dit gebeurde ondanks de financiële steun van de Amerikaanse stichting Action for Democracy aan de Hongaarse oppositie. Orban zei: “Bij de verkiezingen in april stonden drie miljard forinten (ongeveer 7,5 miljoen dollar) tegenover drie miljoen kiezers [van FIDES ], en die hebben gewonnen. (…) Zolang onze nationale en politieke gemeenschap verenigd is, kan geen geld de Hongaarse onafhankelijkheid kopen,” besloot de premier.

Einde van de vertaling

Glazen huis en stenen…

Het feit dat Soros en zelfs rechtstreeks door de Amerikaanse regering gefinancierde organisaties de verkiezingscampagne van de Hongaarse oppositie tegen Orban hebben gefinancierd, wordt in Duitsland nauwelijks gemeld. Wat hier bijzonder gevoelig ligt, is dat de Hongaarse wetten werden overtreden, omdat campagnefinanciering vanuit het buitenland in Hongarije verboden is (zoals in de meeste landen van de wereld, waaronder de VS).

Dit betekent dat degenen die Orban ervan beschuldigen corrupt te zijn of de wet te overtreden, hem bestrijden door illegaal aan de Hongaarse oppositie steekpenningen uit te delen, d.w.z. de wet te overtreden. De beschuldigingen van de EU aan het adres van Hongarije doen mij onwillekeurig denken aan het spreekwoord over stenengooiers in glazen huizen.

Maar dezelfde “kwaliteitsmedia” die voortdurend klagen over vermeende Russische inmenging in verkiezingen, vinden het niet nieuwswaardig wanneer de VS of de EU zich mengen in verkiezingen in andere landen. Volgens hun logica is er goede en slechte inmenging bij verkiezingen, wat veel zegt over het begrip van democratie in de redacties van Duitse media.

De geïnstitutionaliseerde corruptie van de EU

Nu wil ik, zoals in het begin beloofd, een paar voorbeelden laten zien van de wijdverbreide en niet bekritiseerde corruptie in de EU. De lijst pretendeert niet volledig te zijn, maar alleen de meest recente voorbeelden.

Het meest prominente voorbeeld is het hoofd van de EU-commissie Ursula von der Leyen, want die dame heeft bijvoorbeeld meer dan 70 miljard overgemaakt aan Pfizer – uiteraard zonder voorafgaande offertes, maar overeengekomen met het hoofd van Pfizer in een privé Whats-App chat. En – wat een toeval – Uschi von der Leyen verwijderde de chatgeschiedenis in strijd met alle regels voor het archiveren van overheidscorrespondentie. Maar de pers ziet dit niet als een vermeldenswaardig schandaal.

Het deert ook niemand dat Uschi’s man, puur toevallig, sinds 2020 medisch directeur is van een farmaceutisch bedrijf, dat – geheel toevallig – ook geld verdient met mRNA-producten die Uschi in de loop van de Coronapandemie maatschappelijk aanvaardbaar heeft gemaakt.

Blijkbaar is het in de EU geen probleem als iemand aan nepotisme doet waarbij familieleden geld verdienen, als het maar “de juiste personen” zijn die ervan profiteren. Bij de invloed van lobbyisten die met veel geld “helpen” bij het opstellen van EU-wetten die vervolgens miljarden opleveren voor hun clientèle wordt in Brussel ook niet gefronst, zoals het voorbeeld van Blackrock laat zien, want het investeringsfonds heeft ook dubieuze voordelen ontvangen van Ursula von der Leyen.

En het feit dat het hoofd van de ECB in Frankrijk wettelijk is veroordeeld voor nalatig omgaan met belastinggeld omdat ze een half miljard euro belastinggeld aan een Frans bedrijf gaf, deerde niemand toen ze werd benoemd.

Er zijn dus zeer veel, zeer concrete corruptieschandalen in de EU. Tegelijkertijd beschuldigt de EU Orban ervan de corruptie in Hongarije te hebben geïnstitutionaliseerd, maar ik heb nog geen specifieke beschuldigingen gehoord.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EUROPESE UNIE DOSSIER

“Zoals de Sovjet-Unie”: Orban voorspelt de dreigende verdwijning van de EUVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

The post De Hongaarse premier Orban roept op tot ontbinding van het EU-parlement appeared first on Frontnieuws.