Boosters zijn voorbij?

Nu heeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie de witte vlag gezwaaid over Covid-vaccinboosters. De WHO heeft gisteren een verklaring over Covid vaccins vrijgegeven. Het staat vol met het gebruikelijke volksgezondheidsjargon en van alle kanten indekken, maar één regel springt eruit!

Deel dit artikel

Boosters zijn voorbij?

a vaccination strategy based on repeated booster doses of the original vaccine composition is unlikely to be appropriate or sustainable.

(een vaccinatiestrategie gebaseerd op herhaalde boosterdoses van de oorspronkelijke samenstelling van het vaccin is waarschijnlijk niet geschikt of duurzaam.)

Het is voorbij, mensen, schrijft Alex Berenson.

Afgezien van een paar ongelukkige Israëli’s, zal niemand een vierde dosis van het oorspronkelijke vaccin krijgen; iedereen met ogen kan zien dat het niet werkt tegen Omicron. (En als je op dit moment nog geen derde dosis hebt gekregen, waarom zou je? Je krijgt hooguit weken van marginaal verbeterde bescherming voor potentieel ernstige bijwerkingen).

In plaats daarvan belooft/eist de WHO nu vaccins op basis van wat op dit moment de dominante Sars-Cov-2 stam is.

Die belofte is net zo loos als alle andere die de gezondheidsbureaucraten en vaccinbedrijven hebben gedaan.

In het afgelopen jaar hebben zich ten minste vijf belangrijke varianten (“varianten die zorgen baren”) ontwikkeld, en twee daarvan zijn wereldwijd dominant geworden. Zelfs de mRNA-vaccins kunnen niet snel genoeg worden gemaakt en geleverd om de virusstam die de overhand krijgt te evenaren. Covid is sneller dan de wetenschappers.

Toekomstige Covidvaccins zullen hoogstens veel lijken op de huidige griepvaccins (en NIET andersom). Ze zullen jaarlijks worden aangemaakt en aan het begin van het winterseizoen worden toegediend. Ze zullen niet veel uithalen, en niemand zal dat van ze verwachten.

ehalve als het gaat om Covid, de WHO wil die vaccins ook niet.

In de verklaring staat expliciet dat toekomstige vaccins tegen Covid

be more effective in protection against infection thus lowering community transmission.

(een effectievere bescherming tegen infectie moeten bieden en zo de overdracht in de samenleving moeten verminderen.)

Twee belangrijke punten zitten verborgen in die 11 woorden:

Ten eerste zijn ze inherent een vernietigende kritiek op het huidige falen van de Covidvaccins om te werken zoals beloofd.

Ten tweede past de WHO die norm NIET toe op griepvaccins, die de overdracht binnen de samenleving niet stoppen en dat wordt ook niet verwacht. Waarom meer van Covidvaccins eisen? Het enige eerlijke antwoord is dat de mRNA- en DNA-Covidvaccins veel ernstiger bijwerkingen hebben dan griepvaccins en dat er dus aan een veel hogere norm moet worden voldaan.

Waarvan ze niet de hoop hebben dat ze aan zullen voldoen.

De oorlog is voorbij. De (mRNA) vaccins hebben verloren. De enige vraag is wanneer hoeveel mensen nog meer schade zullen ondervinden voordat de  volksgezondheidsautoriteiten hun overgave aankondigen.

bron: frontnieuws