De Grand Solar Minimum, moeten we ons zorgen maken?

Er zou opnieuw een grand solar minimum voor de deur staan, in feite zou deze al reeds begonnen zijn. Maar wat is dat nu precies? Wat voor gevolgen heeft dat voor ons? Wat kunnen we doen om hiermee om te gaan? In dit artikel gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Deel dit artikel

De Grand Solar Minimum, moeten we ons zorgen maken?
De Grand Solar Minimum, moeten we ons zorgen maken?

De zon is cyclisch

Onze zon kent een cyclisch bestaan, het kan een beetje worden vergeleken met het eb en vloed van de zee, alleen wisselen de cycli van de zon elkaar veel trager af: 11 jaar om precies te zijn. 

Sommige van deze cycli kennen veel activiteit, en andere eerder weinig activiteit. Deze momenten van veel en weinig activiteit worden bepaald door de hoeveelheid zonnevlekken te meten op de oppervlakte van de zon. Veel zonnevlekken staat gelijk aan veel activiteit, weinig zonnevlekken staat gelijk aan weinig activiteit. 

Hieronder ziet u een grafiek die deze cycli weergeeft:

Bron: https://electroverse.net/grand-solar-minimum-101-the-future-looks-cold/ 

De Grand Solar Minimum

Wanneer er meerdere opeenvolgende cycli zijn van weinig activiteit wordt dat gezien als een grand solar minimum. In de bovenstaande grafiek zijn dat de perioden waar de rode lijn enkele opeenvolgende keren zeer laag staat. De periode van 1790 tot 1830 was bijvoorbeeld een grand solar minimum. Als je oplettend bent kun je zien dat sinds de laatste ferme stijging in 1975, we in een dalende trend zitten. 

Temperatuurdaling

In de grand solar minimum van 1790 tot 1830 werd een temperatuurdaling van 2 graden Celsius genoteerd in een meetstation te Duitsland. Als gevolg van deze temperatuurdaling werden in Duitsland, en het huidige Europa, tal van gewassen beschadigd, ver boven de norm, dit resulteerde in voedselschaarste.

Maatschappelijke en politieke onrust

Deze voedselschaarste die ontstond was voor de bevolking een bron van onrust, dit omdat het vervullen van een basisbehoefte in het gedrang kwam. Bovendien steeg de prijs van de al geringe beschikbare voeding gevoelig, waardoor voeding voor veel mensen een luxeproduct werd, eerder weggelegd voor de elite. 

Het was in deze periode dat onder meer de Franse Revolutie gebeurde, dit van 1789 tot 1799, waarvan hongersnood een van de grote aanleidingen was. 

Veranderingen in de atmosfeer 

Naar verluid zou een van de grote oorzaken achter deze temperatuurdaling een vermindering zijn van energie die de straalstromen vervoegt, dit ten gevolge van de felle vermindering van zonnevlekken. Men beweert dat hierdoor de straalstromen in onze atmosfeer eerder zwak en golvend worden, waardoor koude luchten veel zuidelijker kunnen uitvallen dan gewoonlijk, en warme luchten veel noordelijker kunnen uitvallen dan gewoonlijk. Dit zou de oorzaak zijn waarom in bepaalde gebieden we te maken krijgen met ongewone temperatuurdalingen en stijgingen, ongewone temperatuurschommelingen, en bijvoorbeeld ongewone weerpatronen. 

Bron: https://electroverse.net/grand-solar-minimum-101-the-future-looks-cold/ 

Onpopulaire voorspellingen

Her en der zijn er wetenschappers die onpopulaire voorspellingen doen, dit zijn voorspellingen die duiden dat er een nieuwe 'mini ice age' zit aan te komen. Toen we in de 17de eeuw enorm weinig zonnevlekken waarnamen ervoeren we zo'n mini ice age. Op de grafiek hier beneden kan je de voorspelling zien weergegeven, en ook de mini ice age in de 17de eeuw. 

Mini Ice Age van de 17de eeuw

Winterpret was in de 17de eeuw verzekerd, het was een tijd van vaak schaatsend naar het werk te gaan, en met de slee naar bijvoorbeeld theater te gaan. Maar deze periode in de geschiedenis ging ook gepaard met heel wat ellende, in grote delen van het huidige Europa mislukten de oogsten met hoge regelmaat. Grote hongersnood was logischerwijs het gevolg. Ook in deze periode was er bovendien heel wat maatschappelijke en politieke onrust. Zou het kunnen dat deze mini ice age hier wat mee te maken had?

De huidige stand van zaken

Dus stijgt de temperatuur of daalt ze momenteel? Onderstaande grafiek geeft nog geen trends aan die erop wijzen dat de temperatuur zowel in België, Europa, en op mondiaal niveau, een dalende trend heeft ingezet. Integendeel, deze grafiek geeft aan dat ze allemaal blijven stijgen. Toch neemt het aantal zonnevlekken zeer gevoelig af, konden we zien in de eerste grafiek in dit artikel. 

Bron: https://www.vmm.be/klimaat/jaargemiddelde-temperatuur 

Een fabeltje? 

Betekent dat we tot nu toe nog geen temperatuurdaling konden waarnemen, het een fabeltje is dat er momenteel een solar minimum gaande is en we de daarbijhorende gevolgen gaan ondervinden in de nabije toekomst? Niet meteen volgens mij, want eerst en vooral kunnen we echt wel waarnemen dat het aantal zonnevlekken daadwerkelijk afneemt. Ten tweede vertaalt een grand solar minimum zich ook uit in meer dan alleen temperatuurdalingen en stijgingen. Het vertaalt zich bijvoorbeeld ook uit in ongewone temperatuurschommelingen en ongewone weerpatronen. En deze zagen we in België, Europa, en de wereld, de afgelopen twee jaar in bijzondere mate verschijnen, we zagen ze werkelijk toenemen. 

Foto boven (Overstromingen te Pepingster)

Klimaatopwarming 

Een andere oorzaak voor deze ongewone temperatuurschommelingen en weerpatronen die vaak worden aangehaald is de klimaatopwarming, dit hoofdzakelijk ten gevolge van broeikasgassen beweert men. Dat broeikasgassen een invloed hebben op het milieu valt niet te weerleggen, maar ik betwijfel wel ten zeerste dat die zo groot is als men beweert. Eerder denk ik dat deze enorm wordt uitvergroot omdat het een handig middel is een politieke agenda door te drukken, en daar zijn ook serieuze aanwijzingen voor. Ik denk dat broeikasgassen eerder een kleine speler zijn in de algemene klimaatveranderingen, en er andere veel belangrijker factoren als deze grand solar minimum buiten beschouwing worden gelaten. 

Alternatieve rapportage

Ondertussen heeft zich een heuse beweging ontwikkeld die rapportage doet over de grand solar minimum, deze beweging ziet de grand solar minimum als de speler die het meeste invloed uitoefent op ons klimaat. Kanalen als die van Ice Age Farmer doen al ettelijke jaren reportage hierover, en recent zijn journalisten als Ad Broere op eenzelfde kar gesprongen.

Electroverse

Blogs als Electroverse claimen dan alweer veel langer op de hoogte te zijn van de grand solar minimum en de valse klimaatagenda, en specialiseren zich in berichtgeving omtrent deze nakende grand solar minimum. 

Mogelijke uitdagingen staan voor de deur

Als de trends uit de geschiedenis worden gevolgd staan ons uitdagingen te wachten, zoveel staat vast. Het zou kouder gaan worden, extreem weer zou komen toe te nemen... Dit brengt bijvoorbeeld voedselproductie in het gedrang waardoor de mens geraakt wordt in een van z'n basisbehoeften, dit heeft op zich logischerwijs tal van onaangename gevolgen. Maar natuurlijk beïnvloedt het weer ons op meer gebieden dan enkel het gebied van voedsel. Denk bijvoorbeeld aan hoe ons humeur wordt beïnvloedt door het weer, of hoe transport erdoor wordt beïnvloed, en dat soort zaken beïnvloed in onze enorm geïnterconnecteerde wereld opnieuw tal van andere zaken... we kunnen nog wel even doorgaan. Het is duidelijk dat het weer heeft z'n zegje heeft in hoe wij onze levens leiden.

We zijn niet gedoemd

Ondanks dat we heel wat uitdagingen gepresenteerd zouden krijgen als samenleving, en individu hoeven wij niet gedoemd te zijn. Een uitdaging als dit kan ons stimuleren creatief en inventief te zijn, het kan ons stimuleren opnieuw zelfvoorzienender te worden, en nieuwe evoluties te maken op de gebieden van bijvoorbeeld voeding, gezondheidszorg, of transport. Hoe deze mogelijke crisis zich gaat ontvouwen is deels aan ons, want wij kunnen kiezen hoe we reageren op onze omgeving, en mede daaruit vloeit dan de toekomst voorts.