Het digitaal EU Covid Certificaat, een inperking van al de mensenrechten

Op 1 juli 2021 trad het EU-Covid-Certificaat in werking, en vanaf 1 juli 2022 treedt dit certificaat in werking voor de volledige Europese Unie.

Deel dit artikel

Het digitaal EU Covid Certificaat, een inperking van al de mensenrechten

Europese Unie beweert

De Europese Unie beweert op z'n website dat dit certificaat niet zal discrimineren, zo beweert men dat het coronacertificaat ook geldig zal zijn voor niet-gevaccineerden die zich hebben laten testen, of die hersteld zijn van Covid. 

Bron: ec.europa.eu/live-work-travel-coronavirus-response

Een ander perspectief

Zoals de Europese Unie het verwoord klinkt het op het eerste zicht vrij positief toch? Via hun positieve verwoording stelt men dat u gebruik zal kunnen maken van een coronacertificaat wanneer u zich laat testen of wanneer u over een herstelbewijs bezit.

Wanneer je echter deze positieve verwoording achterwege laat en het eens vanuit een ander perspectief bekijkt, dan stelt de Europese Unie feitelijk zwart op wit dat het enkel nog zal toegestaan zijn over de volledige Europese Unie te reizen indien u gevaccineerd bent, zich laat testen, of indien u een herstelbewijs kan voorleggen. 

Indien u zich dus niet laat vaccineren dient u steeds uzelf te testen, of te bewijzen dat u net bent hersteld van Covid. Dit is een techniek waardoor verplichte vaccinatie in se wordt omzeild en u toch indirect wordt verplicht, dit omdat u als niet-gevaccineerde door dit beleid in principe een tweederangsburger wordt waarvoor minderwaardige rechten gelden in vergelijking met de gevaccineerde burger. 

Iedereen de dupe

Maar dat van die minderwaardige rechten voor de niet-gevaccineerde in vergelijking met de gevaccineerde is slechts een illusie, want ook de gevaccineerde burger is in dit verhaal de dupe. Want wat voor de niet-gevaccineerde de test en het herstelbewijs is, is voor de gevaccineerde het vaccin. 

"re-open EU"

In dit licht is deze maatregel - dat onderdeel is van het programma "re-open EU" - schijn, een illusie. Neen, de EU gaat enkel opnieuw open wanneer de burger ongehinderd (dus zonder vaccin, test, of herstelbewijs) kan reizen. "re-open EU" is naar mijn bescheiden mening een zeer verbloemde weergave van een inperking op onze mensenrechten. Men doet het bewust, aldanniet onbewust, heel mooi lijken waardoor de ware toedracht over het hoofd wordt gezien. 

De tijdlijn dat de EU vooropstelde om dit plan stelselmatig uit te voeren / Bron: ec.europa.eu/live-work-travel-coronavirus-response

Tot hier dit beknopte artikel, u kan steeds de volledige bron raadplegen waarop dit artikel is gebaseerd: info-europe-coronavirus-travel

Deel gerust uw kritische mening mee onderaan dit artikel, uw mening mag worden gehoord.