Comité voor Bio-ethiek: Er is niet voldaan aan voorwaarden voor verplichte vaccinatie

De invoering van een verplichte vaccinatie is pas aanvaardbaar als aan een aantal belangrijke voorwaarden voldaan is. En dat is momenteel niet aan de orde. Dat zegt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Deel dit artikel

Comité voor Bio-ethiek: Er is niet voldaan aan voorwaarden voor verplichte vaccinatie

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vroeg op 7 december advies aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over de vaccinatieverplichting in het kader van de Covid-19-pandemie. Zo werden twee vragen voorgelegd: welke zijn de ethische en sociale overwegingen in verband met verplichte vaccinatie? En wat zijn de argumenten die bij een mogelijke beslissing daartoe in aanmerking moeten worden genomen?

Het comité schuift een aantal voorwaarden naar voren waaraan moet voldaan worden bij de invoering van een verplichte vaccinatie van de volledige bevolking ouder dan 18 jaar. Volgens het Comité is het noodzakelijk om “de wetenschappelijke en praktische onzekerheden over de vaccinstrategie weg te nemen door zich te baseren op een ruime wetenschappelijke consensus”.

“Als de overheid van mening is dat verplichte vaccinatie gerechtvaardigd is, moet zij dit doen op een transparante en niet op een verdoken wijze”, benadrukt het comité. Het herinnert er aan dat het Covid Safe Ticket (CST) in geen geval mag worden gebruikt als middel om vaccinatie op verdoken wijze af te dwingen.

Juridisch kader

Voorts moet de overheid een passend juridisch kader voorzien dat onderworpen wordt aan een parlementair debat. Dat juridisch kader moet onder meer duidelijk bepalen hoe en door welke instantie het vaccinatiebewijs wordt afgeleverd, onder welke omstandigheden het bewijs daarvan kan worden gevraagd en wie dit vaccinatiebewijs op rechtmatige wijze kan verifiëren. Dat juridisch kader moet ook bepalen welke de sancties zijn ingeval van aanhoudende weigering om aan de vaccinatieplicht te voldoen.

“Het Comité is van oordeel dat momenteel niet aan deze drie voorwaarden is voldaan”, benadrukt Virginie Pirard, covoorzitter van het vaccinatiecomité.

Bron: Belga