Bart De Wever: Het is genoeg geweest, Vivaldi moet verdwijnen

Uit de nieuwjaarsboodschap van N-VA-voorzitter Bart De Wever bleek andermaal de ambitie van de partij voor 2024: het politieke centrum leegeten. Maar De Wever moest ook toegeven dat de Vlaamse regering het ‘erg moeilijk’ had. 'Food for thought' voor de kritische zielen.

Deel dit artikel

Bart De Wever: Het is genoeg geweest, Vivaldi moet verdwijnen

De nieuwjaarsspeech van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die noodgedwongen digitaal moest doorgaan, begon met een bekentenis. ‘De Vlaamse Regering en onze minister-president hebben het vaak erg moeilijk gehad. De N-VA zat vaak tussen hamer en aambeeld.’ Daarmee verwees De Wever uiteraard naar de moeilijke politieke positionering van zijn partij tijdens pandemie, waarbij de N-VA schippert te midden de – dixit De Wever – ‘polarisering’, en de verpersoonlijking daarvan in de figuur van Vlaams minister-president Jan Jambon.

‘Politieke extremisten hebben met hun antivax-desinformatie enorme schade aangericht’, zei De Wever. ‘Ze toonden andermaal hoe onverantwoordelijk ze zijn. Anderzijds werd het vertrouwen van de burger ondergraven door politici die tijdens een crisis zonder schroom volmachten rüksichstlos willen gebruiken om fundamentele burgerlijke rechten en vrijheden opzij te schuiven.’

‘Vlaanderen bleef wel besturen’

‘Maar anders dan België bleef Vlaanderen wel besturen’, wierp De Wever op, waarbij hij verwees naar het Vlaamse relanceplan, de hervorming van de woonfiscaliteit, het klimaatplan ‘zonder blinde doelstellingen’, de woonbonus, de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen en de taalscreening in de derde kleuterklas. De Wever zweeg wel zedig over de verschillende grote dossiers die op Vlaams niveau maar niet beslist raken, zoals de stikstofcrisis of de bouwshift.

‘Het contrast met België kan niet groter zijn’, volgens De Wever. ‘De Vivaldi-regering staat roerloos terwijl de afgrond nadert’, zei hij, benadrukkend dat sociaaleconomische hervormingen uitblijven, belastingen stijgen en de inflatie aanhoudt. ‘Er worden alleen maar putten gegraven. Het opgebouwde spaargeld van onze mensen smelt weg.’ De Wever kwam ook nog terug op zijn standpunt dat het sluiten van de kerncentrales ‘de vergissing van de eeuw’ is.

‘Niemand die gelooft dat er onder dit beleid na een leven van hard werken nog een deftig pensioen zal komen’, vreest De Wever, die hekelde dat de Vlamingen ‘geen respect’ krijgen. ‘Het is genoeg geweest. Het is tijd. Ronald Reagan zei: “When you can’t make them see the light, make them feel the heat.” Vivaldi moet verdwijnen.’

Uit de laatste woorden van De Wever bleek andermaal de strategie van de partij richting 2024: zoveel mogelijk stemmen afnemen van de centrumpartijen CD&V en Open VLD, eerder dan Vlaams Belang naar de mond te praten. ‘De Vlaamse partijen die eraan meewerken verdienen geen Vlaamse stemmen. Want ze zullen zonder schroom Vlaanderen opnieuw opzijschuiven. Het is tijd om aan de Vlaming te vragen om verstandig te kiezen. Wie uit frustratie extremistisch stemt, helpt Vivaldi 2 in het zadel, desnoods met nog minder Vlaamse zetels.’

bron: De Standaard